Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka (YAMK)

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Laajuus:
60 op

Osaamiskuvaus

Hankit tiedot, taidot ja valmiudet toimia logistiikan asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja johtotehtävissä myös kansainvälisesti verkostoituneissa organisaatioissa. Opit ymmärtämään digitalisaation vaikutukset sekä uusien teknologioiden potentiaalin toimitusketjujen hallinnan kehittämisessä. Opit tunnistamaan tiedon keräämisen, analysoinnin, jakamisen sekä hyödyntämisen tärkeyden osana tulevaisuuden toimitusketjujen johtamista. Koulutuksen myötä osaat huomioida vastuullisuus- ja hiilineutraaliusnäkökulmat toimitusketjuissa.

Osaat soveltaa työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmiä oman osaamisesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kykenet reagoimaan nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia toimintamalleja ja johtamaan muutosprosesseja.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Logistiikka (YAMK) -koulutuksessa pääset tarkastelemaan kuinka digitalisaatio sekä vastuullisuus näyt-täytyvät logististen linssien läpi. Koulutuksessa on vahvasti tulevaisuusorientoinut sisältö, joka ohjaa si-nua ajattelemaan asioita toisin kuin on aiemmin totuttu. On selvää, että perinteinen ajattelu ei mahdol-lista jatkossa menestyksekkään logistiikan johtamista ja meidän kaikkien on opittava uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Jos tunnistat itsesi tulevaisuuden kehittäjänä, tutkinto on sinua varten.

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön eli työ-elämän kehittämistehtävän.

Opintojen (60 op) rakenne muodostuu seuraavasti:

Syventävät ammattiopinnot, 25 op: Logistiikan johtaminen (5op), Vastuullinen toimitusketju (5op), Digitalisaatio logistiikassa (5op), Hankintojen johtaminen (5op), Tutkiva kehittäminen (5op)

Vapaasti valittavat opinnot, 5 op: Esim. Johtajana kehittyminen 5 op

Opinnäytetyö 30 op

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opintoihin sisältyy sekä kontaktipäiviä Jyväskylässä että etäkontaktipäiviä verkossa. Koulutuspäivät ajoittuvat pääosin perjantai-iltapäiviin sekä lauantaihin. Kontaktikertoja (perjantai + lauantai) järjestetään n. kuusi per lukuvuosi, joiden välissä järjestetään etäkontakteja (perjantai) n. kahden viikon välein. Kontaktien välissä tapahtuu itsenäistä opiskelua.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Tutkinto-ohjelmassa on vahva työelämäsidonnaisuus. Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Työelämän ajankohtaisia aiheita tuodaan esille myös vierailuluennoilla.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Logistiikan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille ja tradenomeille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista johtamisen eri osa-alueilla sekä luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kehittyminen logistiikan asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation liiketoiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana. Organisaatiosi kehittyy ja tietotaitosi kasvaa.

Saat merkittävää hyötyä verkostoitumisesta ja asiantuntijuuden vaihdosta koulutuksessa olevien kollegojen kanssa.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

​Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia, akateemisia asiantuntijoita, YAMK-opiskelijoita sekä Jamkin asiantuntijoita eri aloilta. Logistiikan YAMK tutkinto-ohjelman määräaikaisarviointi tehtiin vuonna 2022, jonka pohjalta tutkinto-ohjelmaa on kehitetty entistä paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Arvioijina toimivat työelämän edustaja, akateeminen asiantuntija, opiskelijat ja kouluttajat. Lisäksi suunnitteluun osallistuu säännöllisesti neuvottelukunta, johon kuuluu joukko logistiikan asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään ennakointitiedon ja työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Aarresola Eero
Lehtori, Logistiikka
+358406476546
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Logistiikka
Tunnus
(YLO2024S)
Logistiikka
Tunnus
(YLO2023SS)
Logistiikka
Tunnus
(YLO2022SS)
Logistiikka
Tunnus
(YLO2021SS)
Logistiikka
Tunnus
(YLO2020SS)
Logistiikka
Tunnus
(YLO2019SYA)

Ajoitus 26.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus YLHX1570-3019 Ryhmät ZJAYLO23S1 YLO23S1
Ajoitus 10.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3016 Ryhmät YSU23KM YSC23KM YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3017 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 12.02.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3018 Ryhmät ZJAYMJ23S1 ZJA24KM YMJ23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3022 Ryhmät YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3024
Ajoitus 01.04.2024 - 20.06.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3025 Ryhmät YSU23KM YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSU23KM ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3026 Ryhmät ZJA23SH YHO22S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3027 Ryhmät YMJ22S1 ZJA23SM
Ajoitus 22.01.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3028 Ryhmät YMJ22S1 YHO21S1 YMJ21S1 YHO22S1
Ajoitus 26.08.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus YLOM2200-3004 Ryhmät ZJAYLO23S1 YLO23S1
Ajoitus 20.11.2023 - 19.02.2024 Toteutuksen tunnus YLLX1570-3004 Ryhmät ZJAYLO23S1 YLO23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0120-3013 Ryhmät YHO19S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YSH23S1 YHO21S1 YMJ21S1 ZJAYSU23KM YHO22S1 YSY22SM YSY22ST YMJ22S1 YSY22SK YHO20SA YMJ20S1 YSU23KM YSY22SJ YHO23S1 YSV22S1 YSB22S1 ZJAYSC23KM YSC23KM YMJ19S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3032 Ryhmät ZJAYLO23S1 YLO23S1 YTV23S1 YSV23S1 ZJAYTV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3037 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0230-3038 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3045 Ryhmät YKM23S1 YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3047 Ryhmät YSV23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3048 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSV23S1 YSG23S1 YSB23S1 ZJAYSB23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3049 Ryhmät YSC24KM YSU24K1 ZJAYSU24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 22.04.2024 - 16.06.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3051 Ryhmät ZJAYLO23S1 YLO23S1 YTV23S1 ZJAYTV23S1
Ajoitus 12.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0110-3055 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 09.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3049 Ryhmät ZJAYSG23S1 YSG23S1 YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3050 Ryhmät ZJAYSG23S1 ZJAYSC23KM YSG23S1 YSC23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 24.03.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3052 Ryhmät ZJAYLO23S1 YLO23S1 YTV23S1 YSV23S1 ZJAYTV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 25.08.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3055 Ryhmät YSY22SK YSB23S1 ZJAYSB23S1 YSY22SJ YSH23S1 ZJAYSH23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3056 Ryhmät YSU24K1 ZJAYSU24KM YSC24KM ZJAYSC24KM YSV23S1 ZJAYSV23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3057 Ryhmät ZJAYHO23S1 YHO23S1
Ajoitus 26.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3058 Ryhmät ZJAYMJ23S1 YMJ23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YL00CK82-3001 Ryhmät ZJAYLO24S1 YLO24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus YLHX1570-3022 Ryhmät ZJAYLO24S1 YLO24S1
Ajoitus 01.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL56-3001 Ryhmät ZJAYLO24S1 YLO24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3019 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1
Ajoitus 16.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CB90-3003 Ryhmät ZJAYJS24S1 ZJAYSI24S1 YSF24S1 YSG24S1 ZJAYSB24S1 YSB24S1 YSI24S1 YSU24S1 YJS24S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0130-3030 Ryhmät YMJ23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YLOM2200-3005 Ryhmät ZJAYLO24S1 YLO24S1
Ajoitus 07.10.2024 - 13.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CB88-3001 Ryhmät YMJ22S1 YSY23KT YSC24KM YSU23KM YSY22SJ YMJ23S1 YHO23S1 YSU24KMAVO YSG24S1 YSG23S1 YJH24S1 YHO22S1 YJM24S1 YJS24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3003 Ryhmät ZJAYSI24S1 ZJA24SSY YSF24S1 YSU24K1 YSG24S1 ZJAYSB24S1 YSI24S1
Ajoitus 07.01.2025 - 30.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3009 Ryhmät YTP24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3010 Ryhmät YSC24KM ZJAYSC24KM YSB23S1 YSH23S1
Ajoitus 07.05.2025 - 11.06.2025 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3017
Ajoitus 02.09.2024 - 18.11.2024 Toteutuksen tunnus YZZZ0220-3061 Ryhmät ZJA24SH YMJ23S1 YHO23S1