Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu II (15 op)

Toteutuksen tunnus: STTSW202-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.11.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Anu Halonen
 • Jaana Ritsilä
 • Johanna Juola
 • Lotta Lahti
 • Katri Kainulainen
 • Liisa Mattila
 • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Tanja Hilli-Harju

Ryhmät

 • STT20S1
  Toimintaterapeutti
 • STT21S1
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SML
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT21SM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • STT20SM
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Harjoittelujakson aikana opit tuntemaan terapeuttiseen vuorovaikutukseen perustuvan tavoitteellisen toimintaterapian kuntoutusprosessin, joka tukee asiakkaan osallistumista. Toimintaterapian keskeisenä käsitteenä on osallistuminen ja osallisuus, joissa huomioidaan asiakkaan toiminnallisuuteen vaikuttavien tekijöiden moninaisuus sekä asiakkaan kokemus osallistuudestaan sekä myös ammattilaisen näkökulma.

OSAAMISET
Toimintaterapeuttisen vuorovaikutussuhteen luominen
Toimintaterapian teoreettisen perustan osaaminen
Toimintaterapiaprosessin ja ammatillisen harkinnan osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat työskennellä asiakaslähtöisten periaatteiden mukaisesti ja luoda terapeuttisen vuorovaikutussuhteen ja kumppanuuden toimintaterapiaprosessin perustaksi. Olet ollut mukana asiakkaiden, perheen tai työryhmän jäsenten ohjaustilanteissa toiminnallisuuden ja osallistumisen mahdollistamiseksi. Osaat toimia yhteistyössä asiakkaiden kanssa puolustaen heidän oikeuksiaan toteuttaa toiminnalliset tarpeensa. Osaat toimia arvostaen ja kunnioittaen yksilöllisiä eroja, kulttuurisia uskomuksia, tapoja ja ymmärrät niiden vaikutusta toimintoihin ja osallistumiseen.
Osaat hyödyntää ammattieettisiä ohjeita toimintaterapiaprosessissa. Osaat havainnoida ja analysoida toimintaa ja tehdä johtopäätöksiä.
Olet tutustunut yhteen toimintaterapian arviointimenetelmään ja tarkastellut arvioinnin tuloksia asiakkaan näkökulmasta.

Sisältö

Ohjattu harjoittelu toimintaterapeutin työympäristöissä, hankkeissa, projektissa tai yrittäjämäisyyttä tukevassa harjoittelupaikassa.
Harjoittelun sisältöalueeseen liittyvät kirjalliset- ja virtuaaliset tehtävät sekä ohjaustapaamiset.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu edellyttää että opiskelija on osoittanut osaavansa työskennellä asiakaslähtöisesti ja luoda terapeuttisen vuorovaikutussuhteen / kumppanuuden. Opiskelija on ohjannut asiakkaita toiminnallisuuden ja osallistumisen mahdollistamiseksi. Hän on näyttänyt toimivansa yhteistyössä asiakkaiden kanssa puolustaen heidän oikeuksiaan toteuttaa toiminnalliset tarpeensa. Opiskelija on osoittanut arvostavansa yksilöllisiä eroja, kulttuurisia uskomuksia ja tapoja.
Opiskelija on käyttänyt ammattieettisiä ohjeita toimintaterapian prosessissa. Hän on analysoinut toimintaa tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija on perehtynyt ja käyttänyt yhtä toimintaterapian arviointimenetelmää.Hän on tarkastellut arvioinnin tuloksia asiakasnäkökulmasta.Opiskelija on osoittanut pystyvänsä luomaan toimivan vuorovaikutussuhteen sekä toteuttamaan arviointiprosessin toimintaterapian teoreettiseen perustaan pohjautuen sekä käyttäen arviointikeskeisiä menetelmiä.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu I
Opintojakso soveltuu vain toimintaterapian tutkinto-opiskelijoille.