Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Information Technology, Full Stack Software Development: Part-time Studies

Tunnus: YTS2022SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTS2022SS-1001
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YTS2022SS-1002
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki )

50
YTS2022SS-1003
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki )

20
YTSP0100 Modern Software Development 5 5 5 5
YTSP0200 Data Modelling and Back-end Development 5 5 5 2.5 2.5
YTSP0300 Application Frameworks 5 5 5 5
YTSP0400 User-Centered Design 5 5 5 5
YTS2022SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 5 5 5 2.5 2.5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTS2022SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTFWV100 New and Emerging Technologies 5 5 5 5
YTS2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTS2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 60 30 30 15 15 15 15 15 2.5 12.5 15 2.5 12.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Research-based Development
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Leadership Dynamics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Modern Software Development
Data Modelling and Back-end Development
Application Frameworks
User-Centered Design
New and Emerging Technologies

YAMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2020-2023

Communication and Team-working, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to use diverse methods to communicate clearly and unambiguously their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist and non-specialist audiences in national and international contexts
- ability to function effectively in national and international contexts, as a member or leader of a team, that may be composed of different disciplines and levels, and that may use virtual communication tools.

User-Centered Design
Engineering Analysis, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to analyse new and complex engineering products, processes and systems within broader or multidisciplinary contexts; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods; to critically interpret the outcomes of such analyses
- ability to conceptualise engineering products, processes and systems
- ability to identify, formulate and solve unfamiliar complex engineering problems that are incompletely defined, have competing specifications, may involve considerations from outside their field of study and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods in problem solving
- ability to identify, formulate and solve complex problems in new and emerging areas of their specialisation.

Data Modelling and Back-end Development
Application Frameworks
Engineering Design, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to develop, to design new and complex products (devices, artefacts, etc.), processes and systems, with specifications incompletely defined and/or competing, that require integration of knowledge from different fields and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial commercial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant design methodologies or to use creativity to develop new and original design methodologies
- ability to design using knowledge and understanding at the forefront of their engineering specialisation.

Data Modelling and Back-end Development
User-Centered Design
Engineering Practice, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- comprehensive understanding of applicable techniques and methods of analysis, design and investigation and of their limitations
- practical skills, including the use of computer tools, for solving complex problems, realising complex engineering design, designing and conducting complex investigations
- comprehensive understanding of applicable materials, equipment and tools, engineering technologies and processes, and of their limitations
- ability to apply norms of engineering practice
- knowledge and understanding of the non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – implications of engineering practice
- critical awareness of economic, organisational and managerial issues (such as project management, risk and change management).

Modern Software Development
Data Modelling and Back-end Development
Application Frameworks
User-Centered Design
Investigations, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to identify, locate and obtain required data
- ability to conduct searches of literature, to consult and critically use databases and other sources of information, to carry out simulation in order to pursue detailed investigations and research of complex technical issues
- ability to consult and apply codes of practice and safety regulations
- advanced laboratory/workshop skills and ability to design and conduct experimental investigations, critically evaluate data and draw conclusions
- ability to investigate the application of new and emerging technologies at the forefront of their engineering specialisation.

User-Centered Design
New and Emerging Technologies
Knowledge and Understanding, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- in-depth knowledge and understanding of mathematics and sciences underlying their engineering specialization, at a level necessary to achieve the other programme outcomes
- in-depth knowledge and understanding of engineering disciplines underlying their specialisation, at a level necessary to achieve the other programme outcomes
- critical awareness of the forefront of their specialisation
- critical awareness of the wider multidisciplinary context of engineering and of knowledge issues at the interface between different fields.

Modern Software Development
Lifelong Learning, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to engage in independent life-long learning
- ability to undertake further study autonomously.

New and Emerging Technologies
Making Judgements, Master's Degree

Master's Degree graduates have:
- ability to integrate knowledge and handle complexity, to formulate judgements with incomplete or limited information, that include reflecting on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgement
- ability to manage complex technical or professional activities or projects that can require new strategic approaches, taking responsibility for decision making.

New and Emerging Technologies
Luokittelemattomat
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTS2022SS-1001
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YTS2022SS-1002
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
EXPERT CORE COMPETENCE

(Valitaan kaikki)

50
YTS2022SS-1003
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki)

20
YTSP0100 Modern Software Development 5
YTSP0200 Data Modelling and Back-end Development 5
YTSP0300 Application Frameworks 5
YTSP0400 User-Centered Design 5
YTS2022SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTS2022SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTFWV100 New and Emerging Technologies 5
YTS2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTS2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0