Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtaminen projekteissaLaajuus (5 op)

Tunnus: YZ00CO40

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Hanna Karhu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen. Perehdyt opintojaksolla projektien johtamisessa tarvittaviin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Opintojakson osaamiset
• Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
• Työelämässä toimiminen: Opiskelija hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
• Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.

Opintojakson oppimistavoite
Ymmärrät taloudellisen ajattelun merkityksen projektin hallinnassa. Sovellat taloudellisia teorioita ja menetelmiä käytännön projektijohtamisen tilanteissa, jotta kykenet tekemään kustannustehokkaita ja tietoon perustuvia päätöksiä. Kehität taitojasi projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Tunnistat, analysoit ja hallitset projekteihin liittyviä riskejä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus, katetuottoajattelu, toimintolaskenta, toimintoanalyysi, suoritusmittaus, tunnuslukuanalyysi, investoinnit, budjetointi, kassavirta, ennustaminen, herkkyysanalyysi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnistat projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Tunnistat investointilaskelmien perusperiaatteet. Kerrot projektin riskien perusperiaatteet. Nimeät projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja ymmärrät prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Selität investointilaskelmien perusperiaatteet. Kerrot omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Kuvailet projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Havainnollistat projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja havainnollistat prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Selität investointilaskelmien perusperiaatteet. Esittelet projektin riskien perusperiaatteet. Havainnollistat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Kiitettävä 4
Erittelet projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja erittelet prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Analysoit investointilaskelmia. Havainnollistat, miten projektien riskienhallinta on osa kustannustehokasta projektinhallintaa. Yhdistät projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja arvioit prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Arvioit tekemiesi investointilaskelmien lopputuloksia. Suunnittelet, miten projektien riskienhallintaa voidaan kehittää ja uudistaa. Vertailet projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Ajoitus

09.09.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), restonomi
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), agrologi
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), tradenomi
Opettaja
 • Hanna Karhu
Ryhmät
 • YTB24S1
  Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • ZJAYTB24S1
  Avoin amk, Tekniikka,YAMK-väylät, Projektijohtaminen, insinööri
 • YLP24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, agrologi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen. Perehdyt opintojaksolla projektien johtamisessa tarvittaviin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Opintojakson osaamiset
• Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
• Työelämässä toimiminen: Opiskelija hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
• Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.

Opintojakson oppimistavoite
Ymmärrät taloudellisen ajattelun merkityksen projektin hallinnassa. Sovellat taloudellisia teorioita ja menetelmiä käytännön projektijohtamisen tilanteissa, jotta kykenet tekemään kustannustehokkaita ja tietoon perustuvia päätöksiä. Kehität taitojasi projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Tunnistat, analysoit ja hallitset projekteihin liittyviä riskejä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen.
Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2020). Projektihallinnan käsikirja (8. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-2-8 nidottu.
Pinto, J. K. (2016). Project Management: Achieving Competitive Advantage, 4th edition, ISBN 978-0-13-379807-4, by, published by Pearson Education, Inc.
Yescombe, E. R. (2013). Principles of project finance. (e-kirja)
Eduhousen videot

Opetusmenetelmät

Webinaarit Zoomissa
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät (itsenäiset sekä pari-/ryhmätyönä tehtävät)
Ohjaus ja palaute

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei liity tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135h
Webinaarit 8h
Kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 40h
Harjoitus- ja oppimistehtävät 87h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, webinaarit sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä ja/tai pari-/ryhmätyönä seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (100%, 5 op).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Tunnistat investointilaskelmien perusperiaatteet. Kerrot projektin riskien perusperiaatteet. Nimeät projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja ymmärrät prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Selität investointilaskelmien perusperiaatteet. Kerrot omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Kuvailet projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Havainnollistat projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja havainnollistat prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Selität investointilaskelmien perusperiaatteet. Esittelet projektin riskien perusperiaatteet. Havainnollistat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Kiitettävä 4
Erittelet projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja erittelet prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Analysoit investointilaskelmia. Havainnollistat, miten projektien riskienhallinta on osa kustannustehokasta projektinhallintaa. Yhdistät projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja arvioit prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Arvioit tekemiesi investointilaskelmien lopputuloksia. Suunnittelet, miten projektien riskienhallintaa voidaan kehittää ja uudistaa. Vertailet projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus, katetuottoajattelu, toimintolaskenta, toimintoanalyysi, suoritusmittaus, tunnuslukuanalyysi, investoinnit, budjetointi, kassavirta, ennustaminen, herkkyysanalyysi

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

19.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Professional Project Management
Teachers
 • Hanna Karhu
Groups
 • ZJAYTF24S1
  Avoin amk, tekniikka, YAMK-väylät, Professional Project Management, Monimuoto
 • YTF24S1
  Master's Degree Programme in Professional Project Management

Objective

The object of the course
This course provides you with key knowledge and skills for the financial management and leadership of projects. You study the principles and practices needed in project management.

Course competences
• Learning to learn: The student is able to acquire, critically assess and produce information while taking into account the perspectives of different fields.
• Operating in a workplace: The student is able to utilise the opportunities of technology and digitalisation in development and management..
• Proactive development: The student Is able to develop new customer-oriented, sustainable and economically viable solutions, anticipating the future.

The learning objectives of the course
You understand the importance of financial thinking in project management. You apply economic theories and methods in practical project management situations, enabling you to make cost-effective and informed decisions. You develop your skills in planning, implementing, and monitoring projects. You identify, analyze, and manage risks associated with projects.

Content

During the course, project business operations, project financing, project portfolio management, project phasing and partitioning, project timetable, resource and cost control, project reporting, risk management, cash flow and investment calculations will be covered.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen.
Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2020). Projektihallinnan käsikirja (8. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-2-8 nidottu.
Pinto, J. K. (2016). Project Management: Achieving Competitive Advantage, 4th edition, ISBN 978-0-13-379807-4, by, published by Pearson Education, Inc.
Yescombe, E. R. (2013). Principles of project finance. (e-kirja)
Videos od Eduhouse

Teaching methods

Webinars in Zoom
Literature
Video material
Exercises and assignments (independent and done in pairs or groups)
Guidance and feedback

Exam schedules

The course does not include an exam.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

A corresponding course completed in another university may be accredited partially or completely. Competence acquired through informal learning may be recognized and accredited on the basis of competence test. More precise instructions can be found in Degree Regulations and in Study Guide.

Student workload

Allocation of time on various tasks and student work load in total 135h
Webinars 8h
Familiarization with literature and videos 40h
Exercises and assignments 87h

Content scheduling

The course includes independent familiarization with literature and videos as well as webinars and exercises and assignments.

Further information

The assessment of the course is based on the following credits done individually, in pairs or in groups:
1) exercises and assignments (100%, 5 ECTS)

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1
You recognize processes related to project business operations from the point of view of the financial management of projects and know which processes affect project profitability. You identify the basic principles of investment calculations. You tell about the basic principles of project risks. You name the key factors related to project financing and cash flow.

Satisfactory 2
You understand processes related to project business operations from the point of view of the financial management of projects and the effects of processes on project profitability. You present the basic principles of investment calculations. You explain in your own words the basic principles of project risks. You describe the key factors related to project financing and cash flow.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3
You illustrate processes related to project business operations from the point of view of the financial management of projects and the effects of processes on project profitability. You present the basic principles of investment calculations. You introduce the basic principles of project risks. You illustrate the key factors related to project financing and cash flow.

Very good 4
You delineate processes related to project business operations from the point of view of the financial management of projects and the effects of processes on project profitability. You analyze investment calculations. You illustrate how project’s risk management is part of cost-effective project management.
You integrate the key factors related to project financing and cash flow.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5
You evaluate illustrate processes related to project business operations from the point of view of the financial management of projects and the effects of processes on project profitability. You assess investment calculations which you have made. You plan how an organization's project risk management can be developed and renewed. You compare the key factors related to project financing and cash flow.

Qualifications

Profitability, contribution margin thinking, activity-based analysis, performance measurement, key figure analysis, investments, budgeting, cash flow, forecasting, sensitivity analysis