Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Sport Business Management: Monimuototeutus

Tunnus: YHS2020SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YZWZ1Z-1011
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

10
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YZWZ0Z-1011
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5 3 2 3 2 3 2
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
YHSH1Z-1004
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHSW0100 Marketing and Service Design in Sport Events 5 5 5 5
YHSW0500 Economic and Financial Management of Sport 5 5 5 5
YHSW0400 Strategic Management in Sports 5 5 5 5
YHSW0300 Sports Law 5 5 5 5
YHSW0200 International Sport Tourism 5 5 5 5
YHSW0600 Sport Entrepreneurship and Innovations 5 5 5 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5 5 5 5
YHIHOZ-1028
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZWON100 Master's Thesis 30 10 20 5 5 10 10 5 5 10 10
YW00BB54 Maturity Test 0
YBBHVZ-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHS2020SS-1002
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 38 42 20 23 15 27 15 10 10 23 15 0 27 15 0 10 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Leadership Dynamics
Professional Development
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Economic and Financial Management of Sport
Sports Law
Sport Entrepreneurship and Innovations
Master's Thesis
Maturity Test
Global Leadership and Culture
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Marketing and Service Design in Sport Events
Sports Law
International Sport Tourism
Sport Operations and Facility Management
Master's Thesis
Maturity Test
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Brand Management
Global Leadership and Culture
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Professional Development
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Marketing and Service Design in Sport Events
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Sports Law
International Sport Tourism
Sport Entrepreneurship and Innovations
Master's Thesis
Brand Management
Global Leadership and Culture
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Professional Development
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Sport Entrepreneurship and Innovations
Sport Operations and Facility Management
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Luokittelemattomat

YAMK: Sport Business Management 2020-2023

Sport business competence

Upon completion of the programme, you will be able to
- understand the concepts of leading and managing sport organisations
- apply innovative marketing concepts to sports
- utilize the sport business intelligence to improve business performance and develop effective strategies for sport business organisations
- understand the fundamentals of finance in sport business sector.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Quantitative Research
Qualitative Research
Marketing and Service Design in Sport Events
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Sports Law
International Sport Tourism
Sport Entrepreneurship and Innovations
Sport Operations and Facility Management
Master's Thesis
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Brand Management
Global Leadership and Culture
Luokittelemattomat
Professional Development
Research-based Development
Maturity Test

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZWZ1Z-1011
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

10
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YZWZ0Z-1011
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YHSH1Z-1004
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHSW0100 Marketing and Service Design in Sport Events 5
YHSW0500 Economic and Financial Management of Sport 5
YHSW0400 Strategic Management in Sports 5
YHSW0300 Sports Law 5
YHSW0200 International Sport Tourism 5
YHSW0600 Sport Entrepreneurship and Innovations 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5
YHIHOZ-1028
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZWON100 Master's Thesis 30
YW00BB54 Maturity Test 0
YBBHVZ-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHS2020SS-1002
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15