Sähkö- ja automaatiotekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
MATEMATIIKKA JA FYSIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Matematiikka 1 5
Matematiikka 2 5
Ammatillinen matematiikka 5
Fysiikka 1 5
Ammatillinen fysiikka 5
SÄHKÖTEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Sähkötekniikka 1 5
Sähkötekniikka 2 5
Elektroniikan perusteet 5
TIETOTEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Ohjelmoinnin perusteet 5
Tekninen dokumentointi 3
Digitaalitekniikka 3
Tietoverkkotekniikka 4
Tietojärjestelmät 5
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Automaatiotekniikan perusteet 5
Prosessitekniikka 3
Mittaustekniikka 5
Automation systems 1 5
ELINKEINOELÄMÄN OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Teollisuustalous 4
AUTOMAATION SOVELLUSSUUNNITTELU (AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Logical controls 5
Programmable logic controllers 5
PC-sovellusten ohjelmointi 3
Säätötekniikka 3
Automaatiosuunnittelu 5
Automaatiojärjestelmät 2 5
AUTOMAATION LAITESUUNNITTELU (AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Electric Drives 5
Instrumentointisuunnittelu 5
Kenttälaitteet 3
AUTOMAATION TOTEUTUKSET (AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Automation technology laboratory work 5
Konenäkö 5
Robotiikka 5
SÄHKÖSUUNNITTELU (SÄHKÖTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Sähkösuunnittelu 5
Sähkön tuotanto ja jakelu 5
Suunnittelutyökalut 4
Rakennussähkösuunnittelu 5
Prosessisähkösuunnittelu 5
SÄHKÖKÄYTTÖTEKNIIKKA (SÄHKÖTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Ohjaus- ja säätötekniikka 5
Muuntajat ja sähkökoneet 5
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 5
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA (SÄHKÖTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE)
(Kaikki pakollisia)
Sähkövoimatekniikan perusteet 5
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 5
Sähköturvallisuus 5
PROJEKTIT
(Kaikki pakollisia)
Project work 1 5
Projektityö 2 5
RAKENNUSAUTOMAATIO
(Kaikki pakollisia)
Talotekniikka 5
Rakennusautomaatio 5
INTERNET OF THINGS
(Kaikki pakollisia)
Embedded Systems Design and Development 5
Internet of Things 10
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Opinnäytetyö, AMK 15
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5