Tietojenkäsittely

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Osaajana kehittyminen 5
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Työelämän ruotsi 4
ICT AMMATTILAISUUDEN PERUSTEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 57 op)
Web Page Development 5
Työasemat 5
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
Ohjelmointi 7
Content Production for Web 5
Tietokannat 5
ICT-infrastruktuuri 5
Web-liiketoiminta 8
Pelikehityksen teknologiat 8
Web-sovelluskehitys 8
Pelinkehityksen sisällöntuotanto 8
Liiketalousmatematiikka 3
Business Simulation 3
PROJEKTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 45 op)
Ohjelmistotuotanto 10
Ticorporate Demo Lab 25
Concept Lab 5
Ticorporate Product Lab 10
Asiakasprojekti 5
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan 19-19 op)
Liiketoiminta verkossa 5
Digital Photography 5
Image Processing and Retouching 3
Web-sovelluskehitys 2 4
Tietokannat 2 3
Testing 3
JEE-sovelluskehitys 5
Agile Testing 3
Publishing 4
Harjoitustyö 2
PHP-ohjelmointi 3
Technical Solutions 1 5
Technical Solutions 2 5
Technical Solutions 3 5
Content Production 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
TUTKIMUS- JA KEHITYSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö, osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Harjoittelu 30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
Music and Sound for Games 5
Ruotsin tukiopinnot 5
+ TIKOn vapaasti valittavia HTK2019
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
0 - 15
Cloud Fundamentals (Amazon Web Services) 5
Data and reporting in the cloud (Amazon Web Services) 5
Artificial intelligence and machine learning in the cloud (Amazon Web Services) 5