Fysioterapeutti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
Osaajana kehittyminen 5
ICT-valmiudet 3
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA FYSIOTERAPIAN MENETELMIÄ
(Kaikki pakollisia)
Anatomy and Physiology II 4
Exercise Physiology and Biomechanics 4
Motorinen kehitys ja oppiminen 3
Toimintakyvyn arviointi 8
Manuaalinen terapia 3
Terapeuttinen harjoittelu I 3
Terapeuttinen harjoittelu II 3
Terapeuttinen harjoittelu III 3
TOIMINTAKYVYN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN JA FYSIOTERAPIAN KEINOIN
(Kaikki pakollisia)
Liikunnan ohjaaminen 3
Soveltava liikunta 3
Adapted Physical Education 3
Fysioterapian aineenvaihdunnan, hengitys- ja verenkiertoelimistön# 6
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa sekä urheilijoiden terapiassa 9
Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa 9
CHALLENGES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY IN FUTURE
(Kaikki pakollisia)
Wellness Technology and environmental planning 5
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu I 11
Harjoittelu II 11
Harjoittelu III 11
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS FYSIOTERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Kehittyvä asiantuntijuus I 10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
Unelmat+Inspiraatio! 3
NY-startup 1 10
NY-startup 2 5
DreamUp-projektikurssi 5
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
Demola Project 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Tutkimus ja kehittäminen 5
Opinnäytetyö osa 1 5
Opinnäytetyö osa 2 10
Kypsyysnäyte 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)