Siirry suoraan sisältöön

Organisaation ja talouden johtaminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YHO2020SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YZZZ1Z-1034
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0Z-1034
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5 3 2 3 2 3 2
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YHOZ3Z-1001
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5 5 5 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5 5 5 5
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5 5 5 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5 5 5 5
YHOZ2Z-1001
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka 5 5 5 5
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu 5 5 5 5
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen 5 5 5 5
YHYYA320 Johdon tietojärjestelmät 5 5 5 5
YZZZZZ-1086
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 3 12 15 3 7 5 10 5 3 7 5 10 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1022
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHYY3000 Lohkoketjun syventävä osaaminen 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YZZT1Z-1034
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHO2020SS-1003
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 56 44 15 28 28 32 12 10 5 28 28 0 32 12 0 10 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Responsible Management
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Formulating Strategy
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Strategic Human Resource Management
Johdon tietojärjestelmät
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palvelumuotoilun johtaminen
Myynti ja myynnin johtaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Talousjohtamisen etiikka
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Talouden ohjaus
Formulating Strategy
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Strategic Human Resource Management
Responsible Management
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Strateginen talousjohtaminen
Johdon tietojärjestelmät
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Lohkoketjun syventävä osaaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Myynti ja myynnin johtaminen
Luokittelemattomat

YAMK: Organisaation ja talouden johtaminen 2020-2023

Organisaation ja talouden johtamisosaaminen

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmaratkaisun taitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee organisaation strategisen ja talouden johtamisen sekä johtajuuden
- osaa johtaa organisaatioita vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Talouden ohjaus
Formulating Strategy
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Strategic Human Resource Management
Responsible Management
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Strateginen talousjohtaminen
Johdon tietojärjestelmät
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Brand Management
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Lohkoketjun syventävä osaaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Myynti ja myynnin johtaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ1Z-1034
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0Z-1034
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YHOZ3Z-1001
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YHOZ2Z-1001
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka 5
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu 5
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen 5
YHYYA320 Johdon tietojärjestelmät 5
YZZZZZ-1086
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1022
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHYY3000 Lohkoketjun syventävä osaaminen 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YZZT1Z-1034
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
YHO2020SS-1003
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15