Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YHLYH400

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Tarja Niemelä, Liiketalous

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla on tarkoitus oppia johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmien ratkaiseminen teoriatietoon perustuen.

Opintojakson osaamiset
Organisaation ja talouden johtaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnistat ja ymmärrät johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Osaat ratkaista johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia sekä kehittää oman työyhteisösi johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä.

Sisältö

Yksilö organisaatiossa; oppiminen, persoonallisuus, kommunikaatio, havaitseminen ja merkityksenanto, motivaatio. Ryhmät ja tiimit organisaatiossa; ryhmän muodostus, rakenne, yksilö ryhmässä, tiimityöskentely. Prosessit organisaatioissa; organisaation kehittäminen, organisaatiokulttuuri. Organisaation johtaminen; johtajuus, päätöksenteko, valta ja politikointi.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä.

Tyydyttävä 2
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia.

Kiitettävä 4
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia. Tuotat perusteltuja kehitysehdotuksia oman työyhteisönsä organisaatiokäytäntöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen ratkaista johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia. Tuotat perusteltuja kehitysehdotuksia oman työyhteisönsä organisaatiokäytäntöihin. Ymmärrät kokonaisvaltaisesti johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen merkityksiä organisaation menestykseen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

19.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Niemelä
Ryhmät
 • ZJAYHO23S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO23S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla on tarkoitus oppia johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmien ratkaiseminen teoriatietoon perustuen.

Opintojakson osaamiset
Organisaation ja talouden johtaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnistat ja ymmärrät johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Osaat ratkaista johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia sekä kehittää oman työyhteisösi johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä.

Sisältö

Yksilö organisaatiossa; oppiminen, persoonallisuus, kommunikaatio, havaitseminen ja merkityksenanto, motivaatio. Ryhmät ja tiimit organisaatiossa; ryhmän muodostus, rakenne, yksilö ryhmässä, tiimityöskentely. Prosessit organisaatioissa; organisaation kehittäminen, organisaatiokulttuuri. Organisaation johtaminen; johtajuus, päätöksenteko, valta ja politikointi.

Aika ja paikka

Aikataulutettu verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Buchanan, D. and Huczynski, A. 2019. Organizational Behaviour (10. painos, myös aiempia painoksia voi käyttää). Osat 1-4.
.

Opetusmenetelmät

Luennot ja webinaarit
Yksilölliset oppimistehtävät: esseet,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voit suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta löydät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- verkkoluennot 6 tuntia
- webinaarit 8 tuntia tai korvaavat tehtävät 8 tuntia
- oppimistehtävät 81 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia
- Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutus:
Opintojakso on modulaarinen, jossa moduulien materiaalien ja oppimistehtävien suorittaminen vie aikaa 2-3 viikkoa.

Opintojaksolla on kolme 3 webinaaria.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (max) sisältyy paikkamääriin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä.

Tyydyttävä 2
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia.

Kiitettävä 4
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia. Tuotat perusteltuja kehitysehdotuksia oman työyhteisönsä organisaatiokäytäntöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen ratkaista johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia. Tuotat perusteltuja kehitysehdotuksia oman työyhteisönsä organisaatiokäytäntöihin. Ymmärrät kokonaisvaltaisesti johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen merkityksiä organisaation menestykseen.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 27.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Niemelä
Ryhmät
 • ZJAYHO22S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO22S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla on tarkoitus oppia johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmien ratkaiseminen teoriatietoon perustuen.

Opintojakson osaamiset
Organisaation ja talouden johtaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnistat ja ymmärrät johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Osaat ratkaista johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia sekä kehittää oman työyhteisösi johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä.

Sisältö

Yksilö organisaatiossa; oppiminen, persoonallisuus, kommunikaatio, havaitseminen ja merkityksenanto, motivaatio. Ryhmät ja tiimit organisaatiossa; ryhmän muodostus, rakenne, yksilö ryhmässä, tiimityöskentely. Prosessit organisaatioissa; organisaation kehittäminen, organisaatiokulttuuri. Organisaation johtaminen; johtajuus, päätöksenteko, valta ja politikointi.

Aika ja paikka

verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Buchanan, D. and Huczynski, A. 2019. Organizational Behaviour (10. painos, myös aiempia painoksia voi käyttää). Osat 1-4.

Opetusmenetelmät

Luennot ja webinaarit
Yksilölliset oppimistehtävät: esseet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voit suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta löydät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- verkkoluennot 6 tuntia
- webinaarit 8 tuntia tai korvaavat tehtävät 8 tuntia
- oppimistehtävät 81 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia
- Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutus:

Opintojakso on modulaarinen, jossa moduulien materiaalien ja oppimistehtävien suorittaminen vie aikaa 2-3 viikkoa.

Opintojaksolla on 3-5 webinaaria.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 sisältyy max-määrään

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä.

Tyydyttävä 2
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia.

Kiitettävä 4
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia. Tuotat perusteltuja kehitysehdotuksia oman työyhteisönsä organisaatiokäytäntöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen ratkaista johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia. Tuotat perusteltuja kehitysehdotuksia oman työyhteisönsä organisaatiokäytäntöihin. Ymmärrät kokonaisvaltaisesti johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen merkityksiä organisaation menestykseen.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on AMK-tutkinto.