Siirry suoraan sisältöön

Tuotekehitystoiminnan johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YTTJ8101

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Matti Siistonen, Teknologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotekehitysstrategian merkityksen ja tuotekehitysprosessin etenemisen. Hän tuntee tuotekehitys- ja projektitoiminnan osa-alueet. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Hän ymmärtää teknologisten innovaatioiden ja kehitystrendien tarjoamat mahdollisuudet.

Sisältö

Tuotekehitystoiminnan piirteet. Tuotekehitysprosessi vaiheineen. Tuotekehitysprojektin johtaminen. Tuotekehitystoiminnan laatu. Tuotestandardisointi.
Tuotesuojaus.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää tuotekehitystoiminnan merkityksen osana liiketoimintaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee tuotekehitystoiminnan ominaispiirteet, prosessit ja osa-alueet. Opiskelija tuntee tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan peruskäsitteistön. Opiskelija osaa arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa.

3 (hyvä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön. Hän tuntee erilaisia tuotekehitysstrategioita. Opiskelija osaa arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja ja tuotekehitystoiminnan johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Hän tunnistaa niiden vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyy kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
Opiskelija osaa soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

5 (erinomainen)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyy kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
Opiskelija osaa soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.
Opiskelija pystyy osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoiseen tietoperustaan perehtymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 (hyvä) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön. Tunnet erilaisia tuotekehitysstrategioita. Osaat arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja ja tuotekehitystoiminnan johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Tunnistat niiden vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyt kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä kykenet esittämään niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittät niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoiseen tietoperustaan perehtymistä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Matti Siistonen
Ryhmät
 • ZJAYTO23S1
  Avoin amk, Teknologialiiketoiminnan johtaminen , Monimuoto
 • YTO23S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotekehitysstrategian merkityksen ja tuotekehitysprosessin etenemisen. Hän tuntee tuotekehitys- ja projektitoiminnan osa-alueet. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Hän ymmärtää teknologisten innovaatioiden ja kehitystrendien tarjoamat mahdollisuudet.

Sisältö

Tuotekehitystoiminnan piirteet. Tuotekehitysprosessi vaiheineen. Tuotekehitysprojektin johtaminen. Tuotekehitystoiminnan laatu. Tuotestandardisointi.
Tuotesuojaus.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee tuotekehitystoiminnan ominaispiirteet, prosessit ja osa-alueet. Opiskelija tuntee tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan peruskäsitteistön. Opiskelija osaa arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa.

3 (hyvä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön. Hän tuntee erilaisia tuotekehitysstrategioita. Opiskelija osaa arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja ja tuotekehitystoiminnan johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Hän tunnistaa niiden vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyy kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
Opiskelija osaa soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

5 (erinomainen)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyy kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
Opiskelija osaa soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.
Opiskelija pystyy osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoiseen tietoperustaan perehtymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön. Tunnet erilaisia tuotekehitysstrategioita. Osaat arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja ja tuotekehitystoiminnan johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Tunnistat niiden vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyt kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä kykenet esittämään niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittät niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoiseen tietoperustaan perehtymistä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää tuotekehitystoiminnan merkityksen osana liiketoimintaa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Matti Siistonen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotekehitysstrategian merkityksen ja tuotekehitysprosessin etenemisen. Hän tuntee tuotekehitys- ja projektitoiminnan osa-alueet. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Hän ymmärtää teknologisten innovaatioiden ja kehitystrendien tarjoamat mahdollisuudet.

Sisältö

Tuotekehitystoiminnan piirteet. Tuotekehitysprosessi vaiheineen. Tuotekehitysprojektin johtaminen. Tuotekehitystoiminnan laatu. Tuotestandardisointi.
Tuotesuojaus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.
TUOTEKEHITYSTOIMINTA. Esa Hietikko. Books on Demand. 3. p.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- projektit

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 24 h
- harjoitustyöt 36 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 40 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (välttävä)
Opiskelija tuntee tuotekehitystoiminnan ominaispiirteet, prosessit ja osa-alueet. Opiskelija tuntee tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan peruskäsitteistön. Opiskelija osaa arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa.

3 (hyvä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön. Hän tuntee erilaisia tuotekehitysstrategioita. Opiskelija osaa arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja ja tuotekehitystoiminnan johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Hän tunnistaa niiden vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyy kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
Opiskelija osaa soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

5 (erinomainen)
Opiskelija hallitsee tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyy kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Opiskelija osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
Opiskelija osaa soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.
Opiskelija pystyy osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoiseen tietoperustaan perehtymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön. Tunnet erilaisia tuotekehitysstrategioita. Osaat arvioida organisaation tuotekehitystoiminnan prosesseja ja tuotekehitystoiminnan johtamisen tasoa sekä esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Tunnistat niiden vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Hän pystyt kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä kykenet esittämään niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen) Hallitset tuotekehitystoiminnan käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan organisaatioiden tuotekehitystoiminnan prosesseja sekä tuotekehitystoiminnan ja tuotekehitysprojektien johtamisen tasoa sekä esittät niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoiseen tietoperustaan perehtymistä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija ymmärtää tuotekehitystoiminnan merkityksen osana liiketoimintaa.