Siirry suoraan sisältöön

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä osaat tarkastella rakennusliiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Osaat toteuttaa ja suunnitella rakennuksia ja rakennelmia. Osaat arvioida rakenteiden kantavuutta, kestävyyttä, energiatehokkuutta ja muita ominaisuuksia edistäen kestävää kehitystä. Osaat arvioida ratkaisujen vaikutuksia niin yksittäisen yrityksen kuin koko toteutusketjunkin näkökulmasta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä osaat hakea tietoa, tehdä analyysejä ja päätöksiä huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat. Ammatillisen asiaosaamisen lisäksi osaat toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa ja saat hyvät valmiudet työskentelyyn rakennusalan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hallitset myös tietotekniikan ja rakennusalan ohjelmistojen käytön.

Opinnoissasi kehität myös projektin johtamisen ja organisoimisen taitoja. Pystyt huolehtimaan laadunvalvonnasta, turvallisuudesta, ympäristövaikutuksista ja kustannustehokkuudesta. Kehität viestintäosaamistasi sekä kielitaitoasi ja opit toimimaan eri sidosryhmien, kuten asiakkaiden, tilaajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viranomaisten ja tiiminjäsenten kanssa.

Rakennusalalla ja rakennusinsinöörin työssä arvostetaan luovuutta, innovatiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Opintojen aikana kannustammekin sinua soveltamaan teoreettista tietoa käytännön tilanteisiin ja löytämään parhaat ratkaisut erilaisiin haasteisiin.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmassa opinnot rakentuvat kaikille yhteisistä opinnoista, omien valintojen mukaisista täydentävistä opinnoista sekä työharjoitteluista. Yhteiset opinnot sisältävät rakennustekniikan ammatillisten aineiden lisäksi luonnontieteiden, teknologian sekä kielten ja viestinnän opintoja. Opintojen valinnassa sinua tukevat tutorohjaajat.

Täydentäviksi opinnoiksi voit valita joko rakennustuotannon tai rakennesuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon.

Opetuksessa käytetään erilaisia menetelmiä kuten luentoja, työelämälähtöisiä harjoitus- ja projektitöitä, laboratorioharjoituksia, tietojärjestelmä- ja ohjelmistoharjoituksia, digitaalisia materiaaleja ja verkko-opintoja sekä yritysvierailuja.

Osaamisesi kehittyy ja laajenee opintojen aikana. Tutkinnon valmiiksi saatuasi sinulla on ammatillisen asiaosaamisen lisäksi osaamista toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa ja saat hyvät valmiudet työskentelyyn rakennustekniikan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Opintojen joustava toteuttaminen

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EURDES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihin koko opiskelun ajan, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on esimerkiksi Jamk Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, Jamkin asiantuntijat sekä työelämäläheiset LAB- ja muut oppimisympäristöt. Sinulle opiskelijana se tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja, urapolkuja ja työelämäverkostoja, joiden kehittelyssä on hyödynnetty sidosryhmiä, ennakointitietoa, vertaisarviointia ja opiskelijoilta saatua palautetta. Opetuskäytänteitä kehitetään avoimesti yhdessä työelämän kanssa.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi valmistuttuasi työllistymismahdollisuutesi ovat laajat. Voit työskennellä monipuolisissa ja haastavissa rakennetun ympäristön suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi rakennesuunnittelija, työmaainsinööri, vastaava työnjohtaja, projektipäällikkö, rakennuttajakonsultti tai kiinteistöpäällikkö.

Työllistyä voit julkiselle tai yksityiselle sektorille, kuten rakennusalan yrityksiin, suunnittelutoimistoihin, kuntiin tai valtion virastoihin. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä sinulla on myös valmiudet perustaa oma yritys tai toimia freelancerina. Rakennusala on kansainvälinen ja tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä myös ulkomailla.

Kelpoisuudet

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan AMK-opinnoista saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnitteluun tai rakennustuotannon tehtäviin.

Tutkinto yhdessä valmistumisen jälkeisen työkokemuksen kanssa antaakin sinulle mahdollisuuden hakea pätevyyttä toimia Ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti vastaavana rakennesuunnittelijana tai vastavana työnjohtajana.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämän edustajien, alumnien ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta saatu palaute sekä työelämästä esiin nousseet tarpeet on otettu huomioon opetussuunnitelman ja opintosisältöjen laadinnassa. Opetusta kehitetään jatkuvasti työelämän sekä opiskelijoiden palautteiden perusteella.

Vastuuhenkilö

Hämäläinen-Laitinen Heidi
Lehtori, Uudistuvan teollisuuden instituutti
+358504721623
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tunnus
(TRY2024SS)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tunnus
(TRY2023SS)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tunnus
(TRY2022SS)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tunnus
(TRY2021SS)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tunnus
(TRY2020SS)

Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRPB0002-3005 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TRRTS001-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRTP001-3003 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TRRP0002-3007 Ryhmät ZJAG23STR TRY23S1 ZJATRY23S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TR00BO43-3003 Groups TRY23VS
Ajoitus 06.11.2023 - 28.01.2024 Toteutuksen tunnus TZLM4350-3003 Ryhmät TRY22S1
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3168
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3085 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3088 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3089 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3090 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KTE
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3093 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3094 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3095 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3065 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3068 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3069 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3070 Ryhmät UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3072 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3073 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3074 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF3300-3011 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF3300-3013 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRPB0001-3006 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus TRHA0001-3006 Ryhmät TRY23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus TRHA0002-3003 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus TRHA0003-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 24.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3151 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM LMS23S1 TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 25.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3196 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 LMS24KM UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3066
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3128 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRF0004-3001 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRTS003-3001 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TRPB0004-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3058 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3062 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3063 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3064 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3090 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3093 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23STNO
Ajoitus 01.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3094 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3095 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3096 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3097 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 02.02.2024 - 04.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3098 Ryhmät ZJA23STTA ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 20.11.2023 - 09.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3076 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3078 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3079 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3080 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3081 Ryhmät TSA23KM
Timing 01.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3082 Groups TAR23S1
Ajoitus 20.11.2023 - 04.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3059 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3062 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3063 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 12.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3073 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3075 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3076 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3077 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3078 Ryhmät TSA23KM
Timing 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3079 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3080 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3081 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 12.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3055 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3058 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3059 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3060 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 08.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3068 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3071 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3073 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23STNO
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3077 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3078 Ryhmät TKN23S1 TER23S1 TRY23S1 TLS23S1
Ajoitus 03.11.2023 - 01.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3079 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRP0004-3003 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 29.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRTS005-3003 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM5300-3008 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM5300-3009 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3211 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRSS002-3001 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TRPB0003-3004 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRTP003-3008 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRSP005-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRSS005-3001 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRF0002-3003 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRKE0001-3003 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRP0003-3004 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRTP002-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRF0001-3003 Ryhmät TRY22S1 TRY23VS
Ajoitus 28.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRSP001-3004 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus TRRSS001-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRSP002-3003 Ryhmät TRY22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRF0003-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRST0001-3004 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRST0002-3004 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRP0001-3009 Ryhmät TRY23S1 ZJATRY23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRSP003-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRSS003-3001 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRSP004-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRSS004-3001 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRTP004-3002 Ryhmät TRY21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3017 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3018 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3019 Ryhmät UTIVERKKO
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3020 Groups TAR22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TRRTS002-3005 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3242
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TRRTS004-3005 Ryhmät TRY20S1
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190