Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Sport Business Management: Monimuototeutus

Tunnus: YHS2023SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YHS2023SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

10
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YHS2023SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5 3 2 3 2 3 2
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YHS2023SS-1003
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHSW0100 Marketing and Service Design in Sport Events 5 5 5 5
YHSW0500 Economic and Financial Management of Sport 5 5 5 5
YHSW0400 Strategic Management in Sports 5 5 5 5
YHSW0300 Sports Law 5 5 5 5
YHSW0200 International Sport Tourism 5 5 5 5
YHSW0600 Sport Entrepreneurship and Innovations 5 5 5 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5 5 5 5
YHS2023SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 3 4 3 4 3 4
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 6 4 6 4
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 3 7 3 7
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YHS2023SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHSW0002 EASM Student Seminar 5 5 5 5
ZZ00BX73 Finland Works 2
ZZ00BX81 Future of Work 2
ZZ00BX82 Design a Meaningful Career 2
ZWPC0820 Finnish 1 4
YHS2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHS2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 41 39 25 23 18 20 19 14 11 23 18 0 20 19 0 14 11 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Leadership Dynamics
Professional Development
Research-based Development
Marketing and Service Design in Sport Events
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Sports Law
International Sport Tourism
Sport Entrepreneurship and Innovations
Sport Operations and Facility Management
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Global Leadership and Culture
EASM Student Seminar
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Sports Law
Sport Entrepreneurship and Innovations
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Brand Management
Global Leadership and Culture
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Marketing and Service Design in Sport Events
Strategic Management in Sports
International Sport Tourism
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Brand Management
Global Leadership and Culture
EASM Student Seminar
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Managerial Accounting
Research-based Development
Marketing and Service Design in Sport Events
Strategic Management in Sports
Sports Law
International Sport Tourism
Sport Entrepreneurship and Innovations
Sport Operations and Facility Management
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
EASM Student Seminar
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Professional Development
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Brand Management
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Professional Development
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Marketing and Service Design in Sport Events
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Sports Law
International Sport Tourism
Sport Entrepreneurship and Innovations
Sport Operations and Facility Management
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Brand Management
Global Leadership and Culture
Luokittelemattomat
Finland Works
Future of Work
Design a Meaningful Career
Finnish 1

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YHS2023SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

10
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YHS2023SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV200 Professional Development 5
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YHS2023SS-1003
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YHSW0100 Marketing and Service Design in Sport Events 5
YHSW0500 Economic and Financial Management of Sport 5
YHSW0400 Strategic Management in Sports 5
YHSW0300 Sports Law 5
YHSW0200 International Sport Tourism 5
YHSW0600 Sport Entrepreneurship and Innovations 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5
YHS2023SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YHS2023SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHSW0002 EASM Student Seminar 5
ZZ00BX73 Finland Works 2
ZZ00BX81 Future of Work 2
ZZ00BX82 Design a Meaningful Career 2
ZWPC0820 Finnish 1 4
YHS2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHS2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15