Skip to main content

Education and SocietyLaajuus (8 cr)

Code: AJ00BA19

Credits

8 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Juha Hautanen

Objective

The purpose of the course

This course will introduce you to the basic discipline of the Sociology of Education, the basic terminology, theoretical concepts and perspectives. In addition, you will consider the relationship between education and society and current phenomena. This course is a part of the Basic of Educational Sciences studies.

Course competences

In this course you will develop your future orientation. Future orientation refers to
- teachers being involved in creating the future for VET learning, working life and society by investigating and critically analysing existing practices and structures.
- the courage to rethink and support the development of social equality, democracy and human rights.

The learning objectives of the course

You will understand the basic concepts of educational sociology and you are able to analyse issues related to education as social and cultural phenomena.

Content

During this course, you will get acquainted with the education sociology. You look at people’s socialization into society and culture. You will become familiar with social phenomena such as school differentiation, differences in learning outcomes, exclusion and the heritability of education. You will also examine the roles and behavior of the teacher and the student, the gender debate, social justice and ethnicity. The course will guide you to think of the future of education, to try to look beyond the boundaries.

Qualifications

-

Assessment criteria, approved/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Future Orientation
- You will be able to critically assess the current state of education and training.
- You will be able to outline future directions for developing education and your own professional field and/or teaching.

Enrollment

03.08.2020 - 03.09.2020

Timing

01.08.2020 - 16.05.2023

Number of ECTS credits allocated

8 op

Virtual portion

8 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Professional Teacher Education

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 340

Degree programmes
 • School of Professional Teacher Education
Teachers
 • Piia Kolho
 • Mika Loponen
 • Päivi Kauppila
 • Anu Utter
 • Pirjo Hänninen
 • Outi Pylkkä
 • Siru Lehto
 • Maarit Miettinen
 • Heli Kinnunen
 • Marja Olsonen
 • Mikael Viitasaari
 • Ari Langén
 • Virva-Liisa Pekkarinen
 • Tuulia Kiilavuori
 • Ritva Ylitervo
 • Markku Rissanen
 • Mari Kolu
 • Pauliina Silvennoinen
 • Arja Pakkala
 • Kirsti Vänskä
 • Annu Niskanen
Groups
 • AJA20SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJA
  Vocational Teacher Education
 • AJA20SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJB
  Vocational Teacher Education
 • AJA20SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus

Objectives

The purpose of the course

This course will introduce you to the basic discipline of the Sociology of Education, the basic terminology, theoretical concepts and perspectives. In addition, you will consider the relationship between education and society and current phenomena. This course is a part of the Basic of Educational Sciences studies.

Course competences

In this course you will develop your future orientation. Future orientation refers to
- teachers being involved in creating the future for VET learning, working life and society by investigating and critically analysing existing practices and structures.
- the courage to rethink and support the development of social equality, democracy and human rights.

The learning objectives of the course

You will understand the basic concepts of educational sociology and you are able to analyse issues related to education as social and cultural phenomena.

Content

During this course, you will get acquainted with the education sociology. You look at people’s socialization into society and culture. You will become familiar with social phenomena such as school differentiation, differences in learning outcomes, exclusion and the heritability of education. You will also examine the roles and behavior of the teacher and the student, the gender debate, social justice and ethnicity. The course will guide you to think of the future of education, to try to look beyond the boundaries.

Learning materials and recommended literature

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2015. Kasvatussosiologia. E-kirja. PS-kustannus.

Lisäksi oppimistehtävien yhteydessä oleva muu materiaali.

Teaching methods

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Voit hankkia opintojakson tavoitteena olevan osaamisen tekemällä siihen kuuluvat oppimis- ja arviointitehtävät.

Opintojaksossa toteutetaan yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä, vertaisohjausta, pari- ja oppimispiirityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

Alternative completion methods

Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen suorittamalla kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai ammattikasvatuksen perusopinnot tai approbatur-arvosanan tai suorittamalla vastaavat opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ennen opettajaopintoja.

Voit myös opettajaopintojesi aikana suorittaa edellä mainitut perusopinnot ja siten hankkia tavoitteena olevan osaamisen.

Student workload

Opintojakso yhteensä 216 h (8 x 27 h) opiskelijan työtä.
Orientoituminen 6 h
Kirjallisuuteen/oppimateriaaleihin perehtyminen, oppimistehtävät ja keskustelut 190 h
Vertaiskeskustelut ja –arvioinnit ja sekä itsearviointi 20h

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

The criteria for assessing the approved level are as follows:

Future Orientation
- You will be able to critically assess the current state of education and training.
- You will be able to outline future directions for developing education and your own professional field and/or teaching.

Prerequisites

-