Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMKLaajuus (10 op)

Tunnus: YZ00BL95

Laajuus

10 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Sari Järvinen, Hyvinvointi
 • Karo Saharinen, Teknologia, IT
 • Riikka Ahlgren, Liiketoiminta
 • Pasi Lehtola, Teknologia
 • Tarja Ahopelto, Kielikeskus
 • Hannariina Honkanen, Teknologia, energia ja biotalous
 • Mika Rantonen, Teknologia, IT
 • Jouni Huotari, Teknologia, IT
 • Sanna Sihvonen, Hyvinvointi
 • Murat Akpinar, Liiketoiminta
 • Aila Ahonen, Liiketoiminta
 • Päivi Korpivaara, Teknologia
 • Leena Liimatainen, Hallinto
 • Teemu Makkonen, Kirjasto

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön toteutus -opintojaksosta ei ole toteutuksia eikä sille siis ilmoittauduta. Aloita opinnäytetyö tekemällä aihe-ehdotus Wihissä.

Opintojakson tarkoituksena on, että toteutat ja dokumentoit opinnäytetyön suunnitelmasi mukaisesti opinnäytetyön toiminnallisen tai tutkimuksellisen osion. Kirjoitat opinnäytetyön teoreettisen osan ensimmäistä luonnosta. Osoitat asiantuntijatehtävissä vaadittavaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoite:
Sovellat oman alasi osaamista sekä kehittämis- tai tutkimusosaamista opinnäytetyösi toteutusvaiheessa. Hallitset opinnäytetyön suunnitelmaan valitsemasi aineistonkeruu- ja analyysinmenetelmät. Toteutat opinäytetyön suunnitelman mukaisesti opinnäytetyön toiminnallisen tai tutkimuksellisen osion vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Toimit tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat viestiä opinnäytetyön toteutuksesta eri kohderyhmille havainnollisesti sekä kirjallisesti että suullisesti. Kirjoitat opinnäytetyön teoriaosan ensimmäistä luonnosta.

Sisältö

Kehittämis- ja tutkimusprosessin toteuttaminen
Opinnäytetyön tietoperustan ja menetelmäosan kirjoittaminen kirjoittaminen valmiiksi
Aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien käytäntöön soveltaminen
Alustavien tulosten tai tuotoksen tarkastelu
Pienryhmä- ja yksilöohjaukset toteutusvaiheen tukena

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasolla erinomainen 5 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutusvaiheen hyväksymismerkintä kirjautuu, kun opinnäytetyön pääohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyön teoriaosan, opinnäytetyön toteutusvaiheen aineistonkeruun ja analyysit sekä tulosten alustavaa kirjoittamista. Hyväksytty merkintä vaihtuu opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaiseksi arvosanaksi, kun opinnäytetyö hyväksytty ja arvosana annettu opinnäytetyöryhmässä.