Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Sport and Exercise Physiotherapy: Monimuotototeutus

Tunnus: YSP2021SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

15 - 25
YSP2021SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15 5 5 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YSP2021SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15 10 5 5 5 5
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
EXPERT CORE COMPETENCES

(Valitaan kaikki )

50
YSP2021SS-1003
EXPERTISE IN SPORT AND EXERCISE PHYSIOTHERAPY

(Valitaan kaikki )

20 10 10 5 5 10 5 5 10
YHSW0110 Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy 5 5 5 5
YHSW0120 Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle 5 5 5 5
YHSW0130 Clinical Biomechanics 5 5 5 5
YHSW0140 Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy 5 5 5 5
YSP2021SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30 20 10 7 13 10 7 13 10
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSP2021SS-1006
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 25)

0 - 25
YSZY0210 Professional Ethics 5 5 5 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5 5 5 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5 5 5 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5 5 5 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSZZV330 Health Economics in Health Care and Social Services 5 5 5 5
YSZZV710 Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services 5 5 5 5
YS00BX69 Evidence Based Practices for Elite Sport 0
YSP2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSP2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 90 35 35 15 10 25 20 15 10 5 10 25 0 20 15 0 10 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Health Economics in Health Care and Social Services
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Sport Operations and Facility Management
Brand Management
Global Leadership and Culture
Health Economics in Health Care and Social Services
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Formulating Strategy
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy
Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle
Clinical Biomechanics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Health Economics in Health Care and Social Services
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Sport Operations and Facility Management
Brand Management
Global Leadership and Culture
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services
Luokittelemattomat
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Evidence Based Practices for Elite Sport

YAMK: Sport and Exercise Physiotherapy 2020-2023

Expertise in sport and exercise physiotherapy

Student:
- is able to exploit research to promote evidence-based practice and manage change and advancement of sport and exercise physiotherapy on a high specialist level
- anticipates and understands national and international development of sport and exercise physiotherapy to evaluate and develop evidence-based practice and service delivery
- enhances multidisciplinary co-operation and communication with other health and sports related professionals to promote awareness of management of rehabilitation and injury prevention
- is able to practice as a specialist using an analytical and reflexive problem-solving approach and showing advanced skills in the dissemination of best practices.

Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy
Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle
Clinical Biomechanics
Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy
Luokittelemattomat
Formulating Strategy
Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
Sport Operations and Facility Management
Brand Management
Strategic Human Resource Management
Global Leadership and Culture
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Health Economics in Health Care and Social Services
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services
Evidence Based Practices for Elite Sport

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHARED MASTER COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

15 - 25
YSP2021SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YSP2021SS-1002
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
EXPERT CORE COMPETENCES

(Valitaan kaikki)

50
YSP2021SS-1003
EXPERTISE IN SPORT AND EXERCISE PHYSIOTHERAPY

(Valitaan kaikki)

20
YHSW0110 Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy 5
YHSW0120 Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle 5
YHSW0130 Clinical Biomechanics 5
YHSW0140 Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy 5
YSP2021SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
COMPLEMENTARY COMPETENCE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSP2021SS-1006
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 25)

0 - 25
YSZY0210 Professional Ethics 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSZZV330 Health Economics in Health Care and Social Services 5
YSZZV710 Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services 5
YS00BX69 Evidence Based Practices for Elite Sport 0
YSP2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSP2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0