Siirry suoraan sisältöön

Automaation turvallisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: YTGJ0200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Ari Kuisma

Osaamistavoitteet

Opit toiminnallisen turvallisuuden yleiset periaatteet. Hahmotat riskin arviointiin perustuvan lähestymistavan ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä sekä niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan erityispiirteet turvallisuussuunnittelussa.

YAMEO: Eettinen osaaminen
Ymmärrät turvallisuusajattelun eettiset näkökulmat sekä automaatio- että robotiikkaympäristöissä.

Sisältö

Prosessien ohjausjärjestelmien turva-automaation suunnittelu: toiminnallinen turvallisuus, turvallisuusvaatimukset IEC 61508:n mukaisesti, vaarojen tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi, kaupallisten turvalogiikoiden toteutusperiaatteet, turvaväylät.
Konejärjestelmien ja koneiden mekaanisten vaarojen torjunta suojaustekniikkaa käyttäen.
Koneiden ohjausjärjestelmien turvallisuuden suunnittelu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1:
Hahmotat riskin arviointiin perustuvan turvallisuusajattelun periaatteita ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä ja niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

Tyydyttävä 2:
Osaat toteuttaa yksinkertaisia turvaratkaisuja riskiarvion perusteella ja pystyt perustelemaan niiden valinnan standardien perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3:
Tiedostat automaation turvallisuuden merkityksen robotiikan suunnittelussa. Osaat suunnitella itsenäisesti riskianalyysin perusteella määriteltyjä turvaratkaisuja standardien mukaisesti. Pystyt toimimaan aktiivisena jäsenenä suunnitteluryhmässä.

Kiitettevä 4:
Pystyt osallistumaan riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja suunnittelemaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Osaat hyödyntää monimutkaisempiakin standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Pystyt vetämään riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja johtamaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Pysyt luomaan uusia standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja. Ymmärrät turvallisuuteen liittyvät eettiset kysymykset.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

07.03.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
Opettaja
 • Ari Kuisma
Ryhmät
 • ZJAJ23KLIKEROK
  Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä

Tavoitteet

Opit toiminnallisen turvallisuuden yleiset periaatteet. Hahmotat riskin arviointiin perustuvan lähestymistavan ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä sekä niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan erityispiirteet turvallisuussuunnittelussa.

YAMEO: Eettinen osaaminen
Ymmärrät turvallisuusajattelun eettiset näkökulmat sekä automaatio- että robotiikkaympäristöissä.

Sisältö

Prosessien ohjausjärjestelmien turva-automaation suunnittelu: toiminnallinen turvallisuus, turvallisuusvaatimukset IEC 61508:n mukaisesti, vaarojen tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi, kaupallisten turvalogiikoiden toteutusperiaatteet, turvaväylät.
Konejärjestelmien ja koneiden mekaanisten vaarojen torjunta suojaustekniikkaa käyttäen.
Koneiden ohjausjärjestelmien turvallisuuden suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Hahmotat riskin arviointiin perustuvan turvallisuusajattelun periaatteita ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä ja niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

Tyydyttävä 2:
Osaat toteuttaa yksinkertaisia turvaratkaisuja riskiarvion perusteella ja pystyt perustelemaan niiden valinnan standardien perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Tiedostat automaation turvallisuuden merkityksen robotiikan suunnittelussa. Osaat suunnitella itsenäisesti riskianalyysin perusteella määriteltyjä turvaratkaisuja standardien mukaisesti. Pystyt toimimaan aktiivisena jäsenenä suunnitteluryhmässä.

Kiitettevä 4:
Pystyt osallistumaan riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja suunnittelemaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Osaat hyödyntää monimutkaisempiakin standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Pystyt vetämään riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja johtamaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Pysyt luomaan uusia standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja. Ymmärrät turvallisuuteen liittyvät eettiset kysymykset.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Ari Kuisma
Ryhmät
 • ZJAYTG23S1
  Avoin amk, Robotiikka , Monimuoto
 • YTG23S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Tavoitteet

Opit toiminnallisen turvallisuuden yleiset periaatteet. Hahmotat riskin arviointiin perustuvan lähestymistavan ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä sekä niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan erityispiirteet turvallisuussuunnittelussa.

YAMEO: Eettinen osaaminen
Ymmärrät turvallisuusajattelun eettiset näkökulmat sekä automaatio- että robotiikkaympäristöissä.

Sisältö

Prosessien ohjausjärjestelmien turva-automaation suunnittelu: toiminnallinen turvallisuus, turvallisuusvaatimukset IEC 61508:n mukaisesti, vaarojen tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi, kaupallisten turvalogiikoiden toteutusperiaatteet, turvaväylät.
Konejärjestelmien ja koneiden mekaanisten vaarojen torjunta suojaustekniikkaa käyttäen.
Koneiden ohjausjärjestelmien turvallisuuden suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Hahmotat riskin arviointiin perustuvan turvallisuusajattelun periaatteita ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä ja niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

Tyydyttävä 2:
Osaat toteuttaa yksinkertaisia turvaratkaisuja riskiarvion perusteella ja pystyt perustelemaan niiden valinnan standardien perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Tiedostat automaation turvallisuuden merkityksen robotiikan suunnittelussa. Osaat suunnitella itsenäisesti riskianalyysin perusteella määriteltyjä turvaratkaisuja standardien mukaisesti. Pystyt toimimaan aktiivisena jäsenenä suunnitteluryhmässä.

Kiitettevä 4:
Pystyt osallistumaan riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja suunnittelemaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Osaat hyödyntää monimutkaisempiakin standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Pystyt vetämään riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja johtamaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Pysyt luomaan uusia standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja. Ymmärrät turvallisuuteen liittyvät eettiset kysymykset.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Ari Kuisma
Vastuuopettaja

Ari Kuisma

Ryhmät
 • YTG22S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Tavoitteet

Opit toiminnallisen turvallisuuden yleiset periaatteet. Hahmotat riskin arviointiin perustuvan lähestymistavan ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä sekä niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan erityispiirteet turvallisuussuunnittelussa.

YAMEO: Eettinen osaaminen
Ymmärrät turvallisuusajattelun eettiset näkökulmat sekä automaatio- että robotiikkaympäristöissä.

Sisältö

Prosessien ohjausjärjestelmien turva-automaation suunnittelu: toiminnallinen turvallisuus, turvallisuusvaatimukset IEC 61508:n mukaisesti, vaarojen tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi, kaupallisten turvalogiikoiden toteutusperiaatteet, turvaväylät.
Konejärjestelmien ja koneiden mekaanisten vaarojen torjunta suojaustekniikkaa käyttäen.
Koneiden ohjausjärjestelmien turvallisuuden suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Hahmotat riskin arviointiin perustuvan turvallisuusajattelun periaatteita ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä ja niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

Tyydyttävä 2:
Osaat toteuttaa yksinkertaisia turvaratkaisuja riskiarvion perusteella ja pystyt perustelemaan niiden valinnan standardien perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Tiedostat automaation turvallisuuden merkityksen robotiikan suunnittelussa. Osaat suunnitella itsenäisesti riskianalyysin perusteella määriteltyjä turvaratkaisuja standardien mukaisesti. Pystyt toimimaan aktiivisena jäsenenä suunnitteluryhmässä.

Kiitettevä 4:
Pystyt osallistumaan riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja suunnittelemaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Osaat hyödyntää monimutkaisempiakin standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Pystyt vetämään riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja johtamaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Pysyt luomaan uusia standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja. Ymmärrät turvallisuuteen liittyvät eettiset kysymykset.

Ajoitus

15.03.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Ari Kuisma
Ryhmät
 • ZJA21SLKRK
  Avoin AMK, Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä

Tavoitteet

Opit toiminnallisen turvallisuuden yleiset periaatteet. Hahmotat riskin arviointiin perustuvan lähestymistavan ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä sekä niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan erityispiirteet turvallisuussuunnittelussa.

YAMEO: Eettinen osaaminen
Ymmärrät turvallisuusajattelun eettiset näkökulmat sekä automaatio- että robotiikkaympäristöissä.

Sisältö

Prosessien ohjausjärjestelmien turva-automaation suunnittelu: toiminnallinen turvallisuus, turvallisuusvaatimukset IEC 61508:n mukaisesti, vaarojen tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi, kaupallisten turvalogiikoiden toteutusperiaatteet, turvaväylät.
Konejärjestelmien ja koneiden mekaanisten vaarojen torjunta suojaustekniikkaa käyttäen.
Koneiden ohjausjärjestelmien turvallisuuden suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Hahmotat riskin arviointiin perustuvan turvallisuusajattelun periaatteita ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä ja niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

Tyydyttävä 2:
Osaat toteuttaa yksinkertaisia turvaratkaisuja riskiarvion perusteella ja pystyt perustelemaan niiden valinnan standardien perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Tiedostat automaation turvallisuuden merkityksen robotiikan suunnittelussa. Osaat suunnitella itsenäisesti riskianalyysin perusteella määriteltyjä turvaratkaisuja standardien mukaisesti. Pystyt toimimaan aktiivisena jäsenenä suunnitteluryhmässä.

Kiitettevä 4:
Pystyt osallistumaan riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja suunnittelemaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Osaat hyödyntää monimutkaisempiakin standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Pystyt vetämään riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja johtamaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Pysyt luomaan uusia standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja. Ymmärrät turvallisuuteen liittyvät eettiset kysymykset.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 15.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Robotiikka (YAMK)
Opettaja
 • Ari Kuisma
Ryhmät
 • ZJA21STPYRO
  Avoin AMK, teniikka, Robotiikka
 • YTG21S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka

Tavoitteet

Opit toiminnallisen turvallisuuden yleiset periaatteet. Hahmotat riskin arviointiin perustuvan lähestymistavan ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä sekä niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

YTGSO: Robotiikan soveltamisosaaminen
Tunnistat robotiikan erityispiirteet turvallisuussuunnittelussa.

YAMEO: Eettinen osaaminen
Ymmärrät turvallisuusajattelun eettiset näkökulmat sekä automaatio- että robotiikkaympäristöissä.

Sisältö

Prosessien ohjausjärjestelmien turva-automaation suunnittelu: toiminnallinen turvallisuus, turvallisuusvaatimukset IEC 61508:n mukaisesti, vaarojen tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi, kaupallisten turvalogiikoiden toteutusperiaatteet, turvaväylät.
Konejärjestelmien ja koneiden mekaanisten vaarojen torjunta suojaustekniikkaa käyttäen.
Koneiden ohjausjärjestelmien turvallisuuden suunnittelu

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Hahmotat riskin arviointiin perustuvan turvallisuusajattelun periaatteita ja pystyt hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä ja niiden perusteella laadituista standardeista. Pystyt toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

Tyydyttävä 2:
Osaat toteuttaa yksinkertaisia turvaratkaisuja riskiarvion perusteella ja pystyt perustelemaan niiden valinnan standardien perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Tiedostat automaation turvallisuuden merkityksen robotiikan suunnittelussa. Osaat suunnitella itsenäisesti riskianalyysin perusteella määriteltyjä turvaratkaisuja standardien mukaisesti. Pystyt toimimaan aktiivisena jäsenenä suunnitteluryhmässä.

Kiitettevä 4:
Pystyt osallistumaan riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja suunnittelemaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Osaat hyödyntää monimutkaisempiakin standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Pystyt vetämään riskianalyysin robotiikkaprojektissa ja johtamaan automaation standardien mukaista turvallisuusprosessia. Pysyt luomaan uusia standardit täyttäviä turvallisuusratkaisuja. Ymmärrät turvallisuuteen liittyvät eettiset kysymykset.