Opetussuunnitelmat

JAMK järjestää AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtavaa koulutusta sekä ammatillista opettajankoulutusta, ammatillista erityisopettajankoulutusta ja opinto-ohjaajankoulutusta. JAMKissa voi suorittaa myös erikoistumiskoulutuksia, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tutkintoon johtavan koulutuksen perustan muodostavat osaamisperusteiset ja modulaariset opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelma toimii opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) pohjana. Opetussuunnitelmissa kuvataan koulutuksen osaamistavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit sekä opintojen rakenne ja eteneminen.

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat rakentuvat ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen moduuleista ja opintojaksoista. Modulaariset opetussuunnitelmat mahdollistavat joustavasti hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osaksi tutkintoa. Ydinosaaminen muodostaa tutkinnon osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentävän osaamisen opintoja, joiden avulla on mahdollista syventää, laajentaa tai profiloida osaamista ja rakentaa yksilöllinen tutkinto. Opintoja voi valita ja suorittaa myös muiden suomalaisten ammattikorkeakoulujen ja kansainvälisten korkeakoulujen sekä EduFutura-kumppanioppilaitosten (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) opintotarjonnasta osana henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Tutkinto-ohjelmien opintotarjonta suunnitellaan lukuvuosittain, jolloin täsmennetään opintojaksojen ajoitukset ja laaditaan tarkennetut opetuksen toteutussuunnitelmat.

Koulutusten opetussuunnitelmat löytyvät kootusti aloitusvuosittain näiltä sivuilta.