Siirry suoraan sisältöön

Projektin johtaminen ja ketterät menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: YZZP0120

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Matti Siistonen, Teollisuustekniikka
 • Sari Järvinen, Terveysala

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla syvennyt projektin johtamisen ja ketterien menetelmien erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Osaat soveltaa ja valita oikeat projektijohtamisen ja ketterien menetelmien toimintatavat ja menetelmät projektikohtaisesti. Perinteisten projektijohtamisen viitekehysten ja menetelmien lisäksi tunnet ja osaat soveltaa omaan toimintaympäristöösi ketteriä projektijohtamisen menetelmiä tarpeen mukaan.

Projektijohtamisen asiaosaamiseesi kuuluu projektin ja sen hankintojen talouden ohjauksen menetelmien ja viitekehysten osaaminen. Hyödynnät tuloksen arvoa, kassavirtaa ja talousmittareita johtamisessasi. Osaat viestiä talousasioista eri sidosryhmille siten, että talousnäkökulmat ovat osa projektitoimintaa.

Johtamis- ja vuorovaikutustaidoillasi motivoit, neuvottelet ja johdat. Huomioit projektiryhmäläisiä ja muita osaajia, joista projektin onnistuminen riippuu. Ymmärrät, että sisältö- ja liiketoimintaosaaminen ovat avaintekijoitä onnistuneissa projekteissa. Hyvänä projektipäällikkönä saat huippuasiantuntijat keskustelemaan keskenään ja löytämään sisältöjen ja osaamisten yhdistelmät, joiden avulla uudet ratkaisut ja erinomaiset tulokset syntyvät. Tavoitteenasi on hyvin yhteen pelaava joukkue.

Kykenet kehittämään omia projektijohtamisen tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat. Opiskelija tuntee projektijohtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
Opettaja
 • Toni Hiltunen
Ryhmät
 • ZJAYTB23S1
  Avoin amk, Projektijohtaminen, insinööri, Verkko
 • YTB23S1
  Insinööri (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSB23S1
  Avoin AMK, sote,Projektijohtaminen, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojaksolla syvennyt projektin johtamisen ja ketterien menetelmien erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Osaat soveltaa ja valita oikeat projektijohtamisen ja ketterien menetelmien toimintatavat ja menetelmät projektikohtaisesti. Perinteisten projektijohtamisen viitekehysten ja menetelmien lisäksi tunnet ja osaat soveltaa omaan toimintaympäristöösi ketteriä projektijohtamisen menetelmiä tarpeen mukaan.

Projektijohtamisen asiaosaamiseesi kuuluu projektin ja sen hankintojen talouden ohjauksen menetelmien ja viitekehysten osaaminen. Hyödynnät tuloksen arvoa, kassavirtaa ja talousmittareita johtamisessasi. Osaat viestiä talousasioista eri sidosryhmille siten, että talousnäkökulmat ovat osa projektitoimintaa.

Johtamis- ja vuorovaikutustaidoillasi motivoit, neuvottelet ja johdat. Huomioit projektiryhmäläisiä ja muita osaajia, joista projektin onnistuminen riippuu. Ymmärrät, että sisältö- ja liiketoimintaosaaminen ovat avaintekijoitä onnistuneissa projekteissa. Hyvänä projektipäällikkönä saat huippuasiantuntijat keskustelemaan keskenään ja löytämään sisältöjen ja osaamisten yhdistelmät, joiden avulla uudet ratkaisut ja erinomaiset tulokset syntyvät. Tavoitteenasi on hyvin yhteen pelaava joukkue.

Kykenet kehittämään omia projektijohtamisen tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Aika ja paikka

EI KÄYTÖSSÄ JAMKSSA

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on JAMKin Moodle-oppimisympäristössä. Sen lisäksi tarvitaan projektijohtamisen kirjallisuutta.

Project Management. 2013. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, PA: Project Management Institute. ISBN: 978-1-935589-67-9 (nidottu). ISBN: 1-935589-67-9 tai 1-935589-81-4 (ekirja).

SFS-ISO 21500. 2012. Ohjeita projektinhallinnasta. Helsinki: SFS.
SFS-ISO 10006. 2012 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektinhallinnalle. Helsinki: SFS.

Burke. R. 2007. Project management techniques. Burke Publishing 2007. ISBN 0-9582-733-4-0 tai USBN: 978-0-9582-7334-3.

ITIL foundation: ITIL 4 edition. 2019. Norwich: TSO - The Stationery Office. ISBN: 978-0-11-331607-6 (ekirja).

Schwaber, K. Sutherland, J. 2018. The Scrum Guide. Online https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html

Moreira, M. 2013. Being Agile : Your Roadmap to Successful Adoption of Agile. 1. painos. Berkeley, CA : Apress, ISBN: 1-4302-5840-3 (e-kirja).

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu paikasta riippumatta pääosin oman ajankäyttösuunnitelmasi mukaisesti. Ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla saat tukea tehtävien tekemiseen ja oppimisen vahvistamiseen.

Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai opettajan kanssa, verkko-oppimisympäristössä tehtävä tehtäviä ja testejä, joilla voit arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja oppimistasi, videoluentoja, seminaareja, webinaareja ja omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista.

Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja oman osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmänä on ohjausta verkko-oppimisympäristössä ja voit oman valintasi mukaan osallistua verkkotapaamisiin. Voitte niin halutessanne myös omatoimisesti sopia tapaamisia ja tehdä yhdessä oppimistehtäviä neuvoen ja saaden apua ja vinkkejä muilta ryhmän jäseniltä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on suositeltavaa kytkeä omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Myös oman yritystoiminnan kehittäminen opintojaksolla on mahdollista.

Työyhteisösi kehittämistarpeita voit myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien, testien ja harjoitustyön viimeinen palautuspäivämäärä on 31.5.2021.

Sovi uusinnoista opettajan kanssa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson suoritus on mahdollista rakentaa osin tai kokonaan myös henkilökohtaisena opintopolkuna opinnollistamalla työhön kuuluvia tehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamiset ovat 15-35 tuntia sisältäen kehittämistehtävän seminaarit.

Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä on 100-120 tuntia, joka sisältää ohjausta e-oppimisympäristössä ja Zoom-verkkotyöskentely-ympäristön kautta.

Ajankäyttö ja kokonaiskuormitus on yhteensä 135 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetus on verkossa lukujärjestyksen mukaisesti Zoom-verkkotyöskentelyjärjestelmän kautta.

Ohjausta on JAMKin Moodle-oppimisympäristössä ja sovitusti ryhmä- tai yksilöohjauksena Zoomin ja Teamsin välityksellä.

Ryhmä voi halutessaan ottaa käyttöön myös Microsoft Teamsin yhteiseksi keskustelun, tiimityön, asiakirjojen jakamisen ja muun viestinnän alustaksi ryhmäläisten kesken ja opettajien kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvostellaan prosessiarviointina sisältäen:
- e-oppimisympäristön tehtävät ja testit
- ryhmänä tai halutessaan itsenäisesti tehtävä kehittämistehtävä ja sen seminaariesitys
- kontakti- ja verkkoaktiivisuus.

Avoin AMK 40 paikkaa polkuopiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat. Opiskelija tuntee projektijohtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
Opettaja
 • Toni Hiltunen
Ryhmät
 • YTB22S1
  Insinööri (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYTB22S1
  Avoin amk, Projektijohtaminen, insinööri, Verkko

Tavoitteet

Opintojaksolla syvennyt projektin johtamisen ja ketterien menetelmien erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Osaat soveltaa ja valita oikeat projektijohtamisen ja ketterien menetelmien toimintatavat ja menetelmät projektikohtaisesti. Perinteisten projektijohtamisen viitekehysten ja menetelmien lisäksi tunnet ja osaat soveltaa omaan toimintaympäristöösi ketteriä projektijohtamisen menetelmiä tarpeen mukaan.

Projektijohtamisen asiaosaamiseesi kuuluu projektin ja sen hankintojen talouden ohjauksen menetelmien ja viitekehysten osaaminen. Hyödynnät tuloksen arvoa, kassavirtaa ja talousmittareita johtamisessasi. Osaat viestiä talousasioista eri sidosryhmille siten, että talousnäkökulmat ovat osa projektitoimintaa.

Johtamis- ja vuorovaikutustaidoillasi motivoit, neuvottelet ja johdat. Huomioit projektiryhmäläisiä ja muita osaajia, joista projektin onnistuminen riippuu. Ymmärrät, että sisältö- ja liiketoimintaosaaminen ovat avaintekijoitä onnistuneissa projekteissa. Hyvänä projektipäällikkönä saat huippuasiantuntijat keskustelemaan keskenään ja löytämään sisältöjen ja osaamisten yhdistelmät, joiden avulla uudet ratkaisut ja erinomaiset tulokset syntyvät. Tavoitteenasi on hyvin yhteen pelaava joukkue.

Kykenet kehittämään omia projektijohtamisen tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat. Opiskelija tuntee projektijohtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

11.01.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
Opettaja
 • Toni Hiltunen
Ryhmät
 • ZJA21SSYP
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • ZJA21STPYPJ
  Avoin AMK, teniikka, Projektijohtaminen (insinööri)
 • YTB21S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • YSB21S1
  Projektijohtaminen YAMK

Tavoitteet

Opintojaksolla syvennyt projektin johtamisen ja ketterien menetelmien erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Osaat soveltaa ja valita oikeat projektijohtamisen ja ketterien menetelmien toimintatavat ja menetelmät projektikohtaisesti. Perinteisten projektijohtamisen viitekehysten ja menetelmien lisäksi tunnet ja osaat soveltaa omaan toimintaympäristöösi ketteriä projektijohtamisen menetelmiä tarpeen mukaan.

Projektijohtamisen asiaosaamiseesi kuuluu projektin ja sen hankintojen talouden ohjauksen menetelmien ja viitekehysten osaaminen. Hyödynnät tuloksen arvoa, kassavirtaa ja talousmittareita johtamisessasi. Osaat viestiä talousasioista eri sidosryhmille siten, että talousnäkökulmat ovat osa projektitoimintaa.

Johtamis- ja vuorovaikutustaidoillasi motivoit, neuvottelet ja johdat. Huomioit projektiryhmäläisiä ja muita osaajia, joista projektin onnistuminen riippuu. Ymmärrät, että sisältö- ja liiketoimintaosaaminen ovat avaintekijoitä onnistuneissa projekteissa. Hyvänä projektipäällikkönä saat huippuasiantuntijat keskustelemaan keskenään ja löytämään sisältöjen ja osaamisten yhdistelmät, joiden avulla uudet ratkaisut ja erinomaiset tulokset syntyvät. Tavoitteenasi on hyvin yhteen pelaava joukkue.

Kykenet kehittämään omia projektijohtamisen tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Aika ja paikka

EI KÄYTÖSSÄ JAMKSSA

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on JAMKin Moodle-oppimisympäristössä. Sen lisäksi tarvitaan projektijohtamisen kirjallisuutta.

Project Management. 2013. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, PA: Project Management Institute. ISBN: 978-1-935589-67-9 (nidottu). ISBN: 1-935589-67-9 tai 1-935589-81-4 (ekirja).

SFS-ISO 21500. 2012. Ohjeita projektinhallinnasta. Helsinki: SFS.
SFS-ISO 10006. 2012 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektinhallinnalle. Helsinki: SFS.

Burke. R. 2007. Project management techniques. Burke Publishing 2007. ISBN 0-9582-733-4-0 tai USBN: 978-0-9582-7334-3.

ITIL foundation: ITIL 4 edition. 2019. Norwich: TSO - The Stationery Office. ISBN: 978-0-11-331607-6 (ekirja).

Schwaber, K. Sutherland, J. 2018. The Scrum Guide. Online https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html

Moreira, M. 2013. Being Agile : Your Roadmap to Successful Adoption of Agile. 1. painos. Berkeley, CA : Apress, ISBN: 1-4302-5840-3 (e-kirja).

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu paikasta riippumatta pääosin oman ajankäyttösuunnitelmasi mukaisesti. Ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla saat tukea tehtävien tekemiseen ja oppimisen vahvistamiseen.

Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai opettajan kanssa, verkko-oppimisympäristössä tehtävä tehtäviä ja testejä, joilla voit arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja oppimistasi, videoluentoja, seminaareja, webinaareja ja omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista.

Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja oman osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmänä on ohjausta verkko-oppimisympäristössä ja voit oman valintasi mukaan osallistua verkkotapaamisiin. Voitte niin halutessanne myös omatoimisesti sopia tapaamisia ja tehdä yhdessä oppimistehtäviä neuvoen ja saaden apua ja vinkkejä muilta ryhmän jäseniltä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on suositeltavaa kytkeä omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Myös oman yritystoiminnan kehittäminen opintojaksolla on mahdollista.

Työyhteisösi kehittämistarpeita voit myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien, testien ja harjoitustyön viimeinen palautuspäivämäärä on 31.5.2021.

Sovi uusinnoista opettajan kanssa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson suoritus on mahdollista rakentaa osin tai kokonaan myös henkilökohtaisena opintopolkuna opinnollistamalla työhön kuuluvia tehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamiset ovat 15-35 tuntia sisältäen kehittämistehtävän seminaarit.

Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä on 100-120 tuntia, joka sisältää ohjausta e-oppimisympäristössä ja Zoom-verkkotyöskentely-ympäristön kautta.

Ajankäyttö ja kokonaiskuormitus on yhteensä 135 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetus on verkossa lukujärjestyksen mukaisesti Zoom-verkkotyöskentelyjärjestelmän kautta.

Ohjausta on JAMKin Moodle-oppimisympäristössä ja sovitusti ryhmä- tai yksilöohjauksena Zoomin ja Teamsin välityksellä.

Ryhmä voi halutessaan ottaa käyttöön myös Microsoft Teamsin yhteiseksi keskustelun, tiimityön, asiakirjojen jakamisen ja muun viestinnän alustaksi ryhmäläisten kesken ja opettajien kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvostellaan prosessiarviointina sisältäen:
- e-oppimisympäristön tehtävät ja testit
- ryhmänä tai halutessaan itsenäisesti tehtävä kehittämistehtävä ja sen seminaariesitys
- kontakti- ja verkkoaktiivisuus.

Avoin AMK 40 paikkaa polkuopiskelijoille.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat. Opiskelija tuntee projektijohtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.