Ylempi AMK

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
STRATEGINEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Muutoksen johtaminen 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Responsible Management 5
Strategic Human Resource Management 5
Strategic Management 5
Global Leadership and Culture 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
STRATEGISEN MARKKINOINNIN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Myynti ja myynnin johtaminen 5
Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5
Global Marketing and Sales 5
Service Management 5
Brand Management 5
TALOUSJOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
Financial Analysis and Economic Communication 5
Strategic Management Accounting 5
Johdon informaatiojärjestelmien kehittäminen 5
Financing New Ventures in Global Markets 5
YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Liiketoiminnan kehittämistyöpaja 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
Global Growth Strategies 5
Managing New Ventures for Global Growth 5
Project Management 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
Asiantuntijuuden kehittyminen 5
Professional Development 5
Research Methods in Business Administration 5
Laadullinen tutkimus 5
Qualitative Research Methods 5
Määrällinen tutkimus 5
Quantitative Research Methods 5
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 30 op)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
Master's Thesis, part 1. 10
Master's Thesis, part 2. 20
Maturity Test 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Grand Study Tour, Cyprus 5
Purchasing 5