Skip to main content

Future energy solutions and businessLaajuus (5 cr)

Code: YTNJ1100

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Marjukka Nuutinen

Objective

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ymmärtää ilmastonmuutoksen haasteet ja tunnistaa nykyisten energiaratkaisujen kehittämistarpeet sekä ohjauskeinot. Opiskelija ymmärtää energian käyttäjien tulevaisuuden tarpeet ja roolin sekä niiden luomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Opiskelija tuntee keskeisiä, uusia teknologisia ratkaisuja ja ymmärtää niiden roolin ja merkityksen energiamurroksessa ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Content

Kehittyvä energia- ja ilmastopolitiikka, Tulevaisuuden energiamarkkinat, Kiertotalous energia-alalla, Uusia ja tulevaisuuden energiateknologioita, kuten energian varastointiratkaisut, älykkäät energiaverkot ja kysyntäjousto, liikenteen päästöttömät vaihtoehdot, biomassavarojen kestävä käyttö.

Qualifications

-

Assessment criteria, satisfactory (1)

Välttävä 1. Tunnet energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeita ja markkinoiden muutoksia. Tunnet joitakin uusia teknologisia ratkaisuja.

Tyydyttävä 2. Hallitset energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeet. Ymmärrät energiamarkkinoiden muutokset sekä tunnet tulevaisuuden keskeiset teknologiset ratkaisut.

Assessment criteria, good (3)

Hyvä 3. Hallitset energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeet. Ymmärrät energiamarkkinoiden muutokset sekä tunnet tulevaisuuden keskeiset teknologiset ratkaisut.

Kiitettävä 4. Hallitset uusien energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan haasteet ja ratkaisut laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. Osaat kehittää uusia ratkaisumalleja ja liiketoimintaa. Kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Assessment criteria, excellent (5)

Erinomainen 5. Hallitset uusien energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan haasteet ja ratkaisut laajasti. Pystyy kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. Osaat kehittää uusia ratkaisumalleja ja liiketoimintaa sekä hahmotat laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Osoitat asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoista tietoperustaan perehtymistä.

Enrollment

02.08.2021 - 05.09.2021

Timing

27.08.2021 - 31.01.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

4 op

Mode of delivery

20 % Face-to-face, 80 % Online learning

Unit

School of Technology

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Sustainable Energy
Teachers
 • Marjukka Nuutinen
 • Hannariina Honkanen
Teacher in charge

Marjukka Nuutinen

Groups
 • YTK21S1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia
 • ZJA21STPYKE
  Avoin AMK, tekniikka, Kestävä energia

Objectives

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ymmärtää ilmastonmuutoksen haasteet ja tunnistaa nykyisten energiaratkaisujen kehittämistarpeet sekä ohjauskeinot. Opiskelija ymmärtää energian käyttäjien tulevaisuuden tarpeet ja roolin sekä niiden luomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Opiskelija tuntee keskeisiä, uusia teknologisia ratkaisuja ja ymmärtää niiden roolin ja merkityksen energiamurroksessa ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Content

Kehittyvä energia- ja ilmastopolitiikka, Tulevaisuuden energiamarkkinat, Kiertotalous energia-alalla, Uusia ja tulevaisuuden energiateknologioita, kuten energian varastointiratkaisut, älykkäät energiaverkot ja kysyntäjousto, liikenteen päästöttömät vaihtoehdot, biomassavarojen kestävä käyttö.

Time and location

Kontaktiopetus pidetään Rajakadun kampuksella.

Learning materials and recommended literature

Verkko-oppimisympäristössä oleva luentomateriaali,
Tulevaisuuden energia 2030-50, Tekes 2017
Suomen energia- ja ilmastopolitiikan materiaali, TEM

Teaching methods

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Ongelmalähtöisen oppimiseen perustuen opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä tehdään sekä yksilö- että ryhmätöinä.

Practical training and working life connections

Opintojaksolla kontaktitunneilla on alan yritysten asiantuntijapuheenvuoroja ja luentoja.

Exam dates and retake possibilities

ei tenttiä

Alternative completion methods

Muulla tavoin hankittu osaaminen opinnollistetaan opintojakson opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Student workload

Kontaktiopetus 32 h, oppimistehtävät 103 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Content scheduling

Syksyn kontaktipäivien mukaisesti. Kontaktiopetuksen laajuus on yhteensä 4 päivää.

Further information for students

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1. Tunnet energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeita ja markkinoiden muutoksia. Tunnet joitakin uusia teknologisia ratkaisuja.

Tyydyttävä 2. Hallitset energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeet. Ymmärrät energiamarkkinoiden muutokset sekä tunnet tulevaisuuden keskeiset teknologiset ratkaisut.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3. Hallitset energiaratkaisuihin liittyvät globaalit muutostrendit ja tavoitteet, ilmastonmuutoksen merkityksen sekä tunnistat nykyisten energiaratkaisujen muutostarpeet. Ymmärrät energiamarkkinoiden muutokset sekä tunnet tulevaisuuden keskeiset teknologiset ratkaisut.

Kiitettävä 4. Hallitset uusien energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan haasteet ja ratkaisut laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. Osaat kehittää uusia ratkaisumalleja ja liiketoimintaa. Kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5. Hallitset uusien energiaratkaisujen ja –liiketoiminnan haasteet ja ratkaisut laajasti. Pystyy kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. Osaat kehittää uusia ratkaisumalleja ja liiketoimintaa sekä hahmotat laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Osoitat asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoista tietoperustaan perehtymistä.

Prerequisites

-