Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YLHX1570

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sanna Nieminen

Osaamistavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

17.03.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
Opettaja
 • Minna Kervinen
Ryhmät
 • YTH25K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Bag, S., Dhamija, P., Luthra, S. & Huisingh, D. (2021). How big data analytics can help manufacturing companies strengthen supply chain resilience in the context of the COVID-19 pandemic. The international journal of logistics management, ahead-of-print.

Biggemann, S. & Buttle, F. (2012). Intrinsic value of business-to-business relationships: An empirical taxonomy. Journal of business research, 65(8), 1132-1138.

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P. & Mitrega, M. (2016). Supplier relationship management capability: A qualification and extension. Industrial marketing management, 57, 185-200.

Ghadge, A., Kidd, E., Bhattacharjee, A. & Tiwari, M. K. (2019). Sustainable procurement performance of large enterprises across supply chain tiers and geographic regions. International journal of production research, 57(3), 764-778.

Glas, A. H., Meyer, M. M. & Eßig, M. (2021). Covid-19 attacks the body of purchasing and supply management: A medical check of the immune system. Journal of purchasing and supply management, 27(4), 100716.

Graham, G., Burns, L., & Hennelly, P. (2019). Digital transformation in the automotive supply chain. 3rd Cambridge International Manufacturing Symposium. University of Cambridge, 26 – 27 September 2019.

loranta, K & Pajunen-Muhonen, H. Hankintojen Johtaminen: Ostamisesta Toimittajamarkkinoiden Hallintaan. Viides, tarkistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2018.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4).

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Lingegård, S., Olsson, J. A., Kadefors, A. & Uppenberg, S. (2021). Sustainable Public Procurement in Large Infrastructure Projects—Policy Implementation for Carbon Emission Reductions. Sustainability (Basel, Switzerland), 13(20), 11182.

Lorentz, H., Aminoff, A., Kaipia, R. & Srai, J. S. (2021). Structuring the phenomenon of procurement digitalisation: Contexts, interventions and mechanisms. International journal of operations & production management, 41(2), 157-192.

Lorentz, H., Laari, S., Engblom, J. & Tanskanen, K. (2019). Attention-based view on achieving ambidexterity in purchasing and supply management. Journal of purchasing and supply management, 25(5), 100560.

Morales-Contreras, M., Bilbao-Calabuig, P., Meneses-Falcón, C. & Labajo-González, V. (2019). Evaluating Sustainable Purchasing Processes in the Hotel Industry. Sustainability (Basel, Switzerland), 11(16), 4262.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pellegrino, R., Costantino, N. & Tauro, D. (2020). The role of risk management in buyer-supplier relationships with a preferred customer status for total quality management. TQM journal, 32(5), 959-981.

Picaud-Bello, K., Johnsen, T., Calvi, R. & Giannakis, M. (2019). Exploring early purchasing involvement in discontinuous innovation: A dynamic capability perspective. Journal of purchasing and supply management, 25(4), 100555.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Sarkis, J., Kouhizadeh, M. & Zhu, Q. S. (2021). Digitalization and the greening of supply chains. Industrial management + data systems, 121(1), 65-85.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Seyedghorban, Z., Samson, D. & Tahernejad, H. (2020). Digitalization opportunities for the procurement function: Pathways to maturity. International journal of operations & production management, 40(11), 1685-1693.

Tanskanen, K. (2021). Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma.

Veile, J. W., Schmidt, M., Müller, J. M. & Voigt, K. (2021). Relationship follows technology! How Industry 4.0 reshapes future buyer-supplier relationships. Journal of manufacturing technology management, 32(6), 1245-1266.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Weele, A. J. v. (2010 or later). Purchasing & supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice (5th ed.). London: Cengage Learning.

Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M., Averdung, A. & Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial marketing management, 78, 43-57.

Wu, H., Su, J. & Hodges, N. (2021). Investigating the Role of Open Costing in the Buyer-Supplier Relationship: Implications for Global Apparel Supply Chain Management. Clothing and textiles research journal, 887302.

Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K. & Gosik, B. (2021). Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks (Basel), 9(4), 63.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita verkkopäivissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää verkossa 12 h
Kaksi puolipäiväistä luentoa verkossa 6 h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 37 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä 1, verkkopävä, oppimistehtävä 1, verkkotapaamiset 2 x 3 h, oppimistehtävä 2, ennakkotehtävä 2, verkkopäivä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 23

Koulutus
 • Logistiikka (YAMK)
Opettaja
 • Sanna Nieminen
Ryhmät
 • ZJAYLO24S1
  Avoin amk, Logistiikka,YAMK- Väylät Monimuoto
 • YLO24S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alhola, K., Ryding, S. O., Salmenperä, H. & Busch, N. J. (2019). Exploiting the Potential of Public Procurement: Opportunities for Circular Economy. Journal of industrial ecology, 23(1), 96-109.

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Bag, S., Dhamija, P., Luthra, S. & Huisingh, D. (2021). How big data analytics can help manufacturing companies strengthen supply chain resilience in the context of the COVID-19 pandemic. The international journal of logistics management, ahead-of-print.

Biggemann, S. & Buttle, F. (2012). Intrinsic value of business-to-business relationships: An empirical taxonomy. Journal of business research, 65(8), 1132-1138.

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

Eskola, S., Kiviniemi, E., Krakau, T., & Ruohoniemi, E. (2017). Julkiset hankinnat (3., uudistettu painos.). Alma Talent.

Fobbe, L. & Hilletofth, P. (2022). Moving Toward a Circular Economy in Manufacturing Organizations: The Role of Circular Stakeholder Engagement Practices. The International Journal of Logistics Management.

Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P. & Mitrega, M. (2016). Supplier relationship management capability: A qualification and extension. Industrial marketing management, 57, 185-200.

Ghadge, A., Kidd, E., Bhattacharjee, A. & Tiwari, M. K. (2019). Sustainable procurement performance of large enterprises across supply chain tiers and geographic regions. International journal of production research, 57(3), 764-778.

Glas, A. H., Meyer, M. M. & Eßig, M. (2021). Covid-19 attacks the body of purchasing and supply management: A medical check of the immune system. Journal of purchasing and supply management, 27(4), 100716.

Graham, G., Burns, L., & Hennelly, P. (2019). Digital transformation in the automotive supply chain. 3rdCambridge International Manufacturing Symposium. University of Cambridge, 26–27

loranta, K & Pajunen-Muhonen, H. Hankintojen Johtaminen: Ostamisesta Toimittajamarkkinoiden Hallintaan. Viides, tarkistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2018.

Johnsen, T.E., Caniato, F., Meqdadi, O. and Miandar, T. (2022). Swimming against the tide: supplier bridging roles in diffusing sustainability upstream and downstream in supply networks. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 42 No. 10. pp. 1605-1629.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4).

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Legenvre, H., & Gualandris, J. (2018). Innovation sourcing excellence: Three purchasing capabilities for success. Business Horizons, 61(1), 95-106.

Lingegård, S., Olsson, J. A., Kadefors, A. & Uppenberg, S. (2021). Sustainable Public Procurement in Large Infrastructure Projects—Policy Implementation for Carbon Emission Reductions. Sustainability (Basel, Switzerland), 13(20), 11182.

Lorentz, H., Aminoff, A., Kaipia, R. & Srai, J. S. (2021). Structuring the phenomenon of procurement digitalisation: Contexts, interventions and mechanisms. International journal of operations & production management, 41(2), 157-192.

Lorentz, H., Laari, S., Engblom, J. & Tanskanen, K. (2019). Attention-based view on achieving ambidexterity in purchasing and supply management. Journal of purchasing and supply management, 25(5), 100560.

Melander, L., & Arvidsson, A. P. (2020). Getting innovations out of interactions in the public procurement context. Journal of Business & Industrial Marketing, 35(12), 2051-2065.

Melander, L., & Pazirandeh, A. (2019). Collaboration beyond the supply network for green innovation: insight from 11 cases. Supply Chain Management: An International Journal.

Morales-Contreras, M., Bilbao-Calabuig, P., Meneses-Falcón, C. & Labajo-González, V. (2019). Evaluating Sustainable Purchasing Processes in the Hotel Industry. Sustainability (Basel, Switzerland), 11(16), 4262.

Neessen, P. C., Caniëls, M. C., Vos, B., & de Jong, J. P. (2021). How and when do purchasers successfully contribute to the implementation of circular purchasing: A comparative case-study. Journal of Purchasing and Supply Management, 27(3), 100669.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pellegrino, R., Costantino, N. & Tauro, D. (2020). The role of risk management in buyer-supplier relationships with a preferred customer status for total quality management. TQM journal, 32(5), 959-981.

Picaud-Bello, K., Johnsen, T., Calvi, R. & Giannakis, M. (2019). Exploring early purchasing involvement in discontinuous innovation: A dynamic capability perspective. Journal of purchasing and supply management, 25(4), 100555.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Sarkis, J., Kouhizadeh, M. & Zhu, Q. S. (2021). Digitalization and the greening of supply chains. Industrial management + data systems, 121(1), 65-85.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Seyedghorban, Z., Samson, D. & Tahernejad, H. (2020). Digitalization opportunities for the procurement function: Pathways to maturity. International journal of operations & production management, 40(11), 1685-1693.

Tanskanen, K. (2021). Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma.

Veile, J. W., Schmidt, M., Müller, J. M. & Voigt, K. (2021). Relationship follows technology! How Industry 4.0 reshapes future buyer-supplier relationships. Journal of manufacturing technology management, 32(6), 1245-1266.

Weele, A. J. v. k. & Rozemeijer, F. (2022). Procurement and supply chain management (Eighth edition.). Cengage Learning EMEA.

Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M., Averdung, A. & Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial marketing management, 78, 43-57.

Wu, H., Su, J. & Hodges, N. (2021). Investigating the Role of Open Costing in the Buyer-Supplier Relationship: Implications for Global Apparel Supply Chain Management. Clothing and textiles research journal, 887302.

Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K. & Gosik, B. (2021). Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks (Basel), 9(4), 63.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää Jamkilla 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 6 h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä 1, lähipäivä Jamkilla, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2 kpl, oppimistehtävä 2, ennakkotehtävä 2, lähipäivä Jamkilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Logistiikka (YAMK)
 • Avoin AMK
Opettaja
 • Sanna Nieminen
Ryhmät
 • ZJAYLO23S1
  Avoin amk, Logistiikka (YAMK), monimuoto
 • YLO23S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alhola, K., Ryding, S. O., Salmenperä, H. & Busch, N. J. (2019). Exploiting the Potential of Public Procurement: Opportunities for Circular Economy. Journal of industrial ecology, 23(1), 96-109.

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Bag, S., Dhamija, P., Luthra, S. & Huisingh, D. (2021). How big data analytics can help manufacturing companies strengthen supply chain resilience in the context of the COVID-19 pandemic. The international journal of logistics management, ahead-of-print.

Biggemann, S. & Buttle, F. (2012). Intrinsic value of business-to-business relationships: An empirical taxonomy. Journal of business research, 65(8), 1132-1138.

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

Fobbe, L. & Hilletofth, P. (2022). Moving Toward a Circular Economy in Manufacturing Organizations: The Role of Circular Stakeholder Engagement Practices. The International Journal of Logistics Management.

Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P. & Mitrega, M. (2016). Supplier relationship management capability: A qualification and extension. Industrial marketing management, 57, 185-200.

Ghadge, A., Kidd, E., Bhattacharjee, A. & Tiwari, M. K. (2019). Sustainable procurement performance of large enterprises across supply chain tiers and geographic regions. International journal of production research, 57(3), 764-778.

Glas, A. H., Meyer, M. M. & Eßig, M. (2021). Covid-19 attacks the body of purchasing and supply management: A medical check of the immune system. Journal of purchasing and supply management, 27(4), 100716.

Graham, G., Burns, L., & Hennelly, P. (2019). Digital transformation in the automotive supply chain. 3rdCambridge International Manufacturing Symposium. University of Cambridge, 26–27

loranta, K & Pajunen-Muhonen, H. Hankintojen Johtaminen: Ostamisesta Toimittajamarkkinoiden Hallintaan. Viides, tarkistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2018.

Johnsen, T.E., Caniato, F., Meqdadi, O. and Miandar, T. (2022). Swimming against the tide: supplier bridging roles in diffusing sustainability upstream and downstream in supply networks. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 42 No. 10. pp. 1605-1629.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4).

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Lingegård, S., Olsson, J. A., Kadefors, A. & Uppenberg, S. (2021). Sustainable Public Procurement in Large Infrastructure Projects—Policy Implementation for Carbon Emission Reductions. Sustainability (Basel, Switzerland), 13(20), 11182.

Lorentz, H., Aminoff, A., Kaipia, R. & Srai, J. S. (2021). Structuring the phenomenon of procurement digitalisation: Contexts, interventions and mechanisms. International journal of operations & production management, 41(2), 157-192.

Lorentz, H., Laari, S., Engblom, J. & Tanskanen, K. (2019). Attention-based view on achieving ambidexterity in purchasing and supply management. Journal of purchasing and supply management, 25(5), 100560.

Morales-Contreras, M., Bilbao-Calabuig, P., Meneses-Falcón, C. & Labajo-González, V. (2019). Evaluating Sustainable Purchasing Processes in the Hotel Industry. Sustainability (Basel, Switzerland), 11(16), 4262.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pellegrino, R., Costantino, N. & Tauro, D. (2020). The role of risk management in buyer-supplier relationships with a preferred customer status for total quality management. TQM journal, 32(5), 959-981.

Picaud-Bello, K., Johnsen, T., Calvi, R. & Giannakis, M. (2019). Exploring early purchasing involvement in discontinuous innovation: A dynamic capability perspective. Journal of purchasing and supply management, 25(4), 100555.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Sarkis, J., Kouhizadeh, M. & Zhu, Q. S. (2021). Digitalization and the greening of supply chains. Industrial management + data systems, 121(1), 65-85.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Seyedghorban, Z., Samson, D. & Tahernejad, H. (2020). Digitalization opportunities for the procurement function: Pathways to maturity. International journal of operations & production management, 40(11), 1685-1693.

Tanskanen, K. (2021). Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma.

Veile, J. W., Schmidt, M., Müller, J. M. & Voigt, K. (2021). Relationship follows technology! How Industry 4.0 reshapes future buyer-supplier relationships. Journal of manufacturing technology management, 32(6), 1245-1266.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Weele, A. J. v. k. & Rozemeijer, F. (2022). Procurement and supply chain management (Eighth edition.). Cengage Learning EMEA.

Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M., Averdung, A. & Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial marketing management, 78, 43-57.

Wu, H., Su, J. & Hodges, N. (2021). Investigating the Role of Open Costing in the Buyer-Supplier Relationship: Implications for Global Apparel Supply Chain Management. Clothing and textiles research journal, 887302.
Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K. & Gosik, B. (2021). Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks (Basel), 9(4), 63.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää Jamkilla 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 6 h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä 1, lähipäivä Jamkilla, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2 kpl, oppimistehtävä 2, ennakkotehtävä 2, lähipäivä Jamkilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 28.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
Opettaja
 • Sanna Nieminen
Ryhmät
 • YTV23S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YSV23S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYTV23S1
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, insinööri, Monimuoto
 • ZJAYSV23S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alhola, K., Ryding, S. O., Salmenperä, H. & Busch, N. J. (2019). Exploiting the Potential of Public Procurement: Opportunities for Circular Economy. Journal of industrial ecology, 23(1), 96-109.
Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)
Bag, S., Dhamija, P., Luthra, S. & Huisingh, D. (2021). How big data analytics can help manufacturing companies strengthen supply chain resilience in the context of the COVID-19 pandemic. The international journal of logistics management, ahead-of-print.
Biggemann, S. & Buttle, F. (2012). Intrinsic value of business-to-business relationships: An empirical taxonomy. Journal of business research, 65(8), 1132-1138.
Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .
Fobbe, L. & Hilletofth, P. (2022). Moving Toward a Circular Economy in Manufacturing Organizations: The Role of Circular Stakeholder Engagement Practices. The International Journal of Logistics Management.
Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P. & Mitrega, M. (2016). Supplier relationship management capability: A qualification and extension. Industrial marketing management, 57, 185-200.
Ghadge, A., Kidd, E., Bhattacharjee, A. & Tiwari, M. K. (2019). Sustainable procurement performance of large enterprises across supply chain tiers and geographic regions. International journal of production research, 57(3), 764-778.
Glas, A. H., Meyer, M. M. & Eßig, M. (2021). Covid-19 attacks the body of purchasing and supply management: A medical check of the immune system. Journal of purchasing and supply management, 27(4), 100716.
Graham, G., Burns, L., & Hennelly, P. (2019). Digital transformation in the automotive supply chain. 3rdCambridge International Manufacturing Symposium. University of Cambridge, 26–27
loranta, K & Pajunen-Muhonen, H. Hankintojen Johtaminen: Ostamisesta Toimittajamarkkinoiden Hallintaan. Viides, tarkistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2018.
Johnsen, T.E., Caniato, F., Meqdadi, O. and Miandar, T. (2022). Swimming against the tide: supplier bridging roles in diffusing sustainability upstream and downstream in supply networks. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 42 No. 10. pp. 1605-1629.
Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4).
Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.
Lingegård, S., Olsson, J. A., Kadefors, A. & Uppenberg, S. (2021). Sustainable Public Procurement in Large Infrastructure Projects—Policy Implementation for Carbon Emission Reductions. Sustainability (Basel, Switzerland), 13(20), 11182.
Lorentz, H., Aminoff, A., Kaipia, R. & Srai, J. S. (2021). Structuring the phenomenon of procurement digitalisation: Contexts, interventions and mechanisms. International journal of operations & production management, 41(2), 157-192.
Lorentz, H., Laari, S., Engblom, J. & Tanskanen, K. (2019). Attention-based view on achieving ambidexterity in purchasing and supply management. Journal of purchasing and supply management, 25(5), 100560.
Morales-Contreras, M., Bilbao-Calabuig, P., Meneses-Falcón, C. & Labajo-González, V. (2019). Evaluating Sustainable Purchasing Processes in the Hotel Industry. Sustainability (Basel, Switzerland), 11(16), 4262.
Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.
Pellegrino, R., Costantino, N. & Tauro, D. (2020). The role of risk management in buyer-supplier relationships with a preferred customer status for total quality management. TQM journal, 32(5), 959-981.
Picaud-Bello, K., Johnsen, T., Calvi, R. & Giannakis, M. (2019). Exploring early purchasing involvement in discontinuous innovation: A dynamic capability perspective. Journal of purchasing and supply management, 25(4), 100555.
Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.
Sarkis, J., Kouhizadeh, M. & Zhu, Q. S. (2021). Digitalization and the greening of supply chains. Industrial management + data systems, 121(1), 65-85.
Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.
Seyedghorban, Z., Samson, D. & Tahernejad, H. (2020). Digitalization opportunities for the procurement function: Pathways to maturity. International journal of operations & production management, 40(11), 1685-1693.
Tanskanen, K. (2021). Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma.
Veile, J. W., Schmidt, M., Müller, J. M. & Voigt, K. (2021). Relationship follows technology! How Industry 4.0 reshapes future buyer-supplier relationships. Journal of manufacturing technology management, 32(6), 1245-1266.
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.
Weele, A. J. v. k. & Rozemeijer, F. (2022). Procurement and supply chain management (Eighth edition.). Cengage Learning EMEA.
Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M., Averdung, A. & Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial marketing management, 78, 43-57.
Wu, H., Su, J. & Hodges, N. (2021). Investigating the Role of Open Costing in the Buyer-Supplier Relationship: Implications for Global Apparel Supply Chain Management. Clothing and textiles research journal, 887302.
Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K. & Gosik, B. (2021). Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks (Basel), 9(4), 63.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää Jamkilla 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 6 h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 37 h
Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä 1, lähipäivä Jamkilla, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2 kpl, oppimistehtävä 2, ennakkotehtävä 2, lähipäivä Jamkilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Logistiikka (YAMK)
Opettaja
 • Sanna Nieminen
Vastuuopettaja

Eero Aarresola

Ryhmät
 • YLO22S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • ZJAYLO22S1
  Avoin amk, Logistiikka (YAMK), monimuoto

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Bag, S., Dhamija, P., Luthra, S. & Huisingh, D. (2021). How big data analytics can help manufacturing companies strengthen supply chain resilience in the context of the COVID-19 pandemic. The international journal of logistics management, ahead-of-print.

Biggemann, S. & Buttle, F. (2012). Intrinsic value of business-to-business relationships: An empirical taxonomy. Journal of business research, 65(8), 1132-1138.

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P. & Mitrega, M. (2016). Supplier relationship management capability: A qualification and extension. Industrial marketing management, 57, 185-200.

Ghadge, A., Kidd, E., Bhattacharjee, A. & Tiwari, M. K. (2019). Sustainable procurement performance of large enterprises across supply chain tiers and geographic regions. International journal of production research, 57(3), 764-778.

Glas, A. H., Meyer, M. M. & Eßig, M. (2021). Covid-19 attacks the body of purchasing and supply management: A medical check of the immune system. Journal of purchasing and supply management, 27(4), 100716.

Graham, G., Burns, L., & Hennelly, P. (2019). Digital transformation in the automotive supply chain. 3rd Cambridge International Manufacturing Symposium. University of Cambridge, 26 – 27 September 2019.

loranta, K & Pajunen-Muhonen, H. Hankintojen Johtaminen: Ostamisesta Toimittajamarkkinoiden Hallintaan. Viides, tarkistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2018.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4).

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Lingegård, S., Olsson, J. A., Kadefors, A. & Uppenberg, S. (2021). Sustainable Public Procurement in Large Infrastructure Projects—Policy Implementation for Carbon Emission Reductions. Sustainability (Basel, Switzerland), 13(20), 11182.

Lorentz, H., Aminoff, A., Kaipia, R. & Srai, J. S. (2021). Structuring the phenomenon of procurement digitalisation: Contexts, interventions and mechanisms. International journal of operations & production management, 41(2), 157-192.

Lorentz, H., Laari, S., Engblom, J. & Tanskanen, K. (2019). Attention-based view on achieving ambidexterity in purchasing and supply management. Journal of purchasing and supply management, 25(5), 100560.

Morales-Contreras, M., Bilbao-Calabuig, P., Meneses-Falcón, C. & Labajo-González, V. (2019). Evaluating Sustainable Purchasing Processes in the Hotel Industry. Sustainability (Basel, Switzerland), 11(16), 4262.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pellegrino, R., Costantino, N. & Tauro, D. (2020). The role of risk management in buyer-supplier relationships with a preferred customer status for total quality management. TQM journal, 32(5), 959-981.

Picaud-Bello, K., Johnsen, T., Calvi, R. & Giannakis, M. (2019). Exploring early purchasing involvement in discontinuous innovation: A dynamic capability perspective. Journal of purchasing and supply management, 25(4), 100555.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Sarkis, J., Kouhizadeh, M. & Zhu, Q. S. (2021). Digitalization and the greening of supply chains. Industrial management + data systems, 121(1), 65-85.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Seyedghorban, Z., Samson, D. & Tahernejad, H. (2020). Digitalization opportunities for the procurement function: Pathways to maturity. International journal of operations & production management, 40(11), 1685-1693.

Tanskanen, K. (2021). Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma.

Veile, J. W., Schmidt, M., Müller, J. M. & Voigt, K. (2021). Relationship follows technology! How Industry 4.0 reshapes future buyer-supplier relationships. Journal of manufacturing technology management, 32(6), 1245-1266.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Weele, A. J. v. (2010 or later). Purchasing & supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice (5th ed.). London: Cengage Learning.

Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M., Averdung, A. & Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial marketing management, 78, 43-57.

Wu, H., Su, J. & Hodges, N. (2021). Investigating the Role of Open Costing in the Buyer-Supplier Relationship: Implications for Global Apparel Supply Chain Management. Clothing and textiles research journal, 887302.

Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K. & Gosik, B. (2021). Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks (Basel), 9(4), 63.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää Jamkilla 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 6 h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 37 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä 1, lähipäivä Jamkilla, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2 kpl, oppimistehtävä 2, ennakkotehtävä 2, lähipäivä Jamkilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
Opettaja
 • Minna Kervinen
Vastuuopettaja

Sanna Nieminen

Ryhmät
 • YTM22S1
  Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju
 • ZJAYTM22S1
  Avoin amk, Digitaalinen toimitusketju, Verkko

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Bag, S., Dhamija, P., Luthra, S. & Huisingh, D. (2021). How big data analytics can help manufacturing companies strengthen supply chain resilience in the context of the COVID-19 pandemic. The international journal of logistics management, ahead-of-print.

Biggemann, S. & Buttle, F. (2012). Intrinsic value of business-to-business relationships: An empirical taxonomy. Journal of business research, 65(8), 1132-1138.

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P. & Mitrega, M. (2016). Supplier relationship management capability: A qualification and extension. Industrial marketing management, 57, 185-200.

Ghadge, A., Kidd, E., Bhattacharjee, A. & Tiwari, M. K. (2019). Sustainable procurement performance of large enterprises across supply chain tiers and geographic regions. International journal of production research, 57(3), 764-778.

Glas, A. H., Meyer, M. M. & Eßig, M. (2021). Covid-19 attacks the body of purchasing and supply management: A medical check of the immune system. Journal of purchasing and supply management, 27(4), 100716.

Graham, G., Burns, L., & Hennelly, P. (2019). Digital transformation in the automotive supply chain. 3rd Cambridge International Manufacturing Symposium. University of Cambridge, 26 – 27 September 2019.

loranta, K & Pajunen-Muhonen, H. Hankintojen Johtaminen: Ostamisesta Toimittajamarkkinoiden Hallintaan. Viides, tarkistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2018.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4).

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Lingegård, S., Olsson, J. A., Kadefors, A. & Uppenberg, S. (2021). Sustainable Public Procurement in Large Infrastructure Projects—Policy Implementation for Carbon Emission Reductions. Sustainability (Basel, Switzerland), 13(20), 11182.

Lorentz, H., Aminoff, A., Kaipia, R. & Srai, J. S. (2021). Structuring the phenomenon of procurement digitalisation: Contexts, interventions and mechanisms. International journal of operations & production management, 41(2), 157-192.

Lorentz, H., Laari, S., Engblom, J. & Tanskanen, K. (2019). Attention-based view on achieving ambidexterity in purchasing and supply management. Journal of purchasing and supply management, 25(5), 100560.

Morales-Contreras, M., Bilbao-Calabuig, P., Meneses-Falcón, C. & Labajo-González, V. (2019). Evaluating Sustainable Purchasing Processes in the Hotel Industry. Sustainability (Basel, Switzerland), 11(16), 4262.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pellegrino, R., Costantino, N. & Tauro, D. (2020). The role of risk management in buyer-supplier relationships with a preferred customer status for total quality management. TQM journal, 32(5), 959-981.

Picaud-Bello, K., Johnsen, T., Calvi, R. & Giannakis, M. (2019). Exploring early purchasing involvement in discontinuous innovation: A dynamic capability perspective. Journal of purchasing and supply management, 25(4), 100555.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Sarkis, J., Kouhizadeh, M. & Zhu, Q. S. (2021). Digitalization and the greening of supply chains. Industrial management + data systems, 121(1), 65-85.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Seyedghorban, Z., Samson, D. & Tahernejad, H. (2020). Digitalization opportunities for the procurement function: Pathways to maturity. International journal of operations & production management, 40(11), 1685-1693.

Tanskanen, K. (2021). Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma.

Veile, J. W., Schmidt, M., Müller, J. M. & Voigt, K. (2021). Relationship follows technology! How Industry 4.0 reshapes future buyer-supplier relationships. Journal of manufacturing technology management, 32(6), 1245-1266.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Weele, A. J. v. (2010 or later). Purchasing & supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice (5th ed.). London: Cengage Learning.

Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M., Averdung, A. & Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial marketing management, 78, 43-57.

Wu, H., Su, J. & Hodges, N. (2021). Investigating the Role of Open Costing in the Buyer-Supplier Relationship: Implications for Global Apparel Supply Chain Management. Clothing and textiles research journal, 887302.

Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K. & Gosik, B. (2021). Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks (Basel), 9(4), 63.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita verkkopäivissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää verkossa 12 h
Kaksi puolipäiväistä luentoa verkossa 6 h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 37 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä 1, verkkopävä, oppimistehtävä 1, verkkotapaamiset 2 x 3 h, oppimistehtävä 2, ennakkotehtävä 2, verkkopäivä,

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

24.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
Opettaja
 • Sanna Nieminen
Vastuuopettaja

Jukka Eerola

Ryhmät
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YTV22S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • ZJAYTV22S1
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, insinööri, YAMK
 • ZJA22STVEJ
  Avoin amk, Verkostojohtaminen, Monimuoto

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Bag, S., Dhamija, P., Luthra, S. & Huisingh, D. (2021). How big data analytics can help manufacturing companies strengthen supply chain resilience in the context of the COVID-19 pandemic. The international journal of logistics management, ahead-of-print.

Biggemann, S. & Buttle, F. (2012). Intrinsic value of business-to-business relationships: An empirical taxonomy. Journal of business research, 65(8), 1132-1138.

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P. & Mitrega, M. (2016). Supplier relationship management capability: A qualification and extension. Industrial marketing management, 57, 185-200.

Ghadge, A., Kidd, E., Bhattacharjee, A. & Tiwari, M. K. (2019). Sustainable procurement performance of large enterprises across supply chain tiers and geographic regions. International journal of production research, 57(3), 764-778.

Glas, A. H., Meyer, M. M. & Eßig, M. (2021). Covid-19 attacks the body of purchasing and supply management: A medical check of the immune system. Journal of purchasing and supply management, 27(4), 100716.

Graham, G., Burns, L., & Hennelly, P. (2019). Digital transformation in the automotive supply chain. 3rd Cambridge International Manufacturing Symposium. University of Cambridge, 26 – 27 September 2019.

loranta, K & Pajunen-Muhonen, H. Hankintojen Johtaminen: Ostamisesta Toimittajamarkkinoiden Hallintaan. Viides, tarkistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2018.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4).

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Lingegård, S., Olsson, J. A., Kadefors, A. & Uppenberg, S. (2021). Sustainable Public Procurement in Large Infrastructure Projects—Policy Implementation for Carbon Emission Reductions. Sustainability (Basel, Switzerland), 13(20), 11182.

Lorentz, H., Aminoff, A., Kaipia, R. & Srai, J. S. (2021). Structuring the phenomenon of procurement digitalisation: Contexts, interventions and mechanisms. International journal of operations & production management, 41(2), 157-192.

Lorentz, H., Laari, S., Engblom, J. & Tanskanen, K. (2019). Attention-based view on achieving ambidexterity in purchasing and supply management. Journal of purchasing and supply management, 25(5), 100560.

Morales-Contreras, M., Bilbao-Calabuig, P., Meneses-Falcón, C. & Labajo-González, V. (2019). Evaluating Sustainable Purchasing Processes in the Hotel Industry. Sustainability (Basel, Switzerland), 11(16), 4262.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pellegrino, R., Costantino, N. & Tauro, D. (2020). The role of risk management in buyer-supplier relationships with a preferred customer status for total quality management. TQM journal, 32(5), 959-981.

Picaud-Bello, K., Johnsen, T., Calvi, R. & Giannakis, M. (2019). Exploring early purchasing involvement in discontinuous innovation: A dynamic capability perspective. Journal of purchasing and supply management, 25(4), 100555.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Sarkis, J., Kouhizadeh, M. & Zhu, Q. S. (2021). Digitalization and the greening of supply chains. Industrial management + data systems, 121(1), 65-85.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Seyedghorban, Z., Samson, D. & Tahernejad, H. (2020). Digitalization opportunities for the procurement function: Pathways to maturity. International journal of operations & production management, 40(11), 1685-1693.

Tanskanen, K. (2021). Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma.

Veile, J. W., Schmidt, M., Müller, J. M. & Voigt, K. (2021). Relationship follows technology! How Industry 4.0 reshapes future buyer-supplier relationships. Journal of manufacturing technology management, 32(6), 1245-1266.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Weele, A. J. v. (2010 or later). Purchasing & supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice (5th ed.). London: Cengage Learning.

Wilden, R., Gudergan, S., Akaka, M., Averdung, A. & Teichert, T. (2019). The role of cocreation and dynamic capabilities in service provision and performance: A configurational study. Industrial marketing management, 78, 43-57.

Wu, H., Su, J. & Hodges, N. (2021). Investigating the Role of Open Costing in the Buyer-Supplier Relationship: Implications for Global Apparel Supply Chain Management. Clothing and textiles research journal, 887302.

Zimon, G., Babenko, V., Sadowska, B., Chudy-Laskowska, K. & Gosik, B. (2021). Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks (Basel), 9(4), 63.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi lähipäivää Jamkilla 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 6 h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 37 h

Kansainvälisyys

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä 1, lähipäivä Jamkilla, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2 kpl, oppimistehtävä 2, ennakkotehtävä 2, lähipäivä Jamkilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Enrollment

01.08.2022 - 31.05.2023

Timing

30.08.2022 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 15

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Digital Supply Chain Management
 • Master's Degree Programme in Lifecycle Management
 • Master’s Degree Programme in Logistics
 • Master's Degree Programme in Business Network Management
 • Open Studies
Teachers
 • Lotta Happo
 • Petrus Syvänperä
Teacher in charge

Petrus Syvänperä

Groups
 • ZJA23KTNO3
  Avoin amk, Nonstop 3, Verkko
 • LOGRAKVERKKO
  Logistiikan ja rakentamisen verkko-opetus
 • ZJA22STNO1
  Avoin amk, Nonstop 1, Verkko
 • ZJA22STNO2
  Avoin amk, Nonstop 2, Verkko
 • ZJK22STNO1
  Korkeakoulujen välinen yhtiestyö, Nonstop 1, Verkko
 • ZJK22STNO2
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Nonstop 2, Verkko
 • ZJK23KTNO3
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Nonstop 3, Verkko

Objective

Organizations focus on their core competences, purchasing's share of turnover increases, suppliers make an increasingly large part of the products and services offered by the organization. Suppliers play a significant role in ensuring sustainable business operations. The role of procurement in ensuring the success of the organization is emphasized.

In this course procurement management competence, entrepreneurship, innovation and work community competences, as well as internationality and communication competences are promoted and assessed.

In this course, you will familiarize yourself with the opportunities and challenges of procurement management as part of the organization's and network's business operations. You will learn to plan, analyze and develop acquisitions as part of the organization's strategic management in the manner required by sustainable development. You will learn how to develop cooperative relationships between different actors. You will develop your capabilities to renew business models and develop the network's competitiveness.

Content

The main themes in the course are the role of purchasing in business, analysis and development of purchasing in accordance with the organization's strategy, management and development of supplier relations, development of cooperation and joint development, as well as sustainable development and digitalization in purchasing.

Location and time

Study material and course literature will be given during the course

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Study material and course literature will be given during the course

Teaching methods

This is a virtual course. Course consists five different subjects and every subject has its own assignment. You will study all subjects independently through given materials.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Accreditation procedure is described in study guide. Course teacher will give additional information of other possible methods to take this course.

Student workload

This is a nonstop course. Student may enroll to the course during 1.8.-31.5. There are three (3) different time periods inside the nonstop course:

- Course studied by 10.12.

- Course studied by 31.5.

- Course studied by 31.7.

Student chooses the time period in the virtual study environment. Time period should be selected based on students enrollment and study right time. Student can create own time schedule for the assignments and tasks within the selected time period.

If the virtual study environment has not opened for you within 2 weeks after enrollment, please contact the course teacher.

The calculated workload is the number of credits times 27 hours.
In the 5 credit course, the workload is 135h.

Further information

Open UAS: 30
CampusOnline: 60

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

You recognize the opportunities and challenges of purchasing management as part of the organization's and network's business. You know how to plan, analyze and develop acquisitions as part of the organization's strategic management in the manner required by sustainable development. You know how to develop cooperative relationships between different operators. Your own capabilities to renew business models and develop the network's competitiveness.

Qualifications

Bachelor degree

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

01.03.2022 - 30.08.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Digital Supply Chain Management
 • Master's Degree Programme in Lifecycle Management
 • Master’s Degree Programme in Logistics
 • Master's Degree Programme in Business Network Management
 • Master's Degree Programme in Business Network Management
 • Open Studies
Teachers
 • Petrus Syvänperä
Groups
 • ZJK22KT
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TEKN
 • ZJA22KT
  Avoin AMK, tekniikka

Objective

Organizations focus on their core competences, purchasing's share of turnover increases, suppliers make an increasingly large part of the products and services offered by the organization. Suppliers play a significant role in ensuring sustainable business operations. The role of procurement in ensuring the success of the organization is emphasized.

In this course procurement management competence, entrepreneurship, innovation and work community competences, as well as internationality and communication competences are promoted and assessed.

In this course, you will familiarize yourself with the opportunities and challenges of procurement management as part of the organization's and network's business operations. You will learn to plan, analyze and develop acquisitions as part of the organization's strategic management in the manner required by sustainable development. You will learn how to develop cooperative relationships between different actors. You will develop your capabilities to renew business models and develop the network's competitiveness.

Content

The main themes in the course are the role of purchasing in business, analysis and development of purchasing in accordance with the organization's strategy, management and development of supplier relations, development of cooperation and joint development, as well as sustainable development and digitalization in purchasing.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Study material and course literature will be given during the course

Teaching methods

This is a virtual course. Course consists five different subjects and every subject has its own assignment. You will study all subjects independently through given materials.

Exam schedules

No exam

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Accreditation procedure is described in study guide. Course teacher will give additional information of other possible methods to take this course.

Student workload

One credit means 27 hours of student work. Therefore 5 credit course means 135 hours of student work.

Course plan:
- Independent study, distance learning, around 135 hours

Further information

Avoin amk 10
CampusOnline 20

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

You recognize the opportunities and challenges of purchasing management as part of the organization's and network's business. You know how to plan, analyze and develop acquisitions as part of the organization's strategic management in the manner required by sustainable development. You know how to develop cooperative relationships between different operators. Your own capabilities to renew business models and develop the network's competitiveness.

Qualifications

Bachelor degree

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

26.02.2022 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Logistiikka (YAMK)
Opettaja
 • Sanna Nieminen
Vastuuopettaja

Sanna Nieminen

Ryhmät
 • ZJA21STPYLO
  Avoin AMK, teniikka, Logistiikka
 • YLO21S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

D’amico, F., Mogre, R., Clarke, S., Lindgreen, A. & Hingley, M. (2017). How purchasing and supply management practices affect key success factors: The case of the offshore-wind supply chain. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(2), pp. 218-226.

Jääskeläinen, A. & Heikkilä, J. (2019). Purchasing and supply management practices in customer value creation. Supply Chain Management: An International Journal, 24(3), pp. 317-333.

Kache, F. & Seuring, S. (2017). Challenges and opportunities of digital information at the intersection of Big Data Analytics and supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 37(1), pp. 10-36.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4), .

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Li, D., Wang, X., Chan, H. K. & Manzini, R. (2014). Sustainable food supply chain management. International Journal of Production Economics, 152, pp. 1-8.

Luzzini, D., Amann, M., Caniato, F., Essig, M. & Ronchi, S. (2015). The path of innovation: Purchasing and supplier involvement into new product development. Industrial Marketing Management, 47(C), pp. 109-120.

Luzzini, D., Brandon-Jones, E., Brandon-Jones, A. & Spina, G. (2015). From sustainability commitment to performance: The role of intra- and inter-firm collaborative capabilities in the upstream supply chain. International Journal of Production Economics, 165(C), pp. 51-63.

Melander, L. & Lakemond, N. (2015). Governance of supplier collaboration in technologically uncertain NPD projects. Industrial Marketing Management, 49(C), pp. 116-127.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes / Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Revilla, E. & Knoppen, D. (2015). Building knowledge integration in buyer-supplier relationships. International Journal of Operations & Production Management, 35(10), pp. 1408-1436.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Scuotto, V., Caputo, F., Villasalero, M. & Del Giudice, M. (2017). A multiple buyer - supplier relationship in the context of SMEs' digital supply chain management. Production Planning & Control: Operations Management and Digital Technologies, 28(16), pp. 1378-1388.

Srai, J. S. & Lorentz, H. (2019). Developing design principles for the digitalisation of purchasing and supply management. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1), .

Tangpong, C., Michalisin, M. D., Traub, R. D. & Melcher, A. J. (2015). A review of buyer-supplier relationship typologies: Progress, problems, and future directions. Journal of Business & Industrial Marketing, 30(2), pp. 153-170.

Tanskanen, K. & Aminoff, A. (2015). Buyer and supplier attractiveness in a strategic relationship — A dyadic multiple-case study. Industrial Marketing Management, 50, pp. 128-141.

Teller, C. (2016). The importance of key supplier relationship management in supply chains. International journal of retail & distribution management.

Van Poucke, E., Matthyssens, P. & Weeren, A. (2016). Enhancing cost savings through early involvement of purchasing professionals in sourcing projects: Bayesian estimation of a structural equation model. Journal of Purchasing and Supply Management, 22(4), pp. 299-310.

Weele, A. J. v. (2010 or later). Purchasing & supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice (5th ed.). London: Cengage Learning.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Wilhelm, M. M., Blome, C., Bhakoo, V. & Paulraj, A. (2016). Sustainability in multi-tier supply chains: Understanding the double agency role of the first-tier supplier. Journal of Operations Management, 41(1), pp. 42-60.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 8h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä, 1. lähipäivä, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2kpl, ennakkotehtävä, 2. lähipäivä, oppimistehtävä 2

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

07.01.2022 - 08.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
Opettaja
 • Sanna Nieminen
Vastuuopettaja

Sanna Nieminen

Ryhmät
 • ZJA21STPYDT
  Avoin AMK, teniikka, Digitaalinen toimitusketju
 • YTM21S1
  Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

D’amico, F., Mogre, R., Clarke, S., Lindgreen, A. & Hingley, M. (2017). How purchasing and supply management practices affect key success factors: The case of the offshore-wind supply chain. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(2), pp. 218-226.

Jääskeläinen, A. & Heikkilä, J. (2019). Purchasing and supply management practices in customer value creation. Supply Chain Management: An International Journal, 24(3), pp. 317-333.

Kache, F. & Seuring, S. (2017). Challenges and opportunities of digital information at the intersection of Big Data Analytics and supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 37(1), pp. 10-36.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4), .

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Li, D., Wang, X., Chan, H. K. & Manzini, R. (2014). Sustainable food supply chain management. International Journal of Production Economics, 152, pp. 1-8.

Luzzini, D., Amann, M., Caniato, F., Essig, M. & Ronchi, S. (2015). The path of innovation: Purchasing and supplier involvement into new product development. Industrial Marketing Management, 47(C), pp. 109-120.

Luzzini, D., Brandon-Jones, E., Brandon-Jones, A. & Spina, G. (2015). From sustainability commitment to performance: The role of intra- and inter-firm collaborative capabilities in the upstream supply chain. International Journal of Production Economics, 165(C), pp. 51-63.

Melander, L. & Lakemond, N. (2015). Governance of supplier collaboration in technologically uncertain NPD projects. Industrial Marketing Management, 49(C), pp. 116-127.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes / Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Revilla, E. & Knoppen, D. (2015). Building knowledge integration in buyer-supplier relationships. International Journal of Operations & Production Management, 35(10), pp. 1408-1436.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Scuotto, V., Caputo, F., Villasalero, M. & Del Giudice, M. (2017). A multiple buyer - supplier relationship in the context of SMEs' digital supply chain management. Production Planning & Control: Operations Management and Digital Technologies, 28(16), pp. 1378-1388.

Srai, J. S. & Lorentz, H. (2019). Developing design principles for the digitalisation of purchasing and supply management. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1), .

Tangpong, C., Michalisin, M. D., Traub, R. D. & Melcher, A. J. (2015). A review of buyer-supplier relationship typologies: Progress, problems, and future directions. Journal of Business & Industrial Marketing, 30(2), pp. 153-170.

Tanskanen, K. & Aminoff, A. (2015). Buyer and supplier attractiveness in a strategic relationship — A dyadic multiple-case study. Industrial Marketing Management, 50, pp. 128-141.

Teller, C. (2016). The importance of key supplier relationship management in supply chains. International journal of retail & distribution management.

Van Poucke, E., Matthyssens, P. & Weeren, A. (2016). Enhancing cost savings through early involvement of purchasing professionals in sourcing projects: Bayesian estimation of a structural equation model. Journal of Purchasing and Supply Management, 22(4), pp. 299-310.

Weele, A. J. v. (2010 or later). Purchasing & supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice (5th ed.). London: Cengage Learning.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Wilhelm, M. M., Blome, C., Bhakoo, V. & Paulraj, A. (2016). Sustainability in multi-tier supply chains: Understanding the double agency role of the first-tier supplier. Journal of Operations Management, 41(1), pp. 42-60.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei Tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 8h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä, 1. lähipäivä, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2kpl, ennakkotehtävä, 2. lähipäivä, oppimistehtävä 2

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

03.01.2022 - 31.05.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Digital Supply Chain Management
 • Master's Degree Programme in Lifecycle Management
 • Master’s Degree Programme in Logistics
 • Master's Degree Programme in Business Network Management
 • Master's Degree Programme in Business Network Management
 • Open Studies
Teachers
 • Petrus Syvänperä
Groups
 • ZJK22KT
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, TEKN
 • ZJA22KT
  Avoin AMK, tekniikka

Objective

Organizations focus on their core competences, purchasing's share of turnover increases, suppliers make an increasingly large part of the products and services offered by the organization. Suppliers play a significant role in ensuring sustainable business operations. The role of procurement in ensuring the success of the organization is emphasized.

In this course procurement management competence, entrepreneurship, innovation and work community competences, as well as internationality and communication competences are promoted and assessed.

In this course, you will familiarize yourself with the opportunities and challenges of procurement management as part of the organization's and network's business operations. You will learn to plan, analyze and develop acquisitions as part of the organization's strategic management in the manner required by sustainable development. You will learn how to develop cooperative relationships between different actors. You will develop your capabilities to renew business models and develop the network's competitiveness.

Content

The main themes in the course are the role of purchasing in business, analysis and development of purchasing in accordance with the organization's strategy, management and development of supplier relations, development of cooperation and joint development, as well as sustainable development and digitalization in purchasing.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Study material and course literature will be given during the course

Teaching methods

This is a virtual course. Course consists five different subjects and every subject has its own assignment. You will study all subjects independently through given materials.

Exam schedules

No exam

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Accreditation procedure is described in study guide. Course teacher will give additional information of other possible methods to take this course.

Student workload

One credit means 27 hours of student work. Therefore 5 credit course means 135 hours of student work.

Course plan:
- Independent study, distance learning, around 135 hours

Further information

Avoin amk 10
CampusOnline 20

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

You recognize the opportunities and challenges of purchasing management as part of the organization's and network's business. You know how to plan, analyze and develop acquisitions as part of the organization's strategic management in the manner required by sustainable development. You know how to develop cooperative relationships between different operators. Your own capabilities to renew business models and develop the network's competitiveness.

Qualifications

Bachelor degree

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

13.11.2021 - 26.02.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
Opettaja
 • Petrus Syvänperä
Vastuuopettaja

Sanna Nieminen

Ryhmät
 • ZJA21STVJ
  Avoin AMK, tekniikka, Verkostojohtaminen
 • ZJA21SSYV
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YTV21S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YSV21S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK

Tavoitteet

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan organisaation tarjoamista tuotteista ja palveluista. Toimittajat ovat merkittävässä roolissa varmistamassa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Hankinnan rooli organisaation menestyksen varmistamisessa korostuu.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista.

Tällä opintojaksolla perehdyt hankintojen johtamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Opit kehittämään yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Kehität valmiuksiasi uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Sisältö

Keskeisimpiä teemoja opintojaksolla ovat hankintojen rooli liiketoiminnassa, hankintojen analysointi ja kehittäminen organisaation strategian mukaisesti, toimittajasuhteiden hallinta ja kehittäminen, yhteistyön kehittäminen ja yhdessä kehittäminen sekä kestävä kehitys ja digitalisaatio hankinnoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Andersen, P. H. & Gadde, L. Organizational interfaces and innovation: The challenge of integrating supplier knowledge in LEGO Systems. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1)

Cole, R. & Aitken, J. (2020). The role of intermediaries in establishing a sustainable supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management, 26(2), .

D’amico, F., Mogre, R., Clarke, S., Lindgreen, A. & Hingley, M. (2017). How purchasing and supply management practices affect key success factors: The case of the offshore-wind supply chain. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(2), pp. 218-226.

Jääskeläinen, A. & Heikkilä, J. (2019). Purchasing and supply management practices in customer value creation. Supply Chain Management: An International Journal, 24(3), pp. 317-333.

Kache, F. & Seuring, S. (2017). Challenges and opportunities of digital information at the intersection of Big Data Analytics and supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 37(1), pp. 10-36.

Kosmol, T., Reimann, F. & Kaufmann, L. (2019). You'll never walk alone: Why we need a supply chain practice view on digital procurement. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4), .

Lacoste, S. (2016). Sustainable value co-creation in business networks. Industrial Marketing Management, 52, pp. 151-162.

Li, D., Wang, X., Chan, H. K. & Manzini, R. (2014). Sustainable food supply chain management. International Journal of Production Economics, 152, pp. 1-8.

Luzzini, D., Amann, M., Caniato, F., Essig, M. & Ronchi, S. (2015). The path of innovation: Purchasing and supplier involvement into new product development. Industrial Marketing Management, 47(C), pp. 109-120.

Luzzini, D., Brandon-Jones, E., Brandon-Jones, A. & Spina, G. (2015). From sustainability commitment to performance: The role of intra- and inter-firm collaborative capabilities in the upstream supply chain. International Journal of Production Economics, 165(C), pp. 51-63.

Melander, L. & Lakemond, N. (2015). Governance of supplier collaboration in technologically uncertain NPD projects. Industrial Marketing Management, 49(C), pp. 116-127.

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes / Sanna Nieminen. Helsinki: Talentum Pro.

Pihlajamaa, M., Kaipia, R., Säilä, J. & Tanskanen, K. (2017). Can supplier innovations substitute for internal R&D? A multiple case study from an absorptive capacity perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 23(4), pp. 242-255.

Revilla, E. & Knoppen, D. (2015). Building knowledge integration in buyer-supplier relationships. International Journal of Operations & Production Management, 35(10), pp. 1408-1436.

Sarkis, J., Santibanez Gonzalez, E. D. & Koh, S. L. (2019). Effective multi-tier supply chain management for sustainability. International Journal of Production Economics, 217, pp. 1-10.

Scuotto, V., Caputo, F., Villasalero, M. & Del Giudice, M. (2017). A multiple buyer - supplier relationship in the context of SMEs' digital supply chain management. Production Planning & Control: Operations Management and Digital Technologies, 28(16), pp. 1378-1388.

Srai, J. S. & Lorentz, H. (2019). Developing design principles for the digitalisation of purchasing and supply management. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(1), .

Tangpong, C., Michalisin, M. D., Traub, R. D. & Melcher, A. J. (2015). A review of buyer-supplier relationship typologies: Progress, problems, and future directions. Journal of Business & Industrial Marketing, 30(2), pp. 153-170.

Tanskanen, K. & Aminoff, A. (2015). Buyer and supplier attractiveness in a strategic relationship — A dyadic multiple-case study. Industrial Marketing Management, 50, pp. 128-141.

Teller, C. (2016). The importance of key supplier relationship management in supply chains. International journal of retail & distribution management.

Van Poucke, E., Matthyssens, P. & Weeren, A. (2016). Enhancing cost savings through early involvement of purchasing professionals in sourcing projects: Bayesian estimation of a structural equation model. Journal of Purchasing and Supply Management, 22(4), pp. 299-310.

Weele, A. J. v. (2010 or later). Purchasing & supply chain management: Analysis, strategy, planning and practice (5th ed.). London: Cengage Learning.

von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35(9), pp. 1295-1311.

Wilhelm, M. M., Blome, C., Bhakoo, V. & Paulraj, A. (2016). Sustainability in multi-tier supply chains: Understanding the double agency role of the first-tier supplier. Journal of Operations Management, 41(1), pp. 42-60.

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään luentoja, keskusteluja ja yhdessä tekemistä sekä oppimistehtäviä. Oppimisen tukena käytetään reflektointia ja palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijaluennoitsijoita lähipäivissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaksi lähipäivää 12 h
Kaksi puolipäiväistä Zoom-luentoa 8h
Ennakkotehtävät lähipäiviin 20 h
Kaksi oppimistehtävää 60 h
Muu itsenäinen opiskelu 35 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee seuraavasti: Ennakkotehtävä, 1. lähipäivä, oppimistehtävä 1, Zoom-luennot 2kpl, ennakkotehtävä, 2. lähipäivä, oppimistehtävä 2

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla arvioidaan hankintojen johtamisosaamista, yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaamista sekä kansainvälisyys- ja viestintäosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat tiedolliseen osaamiseen painotttuva oppimistehtävä, soveltavaan osaamiseen painottuva oppimistehtävä sekä reflektointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arvioinnin tekee vastuuopettaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty/hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson ennakko- ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat hankintojen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita osana organisaation ja verkoston liiketoimintaa. Osaat suunnitella, analysoida ja kehittää hankintoja osana organisaation strategista johtamista kestävän kehityksen vaatimalla tavalla. Osaat kehittää yhteistyösuhteita eri toimijoiden välillä. Omaat valmiudet uudistaa liiketoimintamalleja ja kehittää verkoston kilpailukykyä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto