Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security: Part-time studies

Tunnus: YTC2023SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTC2023SS-1001
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YTC2023SS-1002
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki )

50
YTC2023SS-1003
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki )

20
YTCP0100 Security Management in Cyber Domain 5 5 5 5
YTCP0210 Cyber Security Implementation in Practice 5 5 5 5
YTCP0300 Auditing and Testing Technical Security 5 5 5 5
YTCP0400 Cyber Security Exercise 5 5 5 5
YTC2023SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 5 5 5 5 5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTC2023SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTC2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTC2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 60 30 25 12 18 10 15 12 13 5 10 15 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023

Communication and Team-working, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to use diverse methods to communicate clearly and unambiguously their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist and non-specialist audiences in national and international contexts
- ability to function effectively in national and international contexts, as a member or leader of a team, that may be composed of different disciplines and levels, and that may use virtual communication tools.

Cyber Security Exercise
Engineering Analysis, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to analyse new and complex engineering products, processes and systems within broader or multidisciplinary contexts; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods; to critically interpret the outcomes of such analyses
- ability to conceptualise engineering products, processes and systems
- ability to identify, formulate and solve unfamiliar complex engineering problems that are incompletely defined, have competing specifications, may involve considerations from outside their field of study and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods in problem solving
- ability to identify, formulate and solve complex problems in new and emerging areas of their specialisation.

Security Management in Cyber Domain
Cyber Security Implementation in Practice
Engineering Design, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to develop, to design new and complex products (devices, artefacts, etc.), processes and systems, with specifications incompletely defined and/or competing, that require integration of knowledge from different fields and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial commercial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant design methodologies or to use creativity to develop new and original design methodologies
- ability to design using knowledge and understanding at the forefront of their engineering specialisation.

Cyber Security Implementation in Practice
Engineering Practice, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- comprehensive understanding of applicable techniques and methods of analysis, design and investigation and of their limitations
- practical skills, including the use of computer tools, for solving complex problems, realising complex engineering design, designing and conducting complex investigations
- comprehensive understanding of applicable materials, equipment and tools, engineering technologies and processes, and of their limitations
- ability to apply norms of engineering practice
- knowledge and understanding of the non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – implications of engineering practice
- critical awareness of economic, organisational and managerial issues (such as project management, risk and change management).

Auditing and Testing Technical Security
Investigations, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to identify, locate and obtain required data
- ability to conduct searches of literature, to consult and critically use databases and other sources of information, to carry out simulation in order to pursue detailed investigations and research of complex technical issues
- ability to consult and apply codes of practice and safety regulations
- advanced laboratory/workshop skills and ability to design and conduct experimental investigations, critically evaluate data and draw conclusions
- ability to investigate the application of new and emerging technologies at the forefront of their engineering specialisation.

Auditing and Testing Technical Security
Knowledge and Understanding, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- in-depth knowledge and understanding of mathematics and sciences underlying their engineering specialization, at a level necessary to achieve the other programme outcomes
- in-depth knowledge and understanding of engineering disciplines underlying their specialisation, at a level necessary to achieve the other programme outcomes
- critical awareness of the forefront of their specialisation
- critical awareness of the wider multidisciplinary context of engineering and of knowledge issues at the interface between different fields.

Security Management in Cyber Domain
Lifelong Learning, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to engage in independent life-long learning
- ability to undertake further study autonomously.

Cyber Security Exercise
Making Judgements, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to integrate knowledge and handle complexity, to formulate judgements with incomplete or limited information, that include reflecting on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgement
- ability to manage complex technical or professional activities or projects that can require new strategic approaches, taking responsibility for decision making.

Cyber Security Exercise
Luokittelemattomat
Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Research-based Development
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Formulating Strategy
Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Research-based Development
Formulating Strategy
Managerial Accounting
Cyber Security Implementation in Practice
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Security Management in Cyber Domain
Cyber Security Implementation in Practice
Auditing and Testing Technical Security
Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Research-based Development
Qualitative Research
Quantitative Research
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTC2023SS-1001
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YTC2023SS-1002
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki)

50
YTC2023SS-1003
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki)

20
YTCP0100 Security Management in Cyber Domain 5
YTCP0210 Cyber Security Implementation in Practice 5
YTCP0300 Auditing and Testing Technical Security 5
YTCP0400 Cyber Security Exercise 5
YTC2023SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTC2023SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTC2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTC2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0