Tieto- ja viestintätekniikka

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Yrittäjyys 3
JAMK Innovaatioviikko 2
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
Matematiikka 1 5
Matematiikka 2 5
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta 3
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit 3
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit 3
Sovellettu matematiikka: Analyyttinen geometria 3
Sovellettu matematiikka: Kryptologia 3
Fysiikka 1 3
Fysiikka 2 3
Fysiikan perusteet 3
Fysiikan laboraatiot 3
Sovellettu matematiikka: Signaalinkäsittelyn perusteet 3
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Johdatus Internet-teknologioihin 4
Ohjelmoinnin perusteet 5
Käyttöjärjestelmät 6
Web-tekniikat 4
Digitaalitekniikka 3
Kyberturvallisuus 4
Tietorakenteet ja algoritmit 4
Tietokannat 5
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5
Olio-ohjelmointi 5
Käyttöliittymien ohjelmointi 4
Web-palvelinohjelmointi 4
Web-ohjelmointi 4
Sähkötekniikka 4
Elektroniikka 4
Sulautettu ohjelmointi 3
Peliohjelmointi 3
Ohjelmistoprojekti 3
Järjestelmätestaus 4
Ohjelmistotuotanto 6
Software Business 3
Ohjelmistotuotannon käytännöt 6
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIAINEOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Johdatus teolliseen internetiin 3
Script Programming 3
IoT järjestelmän toteutus 5
Datan analysointi 4
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
Yrityksen infrastruktuuripalvelut 7
Tietoturvakontrollien suunnittelu ja toteutus 8
ETHICAL HACKING
(Kaikki pakollisia)
Web Application Security 5
Software Exploitation 5
Reverse Engineering 5
KYBERHARJOITUS
(Kaikki pakollisia)
Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu 10
Kyberharjoituksen toteutus 5
VISUALISOINTI
(Kaikki pakollisia)
3D-mallintamisen perusteet 5
Teollisuuden visualisointi 5
Graafinen suunnittelu 5
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Kaikki pakollisia)
Advanced Databases 7
Service-oriented applications 8
GAME DEVELOPMENT
(Kaikki pakollisia)
Basics of Game Development 5
Game Development Project 10
INTERNET OF THINGS
(Kaikki pakollisia)
Embedded Systems Design and Development 5
Internet of Things 10
ADVANCED PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
Functional Programming 6
Concurrent Programming 5
Graphics Programming 4
MOBILE PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
Android Application Development 5
Mobile Application Development 5
iOS Application Development 5
Mobile Project 5
PALVELUJEN LAADUNHALLINTA
(Kaikki pakollisia)
Reaaliaikasovellukset 5
Tietoverkkojen palvelunlaadun suunnittelu 3
Tietoverkkojen palvelunlaadun toteutus 7
KONESALIT
(Kaikki pakollisia)
Konesali infrastruktuuri 4
Virtualisointi 7
Pilvipalvelut 4
MODERN MARKETING
(Kaikki pakollisia)
International Skills 5
Marketing Planning and Measurements 5
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
Täydentävä harjoittelu 0 - 15
Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 15
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
Tutkimus ja kehittäminen 5
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Data Network Protocols 3
Windows Servers 4
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5
Script Programming 3
Network Infrastructure 3
Linux Servers 4
Protocol Programming 3
Yritysverkot 4
Encryption Techniques and Systems 5
Olio-ohjelmointi 5
Data Security Testing 3
Tietoturvateknologiat 6
Tietoturvallisuus palvelunhallinnassa 3
Palveluiden automatisointi 3
Tunkeutumis- ja puolustamismenetelmät 4
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Käyttöliittymä ja käytettävyys 4
Web-projekti 1 4
Digitaalinen video ja audio 4
Olio-ohjelmointi 5
Web-visualisointi 4
Web-ohjelmointi 4
Web-palvelun määrittely ja suunnittelu 4
Web-projekti 2 3
Web-palvelun hallinta 4
Web-palvelinohjelmointi 4
Web-julkaisujärjestelmät 5
Projekti 13
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Sähkötekniikka 4
Routing and Switching Essentials (CCNA1&2) 8
Scaling and Connecting Networks (CCNA 3&4) 8
Elektroniikka 4
Data Communication 4
Linux Servers 4
Windows Servers 4
Yritysverkot 4
Operaattoriverkot 4
Palveluiden automatisointi 3
Tietoturvallisuus palvelunhallinnassa 3
Script Programming 3
Langattoman tiedonsiirron perusteet 5
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Etsin, kehitän ja käynnistän 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
Concept Lab 5
JAMKGenerator Project 5
Esihautomo 5
Osuuskunta goes on the road 3
Yrittäminen osuuskunnassa 5
Hautomo 8