Siirry suoraan sisältöön

Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMKLaajuus (3 op)

Tunnus: YZ00BL98

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Anna Jokelainen, Tutkimuskirjoittaminen
 • Jason Stevens, Research Writing

Osaamistavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

02.12.2024 - 23.02.2025

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Joonas Komulainen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain. https://help.jamk.fi/raportointiohje/fi/.

Opetusmenetelmät

Ajoitettu verkkototeutus, flipped learning -menetelmä

Opiskelija itsenäisesti opiskelee työtilan materiaaleja, tekee niiden avulla tehtävät ja saa tehtävistä palautetta lähinnä yhteispalautteena mutta myös yksilöllisenä palautteena. Oppimisympäristönä on Moodlen työtila, joka aukeaa viimeistään kurssin alkaessa. Ohjaus tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa, jonka linkki ilmoitetaan Moodlessa.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi opiskelijan tulee palauttaa opintojakson aluksi ennakkotehtävänä 3–5 sivua opinnäytetyönsä tietoperustaa (ei tutkimussuunnitelmaa). Opintojakson aikana oman opinnäytetyön tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

HUOM! Vain ennakkotehtävän palauttaneet hyväksytään virallisesti opintojaksolle. Jos ennakkotehtävää ei palauta määräaikaan mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä ilman erillistä viestiä. Näin opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusajat ja uusinnan ajat näkyvät Moodlen työtilassa.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa määräaikaan mennessä, jos opintojakson aikoo aloittaa.

Tehtävät 1 ja 2 tulee palauttaa määräaikaan mennessä, mikäli opintojaksolla aikoo jatkaa. Eli tehtävät 1 ja 2 ajallaan palauttamalla osoittaa, että jatkaa opintojaksolla yhteisen aikataulun mukaisesti. Jos tehtäviä 1 ja 2 ei ole kertaalleen palautettuina määräaikoihin mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä, jotta opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtäviä on ennakkotehtävän lisäksi viisi:
Tehtävä 1 Toisen YAMK-tason opinnäytetyön rakenteen tarkastelu
Tehtävä 2 Omien opinnäytetyössä käytettävien lähteiden arviointia ja keskustelua keskustelupalstalla
Tehtävä 3 Referoivan ja metatekstiä sisältävän tekstin tekeminen opinnäytetyönsä teoriaosaan
Tehtävä 4 Johdannon luonnos opinnäytetyöhön
Tehtävä 5 Itsearviointi

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 6–10 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 20–30 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 20–30 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson yhteiset tapaamiset:
- ma 2.12. klo 17–18 Aloituswebinaari
- ke 8.1. klo 17–18 Webinaari: Yhteispalaute T1 + T2
- ke 29.1. klo 17–18 Webinaari: Yhteispalaute T3
- ke 12.2. klo 17–18 Webinaari: Yhteispalaute T4

Ennakkotehtävän (3–5 sivua tietoperustaa) palautus Moodleen su 1.12.

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteispalaute, vertaispalaute, yksilöllinen palaute ja itsearviointi. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 03.11.2024

Ajoitus

11.11.2024 - 02.02.2025

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Anna Jokelainen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Aika ja paikka

Ei täytetä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain. https://help.jamk.fi/raportointiohje/fi/

Opetusmenetelmät

Ajoitettu verkkototeutus, flipped learning -menetelmä

Opiskelija itsenäisesti opiskelee työtilan materiaaleja, tekee niiden avulla tehtävät ja saa tehtävistä palautetta lähinnä yhteispalautteena mutta myös yksilöllisenä palautteena. Oppimisympäristönä on Moodlen työtila, joka aukeaa viimeistään kurssin alkaessa. Ohjaus tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa, jonka linkki ilmoitetaan Moodlessa.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi opiskelijan tulee palauttaa opintojakson aluksi ennakkotehtävänä 3–5 sivua opinnäytetyönsä tietoperustaa (ei tutkimussuunnitelmaa). Opintojakson aikana oman opinnäytetyön tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

HUOM! Vain ennakkotehtävän palauttaneet hyväksytään virallisesti opintojaksolle. Jos ennakkotehtävää ei palauta määräaikaan mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä ilman erillistä viestiä. Näin opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei täytetä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusajat ja uusinnan ajat näkyvät Moodlen työtilassa.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa määräaikaan mennessä, jos opintojakson aikoo aloittaa.

Tehtävät 1 ja 2 tulee palauttaa määräaikaan mennessä, mikäli opintojaksolla aikoo jatkaa. Eli tehtävät 1 ja 2 ajallaan palauttamalla osoittaa, että jatkaa opintojaksolla yhteisen aikataulun mukaisesti. Jos tehtäviä 1 ja 2 ei ole kertaalleen palautettuina määräaikoihin mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä, jotta opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Kansainvälisyys

Ei täytetä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei täytetä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtäviä on ennakkotehtävän lisäksi viisi:
Tehtävä 1 Toisen YAMK-tason opinnäytetyön rakenteen tarkastelu
Tehtävä 2 Omien opinnäytetyössä käytettävien lähteiden arviointia ja keskustelua keskustelupalstalla
Tehtävä 3 Referoivan ja metatekstiä sisältävän tekstin tekeminen opinnäytetyönsä teoriaosaan
Tehtävä 4 Johdannon luonnos opinnäytetyöhön
Tehtävä 5 Itsearviointi

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 6–10 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 20–30 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 20–30 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson yhteiset tapaamiset:
- ke 13.11. klo 16 - 17.30 / Aloituswebinaari: Kurssi-info ja lähteiden luotettavuus (tallenne)
- ke 4.12. klo 16 - 17.30 / Webinaari: Opinnäytetyön rakenne (ei tallennetta)
- ke 15.1. klo 16 - 17.30 / Webinaari: Lähteiden käyttö (ei tallennetta)
- ke 22.1. klo 16 - 17.30 / Webinaari: Asiatyylinen kieli ja oikeinkirjoitus (ei tallennetta)

ti 12.11. klo 23.59 / Ennakkotehtävän (3–5 sivua tietoperustaa) palautus Moodleen

Opintojakson muut tehtävät jaksottuvat yhteisten tapaamisten lomaan Moodlessa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteispalaute, vertaispalaute, yksilöllinen palaute ja itsearviointi. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.08.2024 - 27.10.2024

Timing

04.11.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 40

Teachers
 • Piia Anttonen
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 13.10.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Sisko Riihiaho

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Aika ja paikka

Ei täytetä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain. https://help.jamk.fi/raportointiohje/fi/

Opetusmenetelmät

Ajoitettu verkkototeutus, flipped learning -menetelmä

Opiskelija itsenäisesti opiskelee työtilan materiaaleja, tekee niiden avulla tehtävät ja saa tehtävistä palautetta lähinnä yhteispalautteena mutta myös yksilöllisenä palautteena. Oppimisympäristönä on Moodlen työtila, joka aukeaa viimeistään kurssin alkaessa. Ohjaus tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa, jonka linkki ilmoitetaan Moodlessa.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi opiskelijan tulee palauttaa opintojakson aluksi ennakkotehtävänä 3–5 sivua opinnäytetyönsä tietoperustaa (ei tutkimussuunnitelmaa). Opintojakson aikana oman opinnäytetyön tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

HUOM! Vain ennakkotehtävän palauttaneet hyväksytään virallisesti opintojaksolle. Jos ennakkotehtävää ei palauta määräaikaan mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä ilman erillistä viestiä. Näin opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei täytetä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusajat ja uusinnan ajat näkyvät Moodlen työtilassa.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa määräaikaan mennessä, jos opintojakson aikoo aloittaa.

Tehtävät 1 ja 2 tulee palauttaa määräaikaan mennessä, mikäli opintojaksolla aikoo jatkaa. Eli tehtävät 1 ja 2 ajallaan palauttamalla osoittaa, että jatkaa opintojaksolla yhteisen aikataulun mukaisesti. Jos tehtäviä 1 ja 2 ei ole kertaalleen palautettuina määräaikoihin mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä, jotta opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Tehtävät 3, 4 ja 5 voi uusia kaksi kertaa, jos ei mene ensimmäisellä kerralla läpi.

Kansainvälisyys

Ei täytetä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei täytetä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtäviä on ennakkotehtävän lisäksi viisi:
Tehtävä 1 Toisen YAMK-tason opinnäytetyön rakenteen tarkastelu
Tehtävä 2 Omien opinnäytetyössä käytettävien lähteiden arviointia ja keskustelua keskustelupalstalla
Tehtävä 3 Referoivan ja metatekstiä sisältävän tekstin tekeminen opinnäytetyönsä teoriaosaan
Tehtävä 4 Johdannon luonnos opinnäytetyöhön
Tehtävä 5 Itsearviointi

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 6–10 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 20–30 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 20–30 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson yhteiset tapaamiset:
- ke 23.10. klo 16.00 - 17.30 / Aloituswebinaari (pakollinen)
- ke 13.11. klo 16.00 - 17.30 / Webinaari (ei tallennetta)
- ke 4.12. klo 16.00 - 17.30 / Webinaari (ei tallennetta)

ma 21.10. klo 23.59 / Ennakkotehtävän (3–5 sivua tietoperustaa) palautus Moodleen

Opintojakson muut tehtävät jaksottuvat yhteisten tapaamisten lomaan Moodlessa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteispalaute, vertaispalaute, yksilöllinen palaute ja itsearviointi. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.09.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Marjaana Häkkinen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Aika ja paikka

Ei täytetä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain. https://help.jamk.fi/raportointiohje/fi/

Opetusmenetelmät

Ajoitettu verkkototeutus, flipped learning -menetelmä

Opiskelija opiskelee itsenäisesti työtilan materiaaleja, tekee niiden avulla tehtävät ja saa tehtävistä palautetta lähinnä yhteispalautteena mutta myös yksilöllisenä palautteena. Oppimisympäristönä on Moodlen työtila, joka aukeaa viimeistään kurssin alkaessa. Ohjaus tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa, jonka linkki ilmoitetaan Moodlessa. Webinaareihin osallistuminen edellyttää toimivaa kameraa, kuulokkeita ja mikrofonia.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi opiskelijan tulee palauttaa opintojakson aluksi ennakkotehtävänä 3–5 sivua opinnäytetyönsä tietoperustaa (ei tutkimussuunnitelmaa). Opintojakson aikana oman opinnäytetyön tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

HUOM! Vain ennakkotehtävän palauttaneet hyväksytään virallisesti opintojaksolle. Jos ennakkotehtävää ei palauta määräaikaan mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä ilman erillistä viestiä. Näin opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei täytetä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusajat ja uusinnan ajat näkyvät Moodlen työtilassa.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa määräaikaan mennessä, jos opintojakson aikoo aloittaa.

Tehtävät 1 ja 2 tulee palauttaa määräaikaan mennessä, mikäli opintojaksolla aikoo jatkaa. Eli tehtävät 1 ja 2 ajallaan palauttamalla osoittaa, että jatkaa opintojaksolla yhteisen aikataulun mukaisesti. Jos tehtäviä 1 ja 2 ei ole kertaalleen palautettuina määräaikoihin mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä, jotta opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Tehtävät 3, 4 ja 5 voi uusia kaksi kertaa, jos ne eivät mene ensimmäisellä kerralla läpi.

Kansainvälisyys

Ei täytetä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei täytetä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtäviä on ennakkotehtävän lisäksi viisi:
Tehtävä 1 Opinnäytetyön rakenne (toisen YAMK-tason opinnäytetyön rakenteen tarkastelu)
Tehtävä 2 Omien lähteiden arviointi (opinnäytetyössä käytettävien lähteiden arviointia ja keskustelua keskustelupalstalla)
Tehtävä 3 Referoiva kieli ja metateksti omassa tekstissä (Referoivan ja metatekstiä sisältävän tekstin tekeminen opinnäytetyönsä teoriaosaan)
Tehtävä 4 Opinnäytetyön johdannon luonnos (Johdannon luonnos, jota opiskelija kommentoi)
Tehtävä 5 Itsearviointi

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 t
Webinaarit 6–10 t
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 20–30 t
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja analysointi 20–30 t

Sisällön jaksotus

Opintojakson yhteiset tapaamiset:

- pe 4.10. klo 10.30–11.15 Webinaari 1 (pakollinen, tallenne tulossa)
- pe 11.10. klo 10.30–11.15 Ohjauspalaveri 1 (vapaaehtoinen, ei tallennetta)
- pe 1.11. klo 10.30–11.15 Ohjauspalaveri 2 (ei tallennetta)
- pe 8.11. klo 10.30–11.15 Webinaari 2 (ei tallennetta)
- pe 22.11. klo 10.30–11.15 Webinaari 3 (ei tallennetta)

Huom. to 3.10. 2024 klo 9 ennakkotehtävän (3–5 sivua tietoperustaa) palautus Moodleen.

Opintojakson muut tehtävät jaksottuvat yhteisten tapaamisten lomaan Moodlessa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteispalaute, vertaispalaute, yksilöllinen palaute ja itsearviointi. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.08.2024 - 01.09.2024

Timing

09.09.2024 - 10.11.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 40

Teachers
 • Piia Anttonen
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 10.11.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tiina Autio

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Aika ja paikka

Ei täytetä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain. https://help.jamk.fi/raportointiohje/fi/

Opetusmenetelmät

Ajoitettu verkkototeutus, flipped learning -menetelmä

Opiskelija itsenäisesti opiskelee työtilan materiaaleja, tekee niiden avulla tehtävät ja saa tehtävistä palautetta lähinnä yhteispalautteena mutta myös yksilöllisenä palautteena. Oppimisympäristönä on Moodlen työtila, joka aukeaa viimeistään kurssin alkaessa. Ohjaus tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa, jonka linkki ilmoitetaan Moodlessa.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi opiskelijan tulee palauttaa opintojakson aluksi ennakkotehtävänä 3–5 sivua opinnäytetyönsä tietoperustaa (ei tutkimussuunnitelmaa). Opintojakson aikana oman opinnäytetyön tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

HUOM! Vain ennakkotehtävän palauttaneet hyväksytään virallisesti opintojaksolle. Jos ennakkotehtävää ei palauta määräaikaan mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä ilman erillistä viestiä. Näin opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei täytetä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusajat ja uusinnan ajat näkyvät Moodlen työtilassa.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa määräaikaan mennessä, jos opintojakson aikoo aloittaa.

Tehtävät 1 ja 2 tulee palauttaa määräaikaan mennessä, mikäli opintojaksolla aikoo jatkaa. Eli tehtävät 1 ja 2 ajallaan palauttamalla osoittaa, että jatkaa opintojaksolla yhteisen aikataulun mukaisesti. Jos tehtäviä 1 ja 2 ei ole kertaalleen palautettuina määräaikoihin mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä, jotta opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Kansainvälisyys

Ei täytetä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei täytetä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtäviä on ennakkotehtävän lisäksi viisi:
Tehtävä 1 Toisen YAMK-tason opinnäytetyön rakenteen tarkastelu
Tehtävä 2 Omien opinnäytetyössä käytettävien lähteiden arviointia ja keskustelua keskustelupalstalla
Tehtävä 3 Referoivan ja metatekstiä sisältävän tekstin tekeminen opinnäytetyönsä teoriaosaan
Tehtävä 4 Johdannon luonnos opinnäytetyöhön
Tehtävä 5 Itsearviointi

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 6–10 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 20–30 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 20–30 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson yhteiset tapaamiset:
- ti 3.9. klo 16.30 - 17.30 / Aloituswebinaari: Kurssi-info ja lähteiden luotettavuus (tallenne)
- ti 24.9. klo 16.30 - 17.30 / Webinaari: Opinnäytetyön rakenne (ei tallennetta)
- ti 22.10. klo 16.30 - 17.30 / Webinaari: Lähteiden käyttö (ei tallennetta)
- ti 5.11. klo 16.30 - 17.30 / Webinaari: Asiatyylinen kieli ja oikeinkirjoitus (ei tallennetta)

ma 2.9. klo 23.59 / Ennakkotehtävän (3–5 sivua tietoperustaa) palautus Moodleen

Opintojakson muut tehtävät jaksottuvat yhteisten tapaamisten lomaan Moodlessa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteispalaute, vertaispalaute, yksilöllinen palaute ja itsearviointi. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 19.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Joonas Komulainen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla. Kesän toteutus on intensiivitoteutus. Työskentely jakautuu viidelle viikolle.

su 19.5. Ennakkotehtävänä 3–5 sivua opinnäytteen tietoperustaa

ma 20.5. klo 16.30–18 Aloituswebinaari (tallenne)
ke 5.6. klo 16.30–18 Toinen webinaari (ei tallennetta yhteispalautteesta)
ke 12.6. klo 16.30–18 Kolmas webinaari (ei tallennetta yhteispalautteesta)

19.6.2024 kurssin ilmoitettu päättymispäivä

Lisäksi tarjolla on opettajan Zoom-päivystyksiä. Täydennettävien ja myöhästyneiden tehtävien palautus su 16.6., jos haluat opintopisteet ennen kesätaukoa. Jos opintopisteillä ei ole kiire, palauta viimeiset tehtävät kesän aikana, viimeistään 12.8. Kesän aikana palautetut tehtävät tarkastetaan elokuussa. Kesän aikana ei ole ohjausta.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu Zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 6–10 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 20–30 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 20–30 h

Lisätietoja opiskelijoille

Käytössä vertaispalaute, yhteispalaute, yksilöllinen palaute ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 07.04.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 09.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Tiina Autio

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Aikataulu:

ma 15.4. klo 23.59 / Tietoperustan (3-5 sivua) palauttaminen Moodleen; tällä lunastat paikkasi verkkototeutuksella

ti 16.4. klo 16.30–17.30 / Aloituswebinaari (tallenne)
ti 14.5. klo 17–18.30 / Toinen webinaari (ei tallennetta)
ti 4.6. klo 17–18.30 / Kolmas webinaari (ei tallennetta)

Lisäksi tarjolla on opettajan Zoom-päivystyksiä.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

25.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Sisko Riihiaho

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opintojakson kesto on noin yhdeksän viikkoa.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun opinnäytetyön suunnitteluvaihe on tehty (ks. Opinnäytetyö-ohjesivuston kuvio https://oppimateriaalit.jamk.fi/opinnaytetyo/opinnaytetyoprojekti).

Toteutuksen aluksi palautat 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ja opintojakson aikana muokkaat ja kirjoitat opinnäytetyösi tietoperustaa ohjatusta ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla. Webinaareja on kolme.

Ensimmäinen webinaari on ma 25.3. klo 17.00 - 18.30 (pakollinen)
Toinen webinaari on ma 22.4. klo 17.00 - 18.30 (pakollinen)
Kolmas webinaari on ma 6.5. klo 17.00 - 18.30 (pakollinen

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

20.11.2023 - 03.03.2024

Timing

11.03.2024 - 17.05.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Teachers
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychological Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

Stevens, J., & Crawford, S. (2014). Project reporting instructions. Adapted from Raportointiohje [Reporting instructions] by Liukko, S., & Perttula, S. (2013). JAMK University of Applied Sciences’ Open Learning Materials. http://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions

Teaching methods

Lectures, webinars (as necessary/appropriate), exercises/learning assignments

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Elmo --> Language Studies --> Accreditation.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi and can be accessed in various ways according to the instructions found on the Peppi — Calendar page (https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/).

The estimated/approximate student workload in this course is as follows:

- Online lessons/meetings: 15 hrs
- Familiarization with online course environment: 6 hrs
- Self-study, homework assignments: 50 hrs
- Peer review activities: 10 hrs

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Marjaana Häkkinen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Aikataulu:

ma 4.3. klo 9 tietoperustan (3 - 5 sivua) palautus Moodleen: tällä lunastat paikkasi verkkototeutuksella

ke 6.3. klo 15.00-15.45 Webinaari 1 Zoomissa (tallenne)
ke 13.3. klo 15.00-15.45 Ohjauspalaveri 1 (vapaaehtoinen)
ke 3.4. klo 15.00-15.45 Webinaari 2 (ei tallennetta)
ke 10.4. klo 15.00-15.45 Ohjauspalaveri 2 Zoomissa (vapaaehtoinen)
ke 24.4. klo 15.00-15.45 Webinaari 3 Zoomissa (ei tallennetta)

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu Zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 t
Webinaarit 10 - 20 t
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 t
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja analysointi 30 - 40 t

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Miina Kakko

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Aika ja paikka

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kirjoittavat opinnäytetyönsä suomeksi.

Palauta ennakkotehtävä (3–5 s. opinnäytetyön tietoperustaa) Moodleen ennen kurssin alkua, DL su 11.2.2024 klo 23.59. Kurssin Moodle-tila aukeaa helmikuussa ennen kurssin alkua.

Webinaarit Zoomissa:

- ti 13.2. klo 16.00–17.30
- ti 20.2. klo 16.00–17.30
- ti 12.3. klo 16.00–17.30
- ti 19.3. klo 16.00–17.30

Opetusmenetelmät

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kirjoittavat opinnäytetyönsä suomeksi.

Palauta ennakkotehtävä (3–5 s. opinnäytetyön tietoperustaa) Moodleen ennen kurssin alkua, DL su 11.2.2024 klo 23.59. Kurssin Moodle-tila aukeaa helmikuussa ennen kurssin alkua.

Webinaarit Zoomissa:

- ti 13.2. klo 16.00–17.30
- ti 20.2. klo 16.00–17.30
- ti 12.3. klo 16.00–17.30
- ti 19.3. klo 16.00–17.30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Tiina Autio

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Aikataulu:

ti 16.1. klo 23.59 / Tietoperustan (3-5 sivua) palauttaminen Moodleen; tällä lunastat paikkasi verkkototeutuksella

ke 17.1. klo 17.00–18.00 / Aloituswebinaari (tallenne)
ke 14.2. klo 18.30–20.00 / Toinen webinaari (ei tallennetta)
ke 13.3. klo 18.30–20.00 / Kolmas webinaari (ei tallennetta)

Lisäksi tarjolla on opettajan Zoom-päivystyksiä.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

20.11.2023 - 31.12.2023

Timing

08.01.2024 - 15.03.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Teachers
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychological Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

Stevens, J., & Crawford, S. (2014). Project reporting instructions. Adapted from Raportointiohje [Reporting instructions] by Liukko, S., & Perttula, S. (2013). JAMK University of Applied Sciences’ Open Learning Materials. http://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions

Teaching methods

Lectures, webinars (as necessary/appropriate), exercises/learning assignments

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Elmo --> Language Studies --> Accreditation.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi and can be accessed in various ways according to the instructions found on the Peppi — Calendar page (https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/).

The estimated/approximate student workload in this course is as follows:

- Online lessons/meetings: 15 hrs
- Familiarization with online course environment: 6 hrs
- Self-study, homework assignments: 50 hrs
- Peer review activities: 10 hrs

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.11.2023

Ajoitus

04.12.2023 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Satu Liukko

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2023. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Aikataulu:

ma 4.12. klo 12 / Tietoperustan (3-5 sivua) palauttaminen Moodleen; tällä lunastat paikkasi verkkototeutuksella

ma 4.12.. klo 16–17 / Aloituswebinaari (tallenne)
to 14.12. klo 16 - 17/ Toinen webinaari
to 4.1.2024. klo 16-17 Kolmas webinaari
to 18.1.2024 klo 16 - 17 Neljäs webinaari

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 12 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 30 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 08.11.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 28.01.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Tiina Autio

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Aikataulu:

ma 13.11. klo 23.59 / Tietoperustan (3-5 sivua) palauttaminen Moodleen; tällä lunastat paikkasi verkkototeutuksella

ma 13.11. klo 16.30–17.30 / Aloituswebinaari (tallenne)
ma 11.12. klo 17.00–19.00 / Toinen webinaari (ei tallennetta)
ma 22.1. klo 17.00–19.00 / Kolmas webinaari (ei tallennetta)

Lisäksi tarjolla on opettajan Zoom-päivystyksiä.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.08.2023 - 15.10.2023

Timing

30.10.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychological Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

Stevens, J., & Crawford, S. (2014). Project reporting instructions. Adapted from Raportointiohje [Reporting instructions] by Liukko, S., & Perttula, S. (2013). JAMK University of Applied Sciences’ Open Learning Materials. http://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions

Teaching methods

Lectures, webinars (as necessary/appropriate), exercises/learning assignments

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Elmo --> Language Studies --> Accreditation.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi and can be accessed in various ways according to the instructions found on the Peppi — Calendar page (https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/).

The estimated/approximate student workload in this course is as follows:

- Online lessons/meetings: 15 hrs
- Familiarization with online course environment: 6 hrs
- Self-study, homework assignments: 50 hrs
- Peer review activities: 10 hrs

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 18.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Jaana Alila

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Aikataulu:

ti 24.10. klo 23.59 / Tietoperustan (3–5 sivua) palauttaminen Moodleen

ti 24.10. klo 15.00–15.45 / Aloituswebinaari
ti 14.11. klo 15.00–15.45 / Toinen webinaari
ti 28.11. klo 15.00–15.45 / Kolmas webinaari.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu Zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Joonas Komulainen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Päivitetään vuosittain. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Ennakkotehtävänä palauta 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa Moodleen ma 2.10.

Aloituswebinaari (tallenne) ke 4.10. klo 16.30 - 18
Webinaari (ei tallennetta) pe 3.11. klo 16.30 - 18
Webinaari (ei tallennetta) ke 29.11. klo 16.30 - 18

Lisäksi tarjolla on opettajan Zoom-päivystyksiä.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu Zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Joonas Komulainen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Päivitetään vuosittain. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Ennakkotehtävänä palauta 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa Moodleen ke 13.9.

Aloituswebinaari (tallenne) to 14.9. klo 16.30 - 18
Webinaari (ei tallennetta) to 5.10. klo 16.30 - 18
Webinaari (ei tallennetta) to 2.11. klo 16.30 - 18

Lisäksi tarjolla on opettajan Zoom-päivystyksiä.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu Zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.08.2023 - 31.08.2023

Timing

04.09.2023 - 31.10.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Pekka Kousa

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 15.08.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Miina Kakko

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Aika ja paikka

Palauta ennakkotehtävä (3–5 s. opinnäytetyön tietoperustaa) Moodleen ennen kurssin alkua, DL ke 31.5. klo 23.59.

Webinaarit Zoomissa:
- to 1.6. klo 16.00–17.30
- to 8.6. klo 16.00–17.30
- ti 13.6. klo 16.00–17.30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 09.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 11.06.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Miina Kakko

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Opetusmenetelmät

TOTEUTUS TÄYNNÄ!

Webinaarit Zoomissa:

- ke 19.4. klo 16.00–17.30
- ke 3.5. klo 16.00–17.30
- ke 10.5. klo 14.00–15.30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

20.03.2023 - 02.04.2023

Timing

04.04.2023 - 02.05.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychological Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

Stevens, J., & Crawford, S. (2014). Project reporting instructions. Adapted from Raportointiohje [Reporting instructions] by Liukko, S., & Perttula, S. (2013). JAMK University of Applied Sciences’ Open Learning Materials. http://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions

Teaching methods

Lectures, webinars (as necessary/appropriate), exercises/learning assignments

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Elmo --> Language Studies --> Accreditation.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi and can be accessed in various ways according to the instructions found on the Peppi — Calendar page (https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/).

The estimated/approximate student workload in this course is as follows:

- Online lessons/meetings: 15 hrs
- Familiarization with online course environment: 6 hrs
- Self-study, homework assignments: 50 hrs
- Peer review activities: 10 hrs

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Sisko Riihiaho

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tavataan webinaareissa. Ensimmäisen webinaarin ajankohta on ke 8.3. klo 17.00 - 18.30.
Osoite zoomiin on https://jamk.zoom.us/my/siskoriihiaho.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun opinnäytetyön suunnitteluvaihe on tehty (ks. Opinnäytetyö-ohjesivuston kuvio https://oppimateriaalit.jamk.fi/opinnaytetyo/opinnaytetyoprojekti).

Toteutuksen aluksi palautat 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa (osoitat, että olet aktiivisessa kirjoitusvaiheessa) ja opintojakson aikana muokkaat ja kirjoitat opinnäytetyösi tietoperustaa ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla. Pätkä tietoperustaa on palautettava viim. 8.3. klo 23.59.

Opintojakson kesto on noin kahdeksan viikkoa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.11.2022 - 26.02.2023

Timing

06.03.2023 - 30.04.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Tuula Kotikoski

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychological Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

Jamk Reporting Instructions

Teaching methods

Lectures, webinars (as necessary/appropriate), exercises/learning assignments

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Jamk Intra --> Accreditation.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi and can be accessed in various ways according to the instructions found on the Peppi — Calendar page (https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/).

The estimated/approximate student workload in this course is as follows:

- Online lessons/meetings: 15 hrs
- Familiarization with online course environment: 6 hrs
- Self-study, homework assignments: 50 hrs
- Peer review activities: 10 hrs

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Satu Liukko

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Opetusmenetelmät

Webinaarit Zoomissa to 12.1., 26.1., 16.2., 9.3. klo 16

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

09.01.2023 - 12.03.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 27.11.2022

Ajoitus

05.12.2022 - 19.02.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Satu Liukko

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Opetusmenetelmät

Webinaarit
7.12., 14.12 klo 16 sekä
11.1., ja 25.1.2023 klo 16

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.08.2022 - 23.10.2022

Timing

01.11.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Tuula Kotikoski

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Location and time

The webinars and lectures take place in Zoom:
https://zoom.us/j/9925791129

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychology Association. APA style. 7th ed. (2021). https://apastyle.apa.org

JAMK University of Applied Sciences´ Open Learning Materials. https://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions/

Teaching methods

Lectures, webinars, exercises

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi (see Peppi calendar) --> navigate to
https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/ and Moodle course workspace.

The estimated student workload for the course is
- online lessons/webinars ~12 hours
- familiarization with the material and workspace in Moodle - 6 hours
- self-study, home assignments - 63 hours

(3 ECTS equals 81 hours of student work)

Content scheduling

The course consists of five modules that are discussed in the six webinar sessions.

Further information

The course consists of assignments that are assessed with either pass/fail.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ajoitus

10.10.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Anne Nurminen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali
Liukko, S. & Perttula, S. 2022. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Suositeltava kirjallisuus
Hirsjärvi, S., Remes. P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. p. Helsinki: Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomen kielellä kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun opinnäytetyön suunnitteluvaihe on tehty (ks. Opinnäytetyö-ohjesivuston kuvio https://oppimateriaalit.jamk.fi/opinnaytetyo/opinnaytetyo/yamk-opinnaytetyo/).

Toteutuksen aluksi palautat 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ja opintojakson aikana muokkaat ja kirjoitat opinnäytetyösi tietoperustaa ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla. Kesto on noin yhdeksän viikkoa.

Toteutus on kokonaan virtuaalinen. Siihen kuuluu infowebinaarin lisäksi 2 -3 webinaaria, joissa ohjeistetaan kirjoittamista. Webinaarit pidetään Zoomissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 5 -10 h
Materiaalin opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja analysointi 30 - 50 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Anne Nurminen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali
Liukko, S. & Perttula, S. 2022. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Suositeltava kirjallisuus
Hirsjärvi, S., Remes. P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. p. Helsinki: Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomen kielellä kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun opinnäytetyön suunnitteluvaihe on tehty (ks. Opinnäytetyö-ohjesivuston kuvio https://oppimateriaalit.jamk.fi/opinnaytetyo/opinnaytetyo/yamk-opinnaytetyo/).

Toteutuksen aluksi palautat 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ja opintojakson aikana muokkaat ja kirjoitat opinnäytetyösi tietoperustaa ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla. Kesto on noin yhdeksän viikkoa.

Toteutus on kokonaan virtuaalinen. Siihen kuuluu infowebinaarin lisäksi 2 -3 webinaaria, joissa ohjeistetaan kirjoittamista. Webinaarit pidetään Zoomissa. Infowebinaari on ma 3.10.klo 17.00 - n.18.30.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 5 -10 h
Materiaalin opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja analysointi 30 - 50 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 13.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Sisko Riihiaho

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tavataan webinaareissa. Ensimmäisen webinaarin ajankohta on ti 6.9. klo 17.00 - 18.30
Osoite zoomiin on https://jamk.zoom.us/my/siskoriihiaho.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun opinnäytetyön suunnitteluvaihe on tehty (ks. Opinnäytetyö-ohjesivuston kuvio https://oppimateriaalit.jamk.fi/opinnaytetyo/opinnaytetyoprojekti).

Toteutuksen aluksi palautat 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ja opintojakson aikana muokkaat ja kirjoitat opinnäytetyösi tietoperustaa ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Opintojakson kesto on kahdeksan viikkoa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.08.2022 - 28.08.2022

Timing

01.09.2022 - 31.10.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychological Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

Stevens, J., & Crawford, S. (2014). Project reporting instructions. Adapted from Raportointiohje [Reporting instructions] by Liukko, S., & Perttula, S. (2013). JAMK University of Applied Sciences’ Open Learning Materials. http://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions

Teaching methods

Lectures, webinars (as necessary/appropriate), exercises/learning assignments

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Elmo --> Language Studies --> Accreditation.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi and can be accessed in various ways according to the instructions found on the Peppi — Calendar page (https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/).

The estimated/approximate student workload in this course is as follows:

- Online lessons/meetings: 15 hrs
- Familiarization with online course environment: 6 hrs
- Self-study, homework assignments: 50 hrs
- Peer review activities: 10 hrs

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

15.03.2022 - 22.05.2022

Ajoitus

30.05.2022 - 31.08.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Tarja Ahopelto

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2020. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomen kielellä kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun tietoperustan kirjoittaminen on aktiivisessa vaiheessa.

Tämän kesätoteutuksen ohjaus toteutetaan kahdessa osassa: alku viikoilla 22 - 24 ja loppu viikoilla 32 - 35.Välissä on itsenäistä tietoperustan kirjoittamista ja analysoimista ohjevideoiden avulla.

Toteutus on kokonaan virtuaalinen. Siihen kuuluu infowebinaarin lisäksi kaksi webinaaria, joissa annaetaan palautetta tehtävistä ja ohjeistetaan kirjoittamista. Webinaarit pidetään Zoomissa.

Webinaarien aikataulut:
ma 30.5. klo 16.30 - 17.30 infowebinaari
ke 15.6. klo 16.30 - 18
ti 23.8. klo 16.30 - 18

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea-amk:n, Centria-amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama Tutkimusviestinnän opintojakso CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 5 -10 h
Materiaalin opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja analysointi 30 - 50 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 24.04.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 22.06.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Tarja Ahopelto

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2020. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Opetusmenetelmät

Huom.!Opettajien kesävapaan takia opintojakso toteutetaan nopeutetulla aikataululla. Kesto on kuusi viikkoa.

Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomen kielellä kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun opinnäytetyön suunnitteluvaihe on tehty (ks. Opinnäytetyö-ohjesivuston kuvio https://oppimateriaalit.jamk.fi/opinnaytetyo/opinnaytetyo/yamk-opinnaytetyo/).

Toteutuksen aluksi palautat 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ja opintojakson aikana muokkaat ja kirjoitat opinnäytetyösi tietoperustaa ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Toteutus on kokonaan virtuaalinen. Siihen kuuluu infowebinaarin lisäksi kaksi webinaaria, joissa ohjeistetaan kirjoittamista. Webinaarit pidetään Zoomissa.

Webinaarien aikataulut:
ti 3.5. klo 16.30 - 18 infowebinaari
ti 24.5. klo 16.30 - 18
to 2.6. klo 16.30 - 18

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea-amk:n, Centria-amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama Tutkimusviestinnän opintojakso CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 5 -10 h
Materiaalin opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja analysointi 30 - 50 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

22.03.2022 - 22.04.2022

Timing

25.04.2022 - 12.06.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychological Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

Stevens, J., & Crawford, S. (2014). Project reporting instructions. Adapted from Raportointiohje [Reporting instructions] by Liukko, S., & Perttula, S. (2013). JAMK University of Applied Sciences’ Open Learning Materials. http://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions

Teaching methods

Lectures, webinars (as necessary/appropriate), exercises/learning assignments

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Elmo --> Language Studies --> Accreditation.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi and can be accessed in various ways according to the instructions found on the Peppi — Calendar page (https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/).

The estimated/approximate student workload in this course is as follows:

- Online lessons/meetings: 15 hrs
- Familiarization with online course environment: 6 hrs
- Self-study, homework assignments: 50 hrs
- Peer review activities: 10 hrs

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 27.02.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Sisko Riihiaho

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tavataan webinaareissa. Ensimmäisen webinaarin ajankohta on ma 14.3. klo 17.00 - 18.30.
Osoite zoomiin on https://jamk.zoom.us/my/siskoriihiaho.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu zoom-yhteydellä.

Opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa opinnäytetyöprosessia, kun opinnäytetyön suunnitteluvaihe on tehty (ks. Opinnäytetyö-ohjesivuston kuvio https://oppimateriaalit.jamk.fi/opinnaytetyo/opinnaytetyoprojekti).

Toteutuksen aluksi palautat 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ja opintojakson aikana muokkaat ja kirjoitat opinnäytetyösi tietoperustaa ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Opintojakson kesto on yhdeksän viikkoa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 10 - 20 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 30 - 40 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.11.2021 - 27.02.2022

Timing

07.03.2022 - 30.04.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Tuula Kotikoski

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Location and time

The webinars and lectures take place in Zoom:
https://zoom.us/j/9925791129

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychology Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

JAMK University of Applied Sciences´ Open Learning Materials. https://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions/

Teaching methods

Lectures, webinars, exercises

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Elmo --> Language Studies --> Accreditation

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi (see Peppi calendar) --> navigate to
https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/

The estimated student workload for the course is
- online lessons/webinars ~15 hours
- familiarization with the material and workspace in Moodle - 6 hours
- self-study, home assignments - 60 hours

(3 ECTS equals 81 hours of student work)

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 24.03.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Anne Nurminen

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.

Enrollment

01.11.2021 - 02.01.2022

Timing

10.01.2022 - 28.02.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages
 • English
Seats

12 - 30

Teachers
 • Jason Stevens

Objective

The content of the course is specifically designed to support theses that serve the development and renewal of working life. During the course, the focus is on writing the theoretical basis of your own thesis.

You will gain the needed confidence in your research-style writing to be able to work on your thesis and write authentic, factual text based on published sources, follow the principles of scientific writing, and demonstrate your ability to write in accordance with the style manual designated by JAMK (Project Reporting Instructions/APA 7).

Content

The writing process
Structure of the thesis
Basic principles of citation
Argumentation
Narrative of the thesis

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

American Psychological Association. APA style. (2021). https://apastyle.apa.org

Stevens, J., & Crawford, S. (2014). Project reporting instructions. Adapted from Raportointiohje [Reporting instructions] by Liukko, S., & Perttula, S. (2013). JAMK University of Applied Sciences’ Open Learning Materials. http://oppimateriaalit.jamk.fi/projectreportinginstructions

Teaching methods

Lectures, webinars (as necessary/appropriate), exercises/learning assignments

Exam schedules

This is not an exam-based course.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The conditions and procedure for applying for replacement of studies can be found by navigating to Elmo --> Language Studies --> Accreditation.

Student workload

The course schedule is maintained in Peppi and can be accessed in various ways according to the instructions found on the Peppi — Calendar page (https://oppimateriaalit.jamk.fi/peppi/en/calendar/).

The estimated/approximate student workload in this course is as follows:

- Online lessons/meetings: 15 hrs
- Familiarization with online course environment: 6 hrs
- Self-study, homework assignments: 50 hrs
- Peer review activities: 10 hrs

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

The course is marked as passed when all assignments have been completed and they demonstrate that the themes of the course have been studied and the learning materials have been utilized in the process.

Qualifications

You have completed the Research-Based Development course and Phase 1 of the Thesis Plan, which is described on the Thesis webpage in JAMK's Open Study Materials.

Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 28.11.2021

Ajoitus

01.12.2021 - 31.01.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Opettaja
 • Satu Liukko

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.