Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtamisen kansainväliset ulottuvuudetLaajuus (5 op)

Tunnus: YH00CL71

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Kansainvälisessä toimintaympäristössä talousjohtamiseen voi liittyä monenlaisia ja monitahoisia kysymyksiä, jotka liittyvät mm. rahoitukseen, verotukseen, kirjanpito- , budjetointi- ja raportointikäytäntöihin, riskienhallintaan ja yritysjärjestelyihin. Opintojaksolla syvennyt valitsemaasi talousjohtamisen kansainväliseen ulottuvuuteen, jaat havaintojasi toisten opiskelijoiden kanssa sekä opit toisten tekemistä havainnoista.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Työelämässä toimiminen: Opiskelija osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus: Opiskelija osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson oppimistavoite

Hankit, arvioit ja tuotat tietoa, joka liittyy kansainvälisen talousjohtamisen ilmiöön. Tunnistat ilmiön keskeiset tekijät ja vaikutukset kyseiseen talousjohtamisen osa-alueeseen. Arvioit ilmiöön liittyviä näkökulmia ja mahdollisia ratkaisu-/toimintavaihtoehtoja tulevaisuutta ennakoiden. Jaat havaintojasi toisille ja kommentoit toisten havaintoja vuorovaikutteisesti.

Sisältö

Kansainväliseen talousjohtamiseen liittyvät näkökulmat, kuten rahoitus, verotus, kirjanpito-, budjetointi- ja raportointikäytännöt, riskienhallinta ja yritysjärjestelyt.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnistat tarkastelemasi ilmiön keskeiset tekijät ja vaikutukset kyseiseen talousjohtamisen osa-alueeseen. Toteat ilmiöön liittyviä näkökulmia ja mahdollisia ratkaisu-/toimintavaihtoehtoja tulevaisuutta ennakoiden. Esität havaintojasi toisille ja luettelet toisten havaintoja.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät tarkastelemasi ilmiön keskeiset tekijät ja vaikutukset kyseiseen talousjohtamisen osa-alueeseen. Kuvailet ilmiöön liittyviä näkökulmia ja mahdollisia ratkaisu-/toimintavaihtoehtoja tulevaisuutta ennakoiden. Keskustelet omista ja toisten havainnoista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Havainnollistat tarkastelemasi ilmiön keskeisiä tekijöitä ja vaikutuksia kyseiseen talousjohtamisen osa-alueeseen. Selität ilmiöön liittyviä näkökulmia ja mahdollisia ratkaisu-/toimintavaihtoehtoja tulevaisuutta ennakoiden. Havainnollistat havaintojasi toisille ja sovellat toisten havaintoja.

Kiitettävä 4
Analysoit tarkastelemasi ilmiön keskeisiä tekijöitä ja vaikutuksia kyseiseen talousjohtamisen osa-alueeseen. Erittelet ilmiöön liittyviä näkökulmia ja mahdollisia ratkaisu-/toimintavaihtoehtoja tulevaisuutta ennakoiden. Vertailet omia ja toisten havaintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit tarkastelemasi ilmiön keskeisiä tekijöitä ja vaikutuksia kyseiseen talousjohtamisen osa-alueeseen. Suhteutat ilmiöön liittyviä näkökulmia ja mahdollisia ratkaisu-/toimintavaihtoehtoja tulevaisuutta ennakoiden. Teet johtopäätöksiä omien ja toisten havaintojen perusteella.