Siirry suoraan sisältöön

Motorinen kehitys ja oppiminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2013-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Lari Lautamäki
 • Elina Fisk

Vastuuopettaja

Lari Lautamäki

Ryhmät

 • ZJASFT23S1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti, päivä
 • SFT23S1
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 27.03.2024 08:00 - 11:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 02.04.2024 12:30 - 16:00, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 03.04.2024 08:00 - 11:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 08.04.2024 12:00 - 15:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 09.04.2024 08:00 - 11:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 15.04.2024 12:00 - 15:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 25.04.2024 12:00 - 15:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 30.04.2024 12:30 - 16:00, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 07.05.2024 12:00 - 15:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 10.05.2024 12:30 - 16:00, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 13.05.2024 12:00 - 15:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012
 • 14.05.2024 12:00 - 15:30, Motorinen kehitys ja oppiminen SFTS2013-3012

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että ymmärrät lapsuudesta vanhuuteen tapahtuvan psykomotorisen kehityksen ja siihen vaikuttavat tekijät. Osaat itsenäisesti hakea ja käyttää motoriseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa ja hyödyntää monipuolisesti näyttöön perustuvia lähteitä. Osaat tehdä yhteenvedon motorisen oppimisen periaatteista ja sovellutuksista fysioterapiaan. Osaat huomioida em. asiat ohjatessasi yksilöitä, perheitä tai ryhmiä. Osaat ennakoida oman alasi tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson osaamiset:
Ohjaus- ja neuvontaosaaminen
Eettinen osaaminen

Sisältö

Vauva-, leikki- ja kouluikäisen kehitys
Nuoruusiän kehitys
Ikääntyminen ja toimintakyky
Motoriseen oppimiseen liittyvät käsitteet ja teoriat
Motorisen oppimisen tasot ja vaiheet
Motoriseen oppimiseen liittyvät tekijät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Goodway, J.D., Gallahue, D., Ozmun, J. 2019. Understanding Motor Development: Infants, children, adolescents, adults. E-kirja.
Heikkinen, E., Jyrkämä J, Rantanen,T. 2020. Gerontologia. E-kirja. 978-952-360-301-1
Kauranen, K. 2014. Motorinen säätely ja motorinen oppiminen ISBN 9789518982848
Salpa,P. 2007. Lapsen liikkumisen kehitys:ensimmäinen ikävuosi. ISBN
9789512656394

Opetusmenetelmät

Yksilö, pari ja pienryhmätyöskentely
Teorialuennot, webinaarit ja luentotallenteet
Ryhmäkeskustelut

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1. Osaat hakea ja käyttää motoriseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa. Tunnistat lapsuudesta vanhuuteen tapahtuvan psykomotorisen kehityksen, siihen vaikuttavat tekijät ja motorisen oppimisen periaatteet. Osaat huomioida em. asiat harjoitustyössäsi. Osaat määritellä oman alasi tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.
Tyydyttävä 2. Osaat itsenäisesti hakea ja käyttää motoriseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa. Osaat selittää lapsuudesta vanhuuteen tapahtuvan psykomotorisen kehityksen, siihen vaikuttavat tekijät ja motorisen oppimisen periaatteet. Osaat huomioida em. asiat harjoitustyössäsi. Osaat selittää oman alasi tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3. Osaat itsenäisesti hakea ja käyttää monipuolisesti motoriseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa. Osaat käyttää tietoa lapsuudesta vanhuuteen tapahtuvasta psykomotorisesta kehityksestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja motorisen oppimisen periaatteista ja sovellutuksista fysioterapiaan. Osaat ottaa huomioon em. asiat harjoitustyössäsi sekä ohjatessasi yksilöitä, perheitä tai ryhmiä. Osaat analysoida oman alasi tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.
Kiitettävä 4. Osaat itsenäisesti hakea ja hyödyntää motoriseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa. Osaat analysoida lapsuudesta vanhuuteen tapahtuvaa psykomotorista kehitystä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja motorisen oppimisen periaatteita sekä sovellutuksia fysioterapiaan. Osaat ottaa käyttöön em. asiat harjoitustyössäsi sekä ohjatessasi yksilöitä, perheitä tai ryhmiä. Osaat analysoida oman alasi tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5. Osaat systemaattisesti hakea ja soveltaa motoriseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa. Osaat tulkita lapsuudesta vanhuuteen tapahtuvaa psykomotorista kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Osaat tehdä johtopäätöksiä motorisen oppimisen periaatteista ja sovellutuksista fysioterapiaan. Osaat soveltaa em. asiat ohjatessasi yksilöitä, perheitä tai ryhmiä. Osaat ennakoida oman alasi tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.