Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtamisen etiikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: YH00CM21

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Pekka Pirinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Eettiset kysymykset liittyvät esimerkiksi yksilön ja yhteisön toiminnan oikeellisuuteen, totuudellisuuteen, hyötyihin, velvollisuuksiin, oikeudenmukaisuuteen ja hyveellisyyteen. Opintojaksolla perehdyt organisaatioiden toiminnan ja talousjohtamisen eettisiin kysymyksiin ja niiden merkitykseen.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Eettisyys: Opiskelija kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
Eettisyys: Opiskelija tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
Kestävä kehitys: Opiskelija osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.

Opintojakson osaamistavoite

Hankit tietoa etiikan lähestymistavoista ja käsitteistä sekä eettisistä tilanteista, joita arvioit ja ratkaiset kriittisesti aihealueen teorioiden ja menetelmien avulla edistäen eettisesti kestävää toimintaa. Eettisissä ratkaisuissa, yhteiskuntavastuussa ja vastuullisuusraportoinnissa huomioit yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.

Sisältö

Etiikan lähestymistavat, ammatti- ja yritysetiikka, johtamisen ja talousjohtamisen eettiset kysymykset, sidosryhmäsuhteet, lainsäädäntö ja etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu, kestävä kehitys, vastuullisuusraportointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Nimeät etiikan erilaisia lähestymistapoja hyödyntäen aihealueen käsitteitä, joita määrittelet. Kuvailet talousjohtamiseen liittyviä eettisiä tilanteita ja kysymyksiä aihealueen teorioiden ja menetelmien avulla. Tunnistat talousjohtamisen eettisiä ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Kuvaat yrityksen yhteiskuntavastuuta ja vastuullisuusraportointia.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät etiikan erilaisia lähestymistapoja, ja hyödynnät aihealueen käsitteitä, joita erottelet ja luokittelet. Vertaat talousjohtamiseen liittyviä eettisiä tilanteita ja kysymyksiä aihealueen teorioiden ja menetelmien avulla. Erot-telet talousjohtamisen eettisiä ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Ymmärrät yrityksen yhteiskuntavastuuta ja vastuullisuusraportointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Sovellat etiikan erilaisia lähestymistapoja hyödyntäen aihealueen käsitteitä, jotka valitset ja määrittelet. Havainnollistat talousjohtamiseen liittyviä eettisiä tilanteita ja kysymyksiä aihe-alueen teorioiden ja menetelmien avulla. Ratkaiset talousjohtamisen eettisiä ongelmia. Selität yrityksen yhteiskuntavastuuta ja vastuullisuusraportointia.

Kiitettävä 4
Analysoit etiikan erilaisia lähestymistapoja ja käsitteitä, joita erittelet. Jäsennät talousjoh-tamiseen liittyviä eettisiä tilanteita ja kysymyksiä aihealueen teorioiden ja menetelmien avulla. Analysoit talousjohtamisen eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Tutkit yrityksen yhteiskuntavastuuta ja vastuullisuusraportointia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit etiikan erilaisia lähestymistapoja ja käsitteitä, joita reflektoit. Suhteutat talousjohtamiseen liittyviä eettisiä tilanteita ja kysymyksiä aihealueen teorioiden ja menetelmien avulla. Arvioit talousjohtamisen eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Tulkitset yrityksen yhteiskuntavastuuta ja vastuullisuusraportointia.