Konetekniikka

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
Työelämän viestintä 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
Matematiikka 1 5
Matematiikka 2 5
Fysiikka 1 5
Fysiikka 2 5
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5
KONETEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Mittaus- ja laatutekniikka 3
Valmistustekniikka 5
Materiaalitekniikka 4
Teknillinen piirustus ja CAD 5
Tuotantotekniikan perusteet 5
Statiikka 4
Lujuusoppi 6
3D-mallinnus 5
Koneenosat 5
Sähkötekniikka 5
Automaatiotekniikan perusteet 5
Teollisuustalous 5
KONETEKNIIKAN PERUSTEET (A)
(Kaikki pakollisia)
Turvallisuustekniikka 5
Tuotantojärjestelmät 1 5
Toimilaitetekniikka 5
TUOTE JA PROSESSIT
(Kaikki pakollisia)
Tuotekehitys 4
Kehittämistekniikat 5
KONETEKNIIKKA PM
(Kaikki pakollisia)
Koneenosien suunnittelu 5
Koneensuunnittelu 5
Hitsaustekniikka 5
KONETEKNIIKKA JM
(Kaikki pakollisia)
Ennakoiva kunnossapito 5
Toiminnanohjaus 5
Tuotantotekniikan projektityö 2 5
TUOTANTO JA JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5
Tuotantoautomaatio 5
Palvelutuotanto 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
HANKINNAT
(Kaikki pakollisia)
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5
Hankintojen johtaminen 5
Liiketoimintaverkostot 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
Laboratoriopalvelu-projekti 1 - 5
Työn opinnollistaminen 1 - 5
T&K-projekti 3
Hankintatoimi 5
Proto- ja simulaatiolaboratoriot (5-15 op) 5
Ohjelmoinnin perusteet 5
International Skills Project in Mechanical Engineering 2
Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa 5
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Opinnäytetyö, AMK 15