Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtamisen etiikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: YHLYH100

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Pekka Pirinen, Liiketalous

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on perehtyä talousjohtamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä oppiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi tunnistat talouden johtamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, osaat etsiä ratkaisuja talousjohtamisen eettisiin ongelmiin, tunnet etiikan erilaisia lähestymistapoja sekä osaat analysoida ja ratkaista talousjohtamisen ammattiin liittyviä eettisiä tilanteita etiikan teorioita käyttäen.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä asioita ovat ammattietiikka, johtamisen ja taloushallinnon eettiset kysymykset, sidosryhmäsuhteet, etiikan lähestymistavat, lainsäädäntö ja etiikka, yrityksen yhteiskunnallinen vastuu, tasa-arvokysymykset.

Esitietovaatimukset

AMK -tutkinto

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat asioita näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä selkeästi perustellen. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueelle. Arvioit ja tulkitset kriittisesti aihealueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä luovasti ja selkeästi perustellen. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Pekka Pirinen
Ryhmät
 • ZJAYHO23S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO23S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on perehtyä talousjohtamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä oppiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi tunnistat talouden johtamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, osaat etsiä ratkaisuja talousjohtamisen eettisiin ongelmiin, tunnet etiikan erilaisia lähestymistapoja sekä osaat analysoida ja ratkaista talousjohtamisen ammattiin liittyviä eettisiä tilanteita etiikan teorioita käyttäen.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä asioita ovat ammattietiikka, johtamisen ja taloushallinnon eettiset kysymykset, sidosryhmäsuhteet, etiikan lähestymistavat, lainsäädäntö ja etiikka, yrityksen yhteiskunnallinen vastuu, tasa-arvokysymykset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opettajan ilmoittama kirjallisuus ja artikkelit
Ajankohtaiset etiikkaan liittyvät tieteelliset artikkelit
Etiikan caseja

Opetusmenetelmät

Opintojakson aihepiiriin johdattelevat webinaarit, oppimistehtävät.

Ohjaus:
Pakollinen aloituswebinaari Zoomissa
Verkko-oppimisympäristön ohjaustyökalut (Moodle, Teams, Zoom)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 12 h, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät 123 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 sisältyy max-määrään
Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä ja/tai pari-/ryhmätyönä tehtävissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen. Oppimistehtävät voivat olla esimerkiksi opintojakson aihepiiriin liittyviä kyselyitä, referaatteja, esseitä ja/tai analyysejä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat asioita näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä selkeästi perustellen. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueelle. Arvioit ja tulkitset kriittisesti aihealueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä luovasti ja selkeästi perustellen. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

AMK -tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 27.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Pekka Pirinen
Ryhmät
 • ZJAYHO22S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Organisaation ja talouden johtaminen
 • ZJA21SHY
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut
 • YHO22S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on perehtyä talousjohtamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä oppiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi tunnistat talouden johtamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, osaat etsiä ratkaisuja talousjohtamisen eettisiin ongelmiin, tunnet etiikan erilaisia lähestymistapoja sekä osaat analysoida ja ratkaista talousjohtamisen ammattiin liittyviä eettisiä tilanteita etiikan teorioita käyttäen.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä asioita ovat ammattietiikka, johtamisen ja taloushallinnon eettiset kysymykset, sidosryhmäsuhteet, etiikan lähestymistavat, lainsäädäntö ja etiikka, yrityksen yhteiskunnallinen vastuu, tasa-arvokysymykset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opettajan ilmoittama kirjallisuus ja artikkelit
Ajankohtaiset etiikkaan liittyvät tieteelliset artikkelit
Etiikan caseja

Opetusmenetelmät

Opintojakson aihepiiriin johdattelevat webinaarit, itsenäiset oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 12 h, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät 123 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen. Oppimistehtävät voivat olla esimerkiksi opintojakson aihepiiriin liittyviä kyselyitä, referaatteja, esseitä ja/tai analyysejä.

Avoin amk 10 sisältyy max-määrään

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat asioita näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä selkeästi perustellen. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueelle. Arvioit ja tulkitset kriittisesti aihealueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä luovasti ja selkeästi perustellen. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

AMK -tutkinto