Sairaanhoitaja

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
Toimintakyky ja osallisuus 3
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3
HOITOTYÖN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
Gerontologinen hoitotyö 3
Hoitotyön perusteiden harjoittelu 10
HOITOTYÖN MONITIETEINEN TIETOPERUSTA
(Kaikki pakollisia)
Anatomia ja fysiologia 2
Lääketieteelliset opinnot 3
Kliininen farmakologia 4
TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄ HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Hoitotyön kliiniset menetelmät 6
Kansanterveyshoitotyö 4
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1 7
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 7
ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOTYÖ
(Kaikki pakollisia)
Perhehoitotyö 5
Akuutti ja operatiivinen hoitotyö 4
Perhehoitotyön harjoittelu 1 11
Perhehoitotyön harjoittelu 2 6
Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu 9
Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 2 6
Leadership Skills and Quality Assurance 5
KEHITTYVÄ HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 5
Kliinisen hoitotyön päätöksenteko 4
Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu 6
Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus 15
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Vapaasti valittavat opinnot 5 - 10
Sexual Health Promotion 5
Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä 5
Rahapeliongelmat haasteena 5
Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä 5
Vahvistuva vanhemmuus 5
Läheisväkivallan ennaltaehkäisy 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8