Siirry suoraan sisältöön

Kypsyysnäyte, ylempi AMKLaajuus (0 op)

Tunnus: YZ00BB05

Laajuus

0 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sari Järvinen, Hyvinvointiyksikkö
 • Sisko Riihiaho, Kielikeskus
 • Harri Peuranen, Teknologia
 • Pasi Lehtola, Teknologia
 • Karo Saharinen, Teknologia, IT
 • Riikka Ahlgren, Liiketoiminta
 • Hannariina Honkanen, Teknologia, energia ja biotalous
 • Murat Akpinar, Liiketoiminta
 • Sanna Sihvonen, Hyvinvointi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön alalta kirjoitettavalla kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään alaan ja suomen (ruotsin) kielen taitoa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomen (ruotsin) kielellä koulusivistyskielen mukaisesti. Koulusivistyskieli tarkoittaa peruskoulun tai lukion suorituskieltä.

Mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla, voit halutessasi kirjoittaa kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä. Muutoin sinut on vapautettu kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. (Muutos 1.8.2024 alkaen, Tutkintosääntö 2024)

Sisältö

Mediatiedote opinnäytetyöstä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjaava opettaja tarkistaa mediatiedotteen sisällön ja kielen.

Hyväksytyn mediatiedotteen ihannepituus on 300-400 sanaa tai 3000-3500 merkkiä.

Tekstistä arvioidaan
1. Sisältö: tiedotteen yleistajuisuus, opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle sekä asiantunteva käsittely
2. Kieli: tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä), käsittelyn johdonmukaisuus (tiedotteen rakenne), hyvä asiatyyli ja selostava ote sekä virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.

Hyväksytyn (S) mediatiedotteen sisältö vastaa opinnäytetyön sisältöä ja kieli vastaa asiatyylille asetettuja vaatimuksia.

Kypsyysnäyte hylätään (0), mikäli se ei saavuta hyväksytyn tason kriteereitä tai otsikko puuttuu tai teksti on kirjoitettu minä-muodossa.

Lisätiedot

Opinnäytetyön pääohjaaja/1.ohjaaja vastaanottaa ja arvioi YAMK opiskelija kypsyysnäytteen.

Tutkinto-ohjelman pääohjaajat antavat suoritusmerkinnän.

Ajoitus

30.08.2021 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio
 • Pia Kreus
 • Heidi Neuvonen
 • Ritva Pyykkönen
 • Juha Saukkonen
 • Marianne Ekonen
 • Tarja Niemelä
 • Elina Vaara
 • Pekka Pirinen
 • Minna Tunkkari-Eskelinen
Ryhmät
 • YHL18S1
  Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
 • YHO19S1
  Organisaation ja talouden johtaminen
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YMR18S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta
 • YHO20S1
  Organisaation ja talouden johtaminen
 • YMJ19S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opinnäytetyön alalta kirjoitettavalla kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään alaan ja suomen (ruotsin) kielen taitoa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomen (ruotsin) kielellä koulusivistyskielen mukaisesti. Koulusivistyskieli tarkoittaa peruskoulun tai lukion suorituskieltä.

Mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla, voit halutessasi kirjoittaa kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä. Muutoin sinut on vapautettu kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. (Muutos 1.8.2024 alkaen, Tutkintosääntö 2024)

Sisältö

Mediatiedote opinnäytetyöstä

Opetusmenetelmät

Kirjoita mediatiedote itsenäisesti ja palauta se samanaikaisesti oppimisalustalle (Moodle) valmiin opinnäytetyösi kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Tiedotteen tarkoitus on toimia yleistajuisena ja kiinnostavana uutisena opinnäytetyöstä. Sisäisen tiedotteen kohderyhmänä ovat jamkilaiset eli opiskelijat ja henkilökunta, mediatiedote osoitetaan tiedotusvälineille ja sen pohjalta laaditun uutisen lukija voi olla kuka tahansa.

Tiedotetta laatiessaan opiskelija pohtii opinnäytetyönsä antia ja merkitystä ja tuo esiin omaa ammattitaitoaan laajalle yleisölle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjaava opettaja tarkistaa mediatiedotteen sisällön ja kielen.

Hyväksytyn mediatiedotteen ihannepituus on 300-400 sanaa tai 3000-3500 merkkiä.

Tekstistä arvioidaan
1. Sisältö: tiedotteen yleistajuisuus, opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle sekä asiantunteva käsittely
2. Kieli: tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä), käsittelyn johdonmukaisuus (tiedotteen rakenne), hyvä asiatyyli ja selostava ote sekä virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.

Hyväksytyn (S) mediatiedotteen sisältö vastaa opinnäytetyön sisältöä ja kieli vastaa asiatyylille asetettuja vaatimuksia.

Kypsyysnäyte hylätään (0), mikäli se ei saavuta hyväksytyn tason kriteereitä tai otsikko puuttuu tai teksti on kirjoitettu minä-muodossa.

Lisätiedot

Opinnäytetyön pääohjaaja/1.ohjaaja vastaanottaa ja arvioi YAMK opiskelija kypsyysnäytteen.

Tutkinto-ohjelman pääohjaajat antavat suoritusmerkinnän.

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Robotiikka (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Matti Siistonen
 • Marjukka Nuutinen
 • Miikka Parviainen
 • Hannariina Honkanen
 • Hannu Kivistö
 • Harri Tuukkanen
 • Jaakko Oksanen
 • Olli Väänänen
 • Janne Lappi
 • Esa Salmikangas
 • Päivi Korpivaara
Ryhmät
 • YTK20S1
  Kestävä energia (YAMK)
 • YTB20S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • YTG20S1
  Robotiikka YAMK
 • YTO20S1
  Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opinnäytetyön alalta kirjoitettavalla kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään alaan ja suomen (ruotsin) kielen taitoa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomen (ruotsin) kielellä koulusivistyskielen mukaisesti. Koulusivistyskieli tarkoittaa peruskoulun tai lukion suorituskieltä.

Mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen (ruotsin) kielellä tai ulkomailla, voit halutessasi kirjoittaa kypsyysnäytteen suomen (ruotsin) kielellä. Muutoin sinut on vapautettu kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. (Muutos 1.8.2024 alkaen, Tutkintosääntö 2024)

Sisältö

Mediatiedote opinnäytetyöstä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjaava opettaja tarkistaa mediatiedotteen sisällön ja kielen.

Hyväksytyn mediatiedotteen ihannepituus on 300-400 sanaa tai 3000-3500 merkkiä.

Tekstistä arvioidaan
1. Sisältö: tiedotteen yleistajuisuus, opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle sekä asiantunteva käsittely
2. Kieli: tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä), käsittelyn johdonmukaisuus (tiedotteen rakenne), hyvä asiatyyli ja selostava ote sekä virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.

Hyväksytyn (S) mediatiedotteen sisältö vastaa opinnäytetyön sisältöä ja kieli vastaa asiatyylille asetettuja vaatimuksia.

Kypsyysnäyte hylätään (0), mikäli se ei saavuta hyväksytyn tason kriteereitä tai otsikko puuttuu tai teksti on kirjoitettu minä-muodossa.

Lisätiedot

Opinnäytetyön pääohjaaja/1.ohjaaja vastaanottaa ja arvioi YAMK opiskelija kypsyysnäytteen.

Tutkinto-ohjelman pääohjaajat antavat suoritusmerkinnän.