Konetekniikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
Matematiikka 1 5
Matematiikka 2 5
Fysiikka 1 5
Fysiikka 2 5
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5
KONETEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Mittaus- ja laatutekniikka 3
Valmistustekniikka 5
Materiaalitekniikka 4
Teknillinen piirustus ja CAD 5
Tuotantotekniikan perusteet 5
Statiikka 4
Lujuusoppi 6
3D-mallinnus 5
Koneenosat 5
Sähkötekniikka 5
Automaatiotekniikan perusteet 5
Teollisuustalous 5
TUOTEKEHITYKSEN PERUSTEET (Tuotekehitykseen suuntautuneille)
(Kaikki pakollisia)
Tuotekehitys 5
Turvallisuustekniikka 5
Tuotekehitysprojekti 5
TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTEET (Tuotantotekniikkaan suuntautuneille)
(Kaikki pakollisia)
Lastuavat valmistusprosessit 5
Tuotantojärjestelmät 1 5
Tuotantotekniikan projektityö 1 5
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
TUOTEKEHITYS (Perusmoduli)
(Kaikki pakollisia)
Koneenosien suunnittelu 3
Koneensuunnittelu 3
Toimilaitetekniikka 3
Koneensuunnitteluprojekti 6
TUOTANTOTEKNIIKKA (Perusmoduli)
(Kaikki pakollisia)
Valmistusautomaatio 5
Ohutlevyvalmistusteknologiat 5
Tuotantojärjestelmät 2 5
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Kaikki pakollisia)
Prosessien kehittäminen 5
Kehittämistekniikat 4
OHUTLEVYRAKENTEET
(Kaikki pakollisia)
Ohutlevytuotteiden suunnittelu 5
Teollinen muotoilu 4
TUOTEKEHITYS (Jatkomoduli)
(Kaikki pakollisia)
Konedynamiikka 3
Lujuusoppi 2 3
Lujuusopin elementtimenetelmät (FEM) 3
Rakenneanalyysiprojekti 6
KÄYTTÄJÄKESKEINEN TUOTEKEHITYS
(Kaikki pakollisia)
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5
Käytettävyys ja ergonomia 5
Käyttöliittymäsuunnittelu 5
TUOTANTOTEKNIIKKA (Jatkomoduli)
(Kaikki pakollisia)
Hitsaustekniikka 5
Toiminnanohjaus 5
Tuotantotekniikan projektityö 2 5
TOIMINNAN OHJAUS
(Kaikki pakollisia)
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5
Palvelutuotanto 5
Tuotantoautomaatio 5
KUNNOSSAPITO
(Kaikki pakollisia)
Ennakoiva kunnossapito 5
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5
Käyttövarmuuden hallinta 5
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Proto- ja simulaatiolaboratoriot (5-15 op) 5
Ohjelmoinnin perusteet 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Hautomo 8
HANKINNAT
(Kaikki pakollisia)
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5
Hankintojen johtaminen 5
Liiketoimintaverkostot 5
METSÄBIOTEOLLISUUS
(Kaikki pakollisia)
Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit 5
Paperin ja Kartongin Tuotantoprosessit 5
Paperi- ja Kartonkikoneet 5