Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMKLaajuus (10 op)

Tunnus: YZ00BL96

Laajuus

10 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Sari Järvinen, Hyvinvointi
 • Karo Saharinen, Teknologia, IT
 • Riikka Ahlgren, Liiketoiminta
 • Harri Peuranen, Teknologia
 • Pasi Lehtola, Teknologia
 • Tarja Ahopelto, Kielikeskus
 • Hannariina Honkanen, Teknologia, energia ja biotalous
 • Mika Rantonen, Teknologia, IT
 • Jouni Huotari, Teknologia, IT
 • Sanna Sihvonen, Hyvinvointi
 • Murat Akpinar, Liiketoiminta
 • Aila Ahonen, Liiketoiminta
 • Päivi Korpivaara, Teknologia
 • Leena Liimatainen, Hallinto
 • Teemu Makkonen, Kirjasto

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön raportointi -opintojaksosta ei ole toteutuksia eikä sille siis ilmoittauduta. Aloita opinnäytetyö tekemällä aihe-ehdotus Wihissä.

Opintojakson tarkoitus:
Laadit ylempään ammattikorkeakoulututkintoosi sisältyvän työelämälähtöisen opinnäytetyön, jossa osoitat alan työelämän kehittämistehtävissä tarvittavaa vaativan tason asiantuntijuusosaamista.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Osaat raportoida opinnäytetyösi tuloksista tai tuotoksesta, arvioida niitä ja tuoda esille kehittämisehdotuksia tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisesti ja suullisesti. Noudatat hyvän tieteellisen käytännön periaatteita opinnäytetyöprosessin kaikissa vaiheissa.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjoittaminen
Opinnäytetyön jättäminen esitarkastukseen
Opinnäytetyön esittäminen
Opinnäytetyön viimeistely ja arvioitavaksi jättäminen
Toimeksiantajan palaute
Itsearviointi
Kypsyysnäytteen kirjoittamisesta sopiminen
Opinnäytetyön pienryhmä- ja yksilöohjauksiin osallistuminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasolla erinomainen 5 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön raportointivaiheen hyväksymismerkintä kirjautuu, kun opinnäytetyö hyväksytty ja arvosana annettu opinnäytetyöryhmässä.