Siirry suoraan sisältöön

Työelämän tutkiva kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YZZT0901

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tiedonintressien merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Opiskelija ymmärtää työelämän tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eron. Hän osaa hyödyntää tutkimuksellista otetta työelämän toimintatapojen uudistamisessa. Hän osaa soveltaa työelämän kehittämismenetelmiä ja arvioida kriittisesti valitsemiaan kehittämismenetelmiä ja –prosessia. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen työelämän tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

-Työelämän kehittämisen lähtökohdat ja viitekehyksiä
- Tiedon intressi tutkivassa kehittämistoiminnassa
- Työelämän tutkivan kehittämisen vaiheet
- Työelämän kehittämismenetelmiä
- Arviointi osana työelämän tutkivaa kehittämistä

Esitietovaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinnon tuottama tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (välttävä):
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä työelämän tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija osaa määritellä kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet, kuvata kehittämisprosessin vaiheet sekä valita kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä.

2 (tyydyttävä):
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä työelämän tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija osaa määritellä kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet. Opiskelija kuvailee kehittämisprosessin vaiheet ja valitsee kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta hyödyntäen kirjallisuutta.

3 (hyvä):
Opiskelija vertailee työelämän tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija määrittelee ja rajaa kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet. Opiskelija kuvaa perustellen kehittämisprosessin vaiheet, soveltaa kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta hyödyntäen kirjallisuutta.

4 (kiitettävä):
Opiskelija vertailee monipuolisesti työelämän tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija määrittelee ja rajaa täsmällisesti kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet. Opiskelija kuvaa perustellen kehittämisprosessin vaiheet, soveltaa kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kriittisesti ja hyödyntäen kirjallisuutta.

5 (Erinomainen):
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti työelämän tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija määrittelee ja perustelee kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet. Opiskelija kuvaa perustellen kehittämisprosessin vaiheet, soveltaa kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä arvioi kriittisesti niiden soveltuvuutta alan kehittämistyöhön.