Ylempi AMK

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
Strategic Management 5
Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen 5
Responsible Management 5
Valmentava johtajuus 5
Strategic Human Resource Management 5
Myynti ja myynnin johtaminen 5
Johtaminen digiajassa 5
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
Talousjohtamisen etiikka 5
Yrityksen verosuunnittelu 5
Tilinpäätösstandardit ja konserniraportointi 5
Johdon tietojärjestelmät 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Asiantuntijuuden kehittyminen 5
Soveltavat tutkimusmenetelmät 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Competitiveness Development by Engaging with Asia - Programme in Hong Kong 5
Markkinoiden ja asiakkuuksien analysointi 5
Kasvuyrittäjyyden elementit 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Palvelujen markkinoinnin johtaminen 5