Siirry suoraan sisältöön

Unelmat+Inspiraatio!Laajuus (3 op)

Tunnus: ZYVZ0200

Laajuus

3 op

Vastuuhenkilö

 • Suvi Salminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Ilmoittautumisaika

09.04.2025 - 30.04.2025

Ajoitus

07.05.2025 - 11.06.2025

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Sisällön jaksotus

Toteutusajankohta: 7.5.-11.6.2025
Ke 7.5.2025 klo 13.15 – 16.00 Startti (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 14.5.2025 klo 9.15 – 16.00 Unelmaleiri (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 28.5.2025 klo 9.15 – 16.00 Inspiraatio –leiri (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 11.6.2025 klo 9.00 – 12.00 Finaalitori (Yritystehdas, tapahtumatila)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Ilmoittautumisaika

01.01.2025 - 22.01.2025

Ajoitus

29.01.2025 - 26.03.2025

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Enrollment

02.10.2024 - 23.10.2024

Timing

30.10.2024 - 11.12.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

RDI portion

3 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 10

Teachers
 • Suvi Salminen

Objective

The Dreams+Inspiration! course is about being inspired about employing oneself. The course features analysis of the student’s professional dreams and being inspired by the possibility of creating a job for oneself in constantly changing working life,

Entrepreneurship, innovation and working community competence
Learning and information management competence
Internationalisation and communications competence

After completing course, the student:
• is inspired about employing himself/herself in changing working life
• perceives various opportunities to employ himself/herself
• recognises paths towards his/her professional dreams
• is motivated to work in a responsible and appreciative manner with people from different fields and backgrounds.

The themes of the classroom sessions include paths to professional dreams, searching for one’s own path, the changing working life and the right attitude to working life.

Content

The Dreams+Inspiration! course is about being inspired about employing oneself. The course features analysis of the student’s professional dreams and being inspired by the possibility of creating a job for oneself in constantly changing working life, where the only professions are predicted to be entrepreneur and expert.

Location and time

Classroom teaching 20 h (2h + 2 x 7h + 4h) and independent group work in the students’ own time 61 h, total 81 h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The course material is mainly compiled from online materials on the basis of instructions from the instructors.

Teaching methods

Participation in the four (4) classroom sessions (one can be missed for a justified reason) and learning tasks completed in multidisciplinary groups: 1. A video interview of an inspiring person who employs himself/herself and 2. A commentary on a topical issue connected to entrepreneurship or finding employment. Detailed instructions for the tasks will be provided at the beginning of the course.

The students’ own work is at the core of the course. The learning takes place in multidisciplinary groups, working on practical learning tasks connected to entrepreneurship and creating one’s own job. The camp days will feature a diverse range of guest speakers: entrepreneurs and people who have created their own jobs, with whom the students will get to talk and work.

Student workload

Classroom teaching 20 h (2h + 2 x 7h + 4h) and independent group work in the students’ own time 61 h, total 81 h.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

You have been active in the work and have demonstrated the ability to lead yourself both in contact days and in independent group work.

Timing

01.11.2023 - 20.12.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Teachers
 • Suvi Salminen

Objective

The Dreams+Inspiration! course is about being inspired about employing oneself. The course features analysis of the student’s professional dreams and being inspired by the possibility of creating a job for oneself in constantly changing working life,

Entrepreneurship, innovation and working community competence
Learning and information management competence
Internationalisation and communications competence

After completing course, the student:
• is inspired about employing himself/herself in changing working life
• perceives various opportunities to employ himself/herself
• recognises paths towards his/her professional dreams
• is motivated to work in a responsible and appreciative manner with people from different fields and backgrounds.

The themes of the classroom sessions include paths to professional dreams, searching for one’s own path, the changing working life and the right attitude to working life.

Content

The Dreams+Inspiration! course is about being inspired about employing oneself. The course features analysis of the student’s professional dreams and being inspired by the possibility of creating a job for oneself in constantly changing working life, where the only professions are predicted to be entrepreneur and expert.

Location and time

The Dreams+Inspiration! course is about being inspired about employing oneself. The course features analysis of the student’s professional dreams and being inspired by the possibility of creating a job for oneself in constantly changing working life, where the only professions are predicted to be entrepreneur and expert.


Schedule:

Wed 1.11.2023 at 14.15 – 17.00 Start 
Wed 15.11.2023 at 12.15 – 19.00 Dreams -Camp 
Wed 29.11.2023 at 12.15 – 19.00 Inspiration -Camp 
Wed 13.12.2023 at 13.00 – 16.00 Grande Finale 

Teaching methods

The Dreams+Inspiration! course is about being inspired about employing oneself. The course features analysis of the student’s professional dreams and being inspired by the possibility of creating a job for oneself in constantly changing working life,

Entrepreneurship, innovation and working community competence
Learning and information management competence
Internationalisation and communications competence

After completing course, the student:
• is inspired about employing himself/herself in changing working life
• perceives various opportunities to employ himself/herself
• recognises paths towards his/her professional dreams
• is motivated to work in a responsible and appreciative manner with people from different fields and backgrounds.

The themes of the classroom sessions include paths to professional dreams, searching for one’s own path, the changing working life and the right attitude to working life.

Further information

You have been active in the work and have demonstrated the ability to lead yourself both in contact days and in independent group work.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

You have been active in the work and have demonstrated the ability to lead yourself both in contact days and in independent group work.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 01.05.2024

Ajoitus

08.05.2024 - 12.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Sisällön jaksotus

Toteutusajankohta: 8.5.-12.6.2024
Ke 8.5.2024 klo 13.15 – 16.00 Startti (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 15.5.2024 klo 9.15 – 16.00 Unelmaleiri (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 29.5.2024 klo 9.15 – 16.00 Inspiraatio –leiri (Yritystehdas, tapahtumatila)
Ke 12.6.2024 klo 9.00 – 12.00 Finaalitori (Yritystehdas, tapahtumatila)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 24.01.2024

Ajoitus

31.01.2024 - 27.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 28.04.2023

Ajoitus

03.05.2023 - 14.06.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK-paikkoja 5 kpl

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 29.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK-paikkoja 5 kpl

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Enrollment

01.08.2022 - 31.10.2022

Timing

02.11.2022 - 14.12.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

RDI portion

3 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 10

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Logistics
 • Bachelor's Degree Programme in Construction and Civil Engineering
Teachers
 • Suvi Salminen

Objective

The Dreams+Inspiration! course is about being inspired about employing oneself. The course features analysis of the student’s professional dreams and being inspired by the possibility of creating a job for oneself in constantly changing working life,

Entrepreneurship, innovation and working community competence
Learning and information management competence
Internationalisation and communications competence

After completing course, the student:
• is inspired about employing himself/herself in changing working life
• perceives various opportunities to employ himself/herself
• recognises paths towards his/her professional dreams
• is motivated to work in a responsible and appreciative manner with people from different fields and backgrounds.

The themes of the classroom sessions include paths to professional dreams, searching for one’s own path, the changing working life and the right attitude to working life.

Content

The Dreams+Inspiration! course is about being inspired about employing oneself. The course features analysis of the student’s professional dreams and being inspired by the possibility of creating a job for oneself in constantly changing working life, where the only professions are predicted to be entrepreneur and expert.

Location and time

Classroom teaching 20 h (2h + 2 x 7h + 4h) and independent group work in the students’ own time 61 h, total 81 h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The course material is mainly compiled from online materials on the basis of instructions from the instructors.

Teaching methods

Participation in the four (4) classroom sessions (one can be missed for a justified reason) and learning tasks completed in multidisciplinary groups: 1. A video interview of an inspiring person who employs himself/herself and 2. A commentary on a topical issue connected to entrepreneurship or finding employment. Detailed instructions for the tasks will be provided at the beginning of the course.

The students’ own work is at the core of the course. The learning takes place in multidisciplinary groups, working on practical learning tasks connected to entrepreneurship and creating one’s own job. The camp days will feature a diverse range of guest speakers: entrepreneurs and people who have created their own jobs, with whom the students will get to talk and work.

Student workload

Classroom teaching 20 h (2h + 2 x 7h + 4h) and independent group work in the students’ own time 61 h, total 81 h.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

You have been active in the work and have demonstrated the ability to lead yourself both in contact days and in independent group work.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

28.09.2022 - 09.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 30.04.2022

Ajoitus

04.05.2022 - 15.06.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

02.02.2022 - 23.03.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Opintojakson käytyäsi sinulle on hahmottunut vaihtoehtoisia urapolkuja ja mahdollisuuksia. Olet insiroitunut maailman muutoksessa ja tunnistat oman osaamisesi sekä ammatilliset unelmasi.

Opintojakson osaamiset
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
• Inspiroidut itsesi työllistämisestä muuttuvassa työelämässä
• hahmotat erilaisia itsesi työllistämisen mahdollisuuksia
• tunnistat polkuja kohti ammatillisia unelmiasi
• motivoidut työskentelemään vastuullisesti ja arvostavasti eri aloilta ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Unelmat+Inspiraatio! -opintojaksolla inspiroidut itsesi työllistämisestä. Opintojakson aikana tutkit ammatillisia unelmia ja innostut maailman muutoksesta.

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 20h (3h + 2x7h + 3h) ja omalla ajalla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä 61h, yhteensä 81h.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali kootaan pääosin verkkoaineistosta ohjaajien ohjeiden perusteella.

Opetusmenetelmät

Osallistuminen kurssin 3 tunnin starttiin, kahteen (2) 7 tunnin leiripäivään sekä 3 tunnin finaalitoriin. Kurssi sisältää tiiviisti monialaisissa ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät: 1. Itsensä työllistäneen inspiroivan henkilön videohaastattelu ja 2. Työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen kytkeytyvä kannanotto. Tehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin startissa.

Opintojaksolla opiskelijoiden oma tekeminen on keskiössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa ryhmissä oman työpaikan luomiseen ja yrittäjyyteen liittyvien käytännön oppimistehtävien parissa. Leiripäivissä vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja työskentelemään.

Kurssin keskiössä on opiskelijoiden aktiivinen ja itseohjautuva työskentely monialaisissa ryhmissä sekä osallistuminen kontaktikertoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet osallistunut aktiivisesti työskentelyyn ja osoittanut kykyä johtaa itseäsi niin kontaktipäivissä kuin itsenäisessä ryhmätyösntelyssä.