Ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
ASIANTUNTIJUUS KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen 5
Kliininen farmakologia ja lääkehoito 5
Kansanterveyden edistäminen 5
Kliinisen hoitotyön erityiskysymykset 5
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
Monialaisen kuntoutuksen erityiskysymykset 5
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5
JOHTAJUUS KEHITTYVÄSSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Johtamisen teoria ja käytäntö 5
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
Talouden johtaminen esimiestyössä 5
Uudistuva johtaminen ja palvelukulttuuri 5
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
Terveyden edistämisen menetelmät 5
Terveyden edistämisen erityiskysymykset 5
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
Professional Ethics 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä 5
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5
Sexual Health Promotion and Human Rights 5
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
Vapaasti valittavat opinnot 5