Siirry suoraan sisältöön

Koulutuksen tulevaisuusLaajuus (8 op)

Tunnus: AJ00BA19

Laajuus

8 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Juha Hautanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt kasvatussosiologiaan, sen peruskäsitteistöön ja lähestymistapoihin. Lisäksi pohdit koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Opintojakso kuuluu opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität tulevaisuusosaamistasi. Tulevaisuusosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä ja halua olla tekemässä ammatillisen oppimisen, työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuutta näiden välisten suhteiden ymmärtämiseen perustuen. Se tarkoittaa myös opettajan tutkivaa ja kriittistä suhtautumista olemassa oleviin toimintatapoihin ja rakenteisiin sekä rohkeutta ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla yhteiskunnallisen tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteitä. Osaat tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä kasvatus- ja koulutussosiologisesta näkökulmasta.

Sisältö

Tämän opintojakson aikana perehdyt kasvatus- ja koulutussosiologiaan. Tarkastelet ihmisten sosiaalistumista yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Perehdyt yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten koulujen erilaistumiseen, oppimistulosten eroihin, syrjäytymiseen ja koulutuksen periytyvyyteen. Saat ymmärrystä yhteiskunnallisista ajankohtaisista ilmiöistä esimerkiksi monikulttuurisuudesta, sukupuolisuudesta, syrjäytymisestä ja yhdenvertaisuudesta. Tutustut tulevaisuuden koulun visioihin ja koulutuksen ajankohtaisiin teemoihin.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Tulevaisuusosaaminen
- osaat tarkastella kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen nykytilaa
- osaat hahmottaa tulevaisuussuuntia koulutuksen ja oman alasi tai opetusyön kehittämiseksi

Ilmoittautumisaika

03.08.2020 - 03.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 16.05.2023

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 340

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Piia Kolho
 • Mika Loponen
 • Päivi Kauppila
 • Anu Utter
 • Pirjo Hänninen
 • Outi Pylkkä
 • Siru Lehto
 • Maarit Miettinen
 • Heli Kinnunen
 • Marja Olsonen
 • Mikael Viitasaari
 • Ari Langén
 • Virva-Liisa Pekkarinen
 • Tuulia Kiilavuori
 • Ritva Ylitervo
 • Markku Rissanen
 • Mari Kolu
 • Pauliina Silvennoinen
 • Arja Pakkala
 • Kirsti Vänskä
 • Annu Niskanen
Ryhmät
 • AJA20SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla perehdyt kasvatussosiologiaan, sen peruskäsitteistöön ja lähestymistapoihin. Lisäksi pohdit koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Opintojakso kuuluu opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität tulevaisuusosaamistasi. Tulevaisuusosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä ja halua olla tekemässä ammatillisen oppimisen, työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuutta näiden välisten suhteiden ymmärtämiseen perustuen. Se tarkoittaa myös opettajan tutkivaa ja kriittistä suhtautumista olemassa oleviin toimintatapoihin ja rakenteisiin sekä rohkeutta ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla yhteiskunnallisen tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteitä. Osaat tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä kasvatus- ja koulutussosiologisesta näkökulmasta.

Sisältö

Tämän opintojakson aikana perehdyt kasvatus- ja koulutussosiologiaan. Tarkastelet ihmisten sosiaalistumista yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Perehdyt yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten koulujen erilaistumiseen, oppimistulosten eroihin, syrjäytymiseen ja koulutuksen periytyvyyteen. Saat ymmärrystä yhteiskunnallisista ajankohtaisista ilmiöistä esimerkiksi monikulttuurisuudesta, sukupuolisuudesta, syrjäytymisestä ja yhdenvertaisuudesta. Tutustut tulevaisuuden koulun visioihin ja koulutuksen ajankohtaisiin teemoihin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2015. Kasvatussosiologia. E-kirja. PS-kustannus.

Lisäksi oppimistehtävien yhteydessä oleva muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Voit hankkia opintojakson tavoitteena olevan osaamisen tekemällä siihen kuuluvat oppimis- ja arviointitehtävät.

Opintojaksossa toteutetaan yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä, vertaisohjausta, pari- ja oppimispiirityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen suorittamalla kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai ammattikasvatuksen perusopinnot tai approbatur-arvosanan tai suorittamalla vastaavat opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ennen opettajaopintoja.

Voit myös opettajaopintojesi aikana suorittaa edellä mainitut perusopinnot ja siten hankkia tavoitteena olevan osaamisen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso yhteensä 216 h (8 x 27 h) opiskelijan työtä.
Orientoituminen 6 h
Kirjallisuuteen/oppimateriaaleihin perehtyminen, oppimistehtävät ja keskustelut 190 h
Vertaiskeskustelut ja –arvioinnit ja sekä itsearviointi 20h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Tulevaisuusosaaminen
- osaat tarkastella kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen nykytilaa
- osaat hahmottaa tulevaisuussuuntia koulutuksen ja oman alasi tai opetusyön kehittämiseksi

Esitietovaatimukset

-