Siirry suoraan sisältöön

Verkostojen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YJ00CL53

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sanna Nieminen

Osaamistavoitteet

Ymmärrät verkostoitumisen mahdollisuudet ja haasteet organisaation strategisena ratkaisuna sekä hahmotat organisaation roolin kansainvälisessä arvoverkostossa. Sinulla on kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Pystyt kehittämään organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pystyt omalla toiminnallasi edistämään yksilötason yhteistyötä ja verkostoitumista ja siten edistää liiketoiminnan kehittämistä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja ovat
- verkostot liiketoiminnassa
- verkostoitumisen edellytykset, hyödyt ja haasteet
- yritysten välinen yhteistyö
- yksilöiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus
- arvonluonti ja yhdessä kehittäminen

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät verkostoitumisen mahdollisuudet ja haasteet organisaation strategisena ratkaisuna. Hahmotat organisaation roolin verkostossa. Ymmärrät asiakkaan tarpeita ja tunnistat markkinoiden mahdollisuuksia. Osaat suunnitella eri toimijoita viisaasti yhdistäviä verkostoja. Osaat kehittää organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pystyt omalla toiminnallasi edistämään yksilöiden välistä yhteistyötä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Insinööri
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Agrologi
Opettaja
 • Sanna Nieminen
Ryhmät
 • YJL24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, agrologi
 • YJT24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, insinööri

Tavoitteet

Ymmärrät verkostoitumisen mahdollisuudet ja haasteet organisaation strategisena ratkaisuna sekä hahmotat organisaation roolin kansainvälisessä arvoverkostossa. Sinulla on kyky tunnistaa markkinoiden mahdollisuuksia ja yhdistää ketterästi eri toimijoita menestyväksi verkostoksi.

Pystyt kehittämään organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pystyt omalla toiminnallasi edistämään yksilötason yhteistyötä ja verkostoitumista ja siten edistää liiketoiminnan kehittämistä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja ovat
- verkostot liiketoiminnassa
- verkostoitumisen edellytykset, hyödyt ja haasteet
- yritysten välinen yhteistyö
- yksilöiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus
- arvonluonti ja yhdessä kehittäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aarikka-Stenroos, L., & Ritala, P. 2017. Network management in the era of ecosystems: Systematic review and management framework. Industrial marketing management, 67, 23-36.
Antikainen, Maria, and Katri Valkokari. 2016. A Framework for Sustainable Circular Business Model Innovation. Technology Innovation Management Review, 6 (7).
Hurmelinna-Laukkanen, Pia, and Nätti, Satu. 2018. Orchestrator types, roles and capabilities – A framework for innovation networks. Industrial Marketing Management (74): 65-78.
Granovetter, M. S. 1973. The strength of weak ties. American journal of sociology, 78(6), 1360-1380.
Håkansson, Håkan, and David Ford. 2002. How should companies interact in business networks? Journal of Business Research 55 (2): 133-139.
Järvensivu, T. 2019. Verkostojen johtaminen: Opi ja etene yhdessä. Helsinki. BoD - Books on Demand.
Ketonen-Oksi, S., & Valkokari, K. 2019. Innovation ecosystems as structures for value co-creation. Technology Innovation Management Review, 9(2).
Kola, Sari, Koivukoski, Ulla, Koponen, Laura, and Heino, Markku. 2020. Ecosystem Handbook. Alma Talent Oy.
Möller, Kristian, Suvi Nenonen and Kaj Storbacka. 2020. Networks, ecosystems, fields, market systems? Making sense of the business environment. Industrial Marketing Management. 90 (October): 380-399.
Valkokari, Katri, Salminen, Jaakko, Rajala, Anni, Koskela, Merja, Kaunisto, Kari ja Apilo, Tiina. 2014. Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. VTT.
Vanhala, Mika, Puumalainen, Kaisu and Blomqvist, Kirsimarja. 2011. Impersonal Trust: The Development of the Construct and the Scale. Personnel Review 40 (4): 485–513.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätöinä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita työelämästä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opiskelua 18 h
Orientoivat tehtävät 20 h
Oppimistehtävät 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 37 h

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan verkosto-osaamista sekä liiketoiminnan johtamisosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektoivat tehtävät.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät verkostoitumisen mahdollisuudet ja haasteet organisaation strategisena ratkaisuna. Hahmotat organisaation roolin verkostossa. Ymmärrät asiakkaan tarpeita ja tunnistat markkinoiden mahdollisuuksia. Osaat suunnitella eri toimijoita viisaasti yhdistäviä verkostoja. Osaat kehittää organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pystyt omalla toiminnallasi edistämään yksilöiden välistä yhteistyötä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto