Tietojenkäsittely (AMK)

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta