Siirry suoraan sisältöön

Master´s Degree Programme in Digital Rehabilitation: Monimuotototeutus

Tunnus: YSD2022SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
YSD2022SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YSD2022SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
YSD2022SS-1007
EXPERTISE IN DIGITAL REHABILITATION

(Valitaan kaikki )

20
YH00BS09 Theoretical frameworks of digital rehabilitation 5 5 5 5
YH00BS10 Digital guidance and interaction 5 5 5 5
YH00BS11 New and Emerging Technologies in Rehabilitation 5 5 5 5
YH00BS12 Designing Evidence-Based Digital Services 5 5 5 5
YSD2022SS-1003
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 3.5 3.5
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 5 5 5 2.5 2.5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSD2022SS-1004
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
RESMASTER
Rehabilitation Elective Studies (Master's degree)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSZY0210 Professional Ethics 5 5 5 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5 5 5 2.5 2.5
YHYYM310 Brand Management 5 5 5 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5 5 5 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5 5 5 2.5 2.5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YSD2022SS-1005
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSD2022SS-1006
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
Yhteensä 90 47 38 25 15 32 28 10 20 5 15 28.5 3.5 28 5 5 20 2.5 2.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Theoretical frameworks of digital rehabilitation
Digital guidance and interaction
New and Emerging Technologies in Rehabilitation
Designing Evidence-Based Digital Services

YAMK: Digital Rehabilitation 2022-2023

Expertise in digital rehabilitation

Student
- is able to exploit research to promote evidence-based practice and manage change and advancement of digital rehabilitation on a high specialist level
- anticipates and understands national and international development of digital rehabilitation to evaluate and develop evidence-based practice and service delivery
- enhances multidisciplinary co-operation and communication with other health professionals to promote awareness of management of rehabilitation and new service design
- is able to practice as a specialist using an analytical and reflexive problem-solving approach and showing advanced skills in the dissemination of best practices.

Theoretical frameworks of digital rehabilitation
Digital guidance and interaction
New and Emerging Technologies in Rehabilitation
Designing Evidence-Based Digital Services
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSD2022SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YSD2022SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YSD2022SS-1007
EXPERTISE IN DIGITAL REHABILITATION

(Valitaan kaikki)

20
YH00BS09 Theoretical frameworks of digital rehabilitation 5
YH00BS10 Digital guidance and interaction 5
YH00BS11 New and Emerging Technologies in Rehabilitation 5
YH00BS12 Designing Evidence-Based Digital Services 5
YSD2022SS-1003
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSD2022SS-1004
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
RESMASTER
Rehabilitation Elective Studies (Master's degree)
0 - 25
YSZY0210 Professional Ethics 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSD2022SS-1005
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSD2022SS-1006
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25