Siirry suoraan sisältöön

Video pedagogisena työkalunaLaajuus (5 op)

Tunnus: AJ00BA22

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Mika Loponen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Videot ovat monella tavalla läsnä opiskelijoiden ja opettajien arjessa. Entistä useammalle videosta on tullut luonnollinen tapa viestiä sekä tehdä näkyväksi omaa osaamistaan. Video on myös monipuolinen pedagoginen työkalu, jota opiskelijat ja opettajat voivat hyödyntää oppimisprosessin eri vaiheissa.

Tällä opintojaksolla tutustut monipuolisesti erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää videota osana oppimisprosessia. Käyt konkreettisesti läpi videotuotantoprosessin, jotta voit jatkossa tuottaa itsenäisesti videoita sekä suunnitella oppimistehtäviä, joissa opiskelijat osoittavat osaamistaan videon avulla. 

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität reflektio-, kehittämis- ja vuorovaikutusosaamistasi.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Se tarkoittaa myös kykyä arvioida oman toiminnan ja ajattelun eettisiä lähtökohtia.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisönsä toimintaa ammatillisessa oppimisessa ennakoitavien muutosten edellyttämällä tavalla yhdessä muiden kanssa. Se merkitsee myös taitoa ja tahtoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa aktiivisesti toimien.

Vuorovaikutusosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä toimia erilaissa vuorovaikutussuhteissa ja kumppanuusverkostoissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden kannalta mielekkäällä ja eettisesti perustellulla tavalla.

Opintojakson osaamistavoite

Osaat hahmottaa kuinka hyödyntää monipuolisesti videota oppimisprosessin eri vaiheissa. Ymmärrät videotuotantoprosessin käsikirjoittamisesta julkaisuun ja jakeluun asti. Valinnoissasi osaat ottaa tekijänoikeudet huomioon.

Sisältö

Tämä opintojakso muodostuu 3 osiosta.
Osiossa 1 tutustut erilaisiin tapoihin käyttää videota opetuksessa sekä kartoittamaan omalle alallesi soveltuvaa videomateriaalia. Lisäksi opit toteuttamaan pedagogisesti perustellut interaktiivisen videon.
Osiossa 2 sovellat edellä opittuja taitoja suunnitellessasi ja toteuttaessasi oman videon ideoinnista käsikirjoittamisen ja kuvaamisen kautta julkaisuun.
Osiossa 3 opettelet laatimaan tehtävänannon, jossa opiskelijat osoittavat osaamistaan videon avulla.

Esitietovaatimukset

tietokoneen peruskäyttötaidot, verkko-opiskelun perustaidot

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit

Kehittämisosaaminen
- Opit ymmärtämään videotuotantoprosessin käsikirjoittamisesta julkaisuun ja jakeluun asti.
- Kykenet tuottamaan itsenäisesti pedagogisen videon käyden läpi edellä mainitun videotuotantoprosessin.

Vuorovaikutusosaaminen
- Hahmotat kuinka hyödynnät monipuolisesti asynkronista videota oppimisprosessin eri vaiheissa.

Reflektio-osaaminen
- Osaat arvioida omaan oppimistasi ja osaamistasi relevantilla tavalla.