Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden tuotannolliset perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: YLBM02100

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Jyrki Kataja

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää biotalouden merkityksen ja keskeiset sektorit biomassojen tuotannon näkökulmasta.
Opiskelija tuntee metsien, peltojen ja vesiympäristöjen biomassan tuotannon, korjuun ja jalostuksen periaatteet.

Sisältö

Biotalouden keskeiset käsitteet ja merkitys
Vihreä, keltainen ja sininen biotalous
Biomassan kestävä tuotanto ja jalostus

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Harjoitustehtävät 100 %

Hyväksytty:
Opiskelija hallitsee biotalouden keskeiset käsitteet ja eri sektoreiden merkityksen Suomen taloudelle. Opiskelija osaa keskeisimmät alkutuotannon, korjuun ja jalostuksen menetelmät pelto-, metsä ja vesiympäristöissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustehtävien suorittaminen (3 kpl) 100%