Maaseutuelinkeinot (AMK)

Maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Agrologi (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta