Siirry suoraan sisältöön

Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YT00BT20

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Matti Siistonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan ja palveluiden johtamisen roolin osana yrityksen strategiaa. Opiskelija ymmärtää energialiiketoiminnan palvelustrategian merkityksen ja palveluiden kehitysprosessin etenemisen. Hän tuntee tuotteiden ja palveluiden kehittämismallit ja osa-alueet sekä ymmärtää niiden tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Opiskelija tietää käyttöomaisuuden hallinnan merkityksen ja hallitsee keskeiset menetelmät.

Sisältö

- Energialiiketoiminnan tuotteet ja palvelut
- Liiketoiminnan kehittäminen
- Palvelun määrittely, sisältö ja rakenne.
- Palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
- Palvelumuotoilu
- Elinkaaren ja käyttöomaisuuden hallinta
- Palveluiden hankinta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee tuotekehitys- ja palveluliiketoiminnan ominaispiirteet, prosessit ja osa-alueet. Opiskelija tuntee kehitys- ja projektitoiminnan merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija hallitsee aihe-alueen peruskäsitteistön. Opiskelija osaa arvioida organisaation johtamisen ja prosessien johtamisen tasoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 (hyvä) Osaat arvioida tuotteiden ja palvelujen kehittämistarpeita ja osaat ehdottaa palveluiden tarjontastrategioita ja esittää niihin kehittämisehdotuksia. Tunnistat niiden vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä) Hallitset aihe-alueen käsitteistön laajasti ja pystyt kriittisesti arvioimaan tuotteiden ja palvelujen toteutuksen johtamisen tilaa sekä muuttamaan ja kehittämään vallitsevia käytäntöjä. Osaat käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehitysprojekteja sekä pystyt hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Pystyt kehittämään/määrittelemään uuden liiketoiminnassa hyödynnettävän palvelutuotteen, jolla on kytkentä käytännön toteutuksen tasolle. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoiseen tietoperustaan perehtymistä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
  • Kestävä energia (YAMK)
Opettaja
  • Matti Siistonen
  • Jaakko Oksanen
Vastuuopettaja

Matti Siistonen

Ryhmät
  • YTK22S1
    Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan ja palveluiden johtamisen roolin osana yrityksen strategiaa. Opiskelija ymmärtää energialiiketoiminnan palvelustrategian merkityksen ja palveluiden kehitysprosessin etenemisen. Hän tuntee tuotteiden ja palveluiden kehittämismallit ja osa-alueet sekä ymmärtää niiden tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Opiskelija tietää käyttöomaisuuden hallinnan merkityksen ja hallitsee keskeiset menetelmät.

Sisältö

- Energialiiketoiminnan tuotteet ja palvelut
- Liiketoiminnan kehittäminen
- Palvelun määrittely, sisältö ja rakenne.
- Palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
- Palvelumuotoilu
- Elinkaaren ja käyttöomaisuuden hallinta
- Palveluiden hankinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.
Jaakkola, Elina; Orava, Markus; Varjonen Virpi; Grönroos, Christian. 2000. Service management and marketing : a customer relationship management approach.
Rekola, Katri. ; Haapio, Helena. 2009. Industrial services and service contracts : a proactive approach The Federation of Finnish Technology Industries . Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 2009.
Mikko Koivisto, Johanna Säynäjäkangas ja Sofia Forsberg. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent 2019

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- projektit

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 24 h
- harjoitustyöt 36 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 40 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee tuotekehitys- ja palveluliiketoiminnan ominaispiirteet, prosessit ja osa-alueet. Opiskelija tuntee kehitys- ja projektitoiminnan merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija hallitsee aihe-alueen peruskäsitteistön. Opiskelija osaa arvioida organisaation johtamisen ja prosessien johtamisen tasoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä) Osaat arvioida tuotteiden ja palvelujen kehittämistarpeita ja osaat ehdottaa palveluiden tarjontastrategioita ja esittää niihin kehittämisehdotuksia. Tunnistat niiden vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä) Hallitset aihe-alueen käsitteistön laajasti ja pystyt kriittisesti arvioimaan tuotteiden ja palvelujen toteutuksen johtamisen tilaa sekä muuttamaan ja kehittämään vallitsevia käytäntöjä. Osaat käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehitysprojekteja sekä pystyt hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Pystyt kehittämään/määrittelemään uuden liiketoiminnassa hyödynnettävän palvelutuotteen, jolla on kytkentä käytännön toteutuksen tasolle. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoiseen tietoperustaan perehtymistä.