Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden menetelmät LCALaajuus (5 op)

Tunnus: YLBM02601

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Jyrki Kataja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä elinkaariarvioinnin yksinkertaiselle biotaloustuotteelle.
Opiskelija tunnistaa maatalouden ja ruoantuotannon ympäristövaikutusten tärkeimmät lähteet.
Opiskelija ymmärtää elinkaariarvioinnin perusperiaatteet ja käytännöt tuotteen elinkaaren ympäristövaikutusten selvitystyössä.
Opiskelja tunnistaa elinkaariarvioinnin vahvuudet ja heikkoudet.

Sisältö

Elinkaariarvioinnin vaiheet ja niiden toteuttaminen.
Tietokannat ja niiden käyttö elinkarriarvioinnissa.
OpenLCA-ohjelmiston käyttö elinkaariarvioinnin toteutuksessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Välttävä

2_Tyydyttävä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. Hyvä
Opiskelija osaa tehdä elinkaarianalyysin yksinkertaiselle biotaloustuotteelle.

4. Kiitettävä
Opiskelija osaa tehdä elinkaarianalyysin yksinkertaiselle biotaloustuotteelle ja arvioida tärkeimpien tekijöiden vaikutusta tulosten vaihteluväleihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Kiitettävä
Opiskelija osaa soveltaa elinkaarianalyysiä erilaisille biotaloustuotteelle ja ymmärtää tärkeimpien tekijöiden vaikutuksia herkkyysanalyysin avulla.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 17

Koulutus
  • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
Opettaja
  • Tarja Stenman
  • Hannariina Honkanen
  • Jyrki Kataja
Vastuuopettaja

Jyrki Kataja

Ryhmät
  • YLB23K1
    Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä elinkaariarvioinnin yksinkertaiselle biotaloustuotteelle.
Opiskelija tunnistaa maatalouden ja ruoantuotannon ympäristövaikutusten tärkeimmät lähteet.
Opiskelija ymmärtää elinkaariarvioinnin perusperiaatteet ja käytännöt tuotteen elinkaaren ympäristövaikutusten selvitystyössä.
Opiskelja tunnistaa elinkaariarvioinnin vahvuudet ja heikkoudet.

Sisältö

Elinkaariarvioinnin vaiheet ja niiden toteuttaminen.
Tietokannat ja niiden käyttö elinkarriarvioinnissa.
OpenLCA-ohjelmiston käyttö elinkaariarvioinnin toteutuksessa.

Aika ja paikka

Toteutusaika 1.9.2023- 31.5.2024;
Syyslukukausi 2023
syyskuu - päätehtävä 1 - LCA perusteet (EXCEL)
lokakuu - päätehtävä 2 - LCA panos- ja tuotosarvojen hajonnan merkitys (EXCEL)
marraskuu - päätehtävä 3 - LCA-analyysi ohjelmistolla (OpenLCA)
Kevätlukukausi 2024
helmikuu - päätehtävä 1 - LCA perusteet (EXCEL)
maaliskuu - päätehtävä 2 - LCA panos- ja tuotosarvojen hajonnan merkitys (EXCEL)
huhtikuu - päätehtävä 3 - LCA-analyysi ohjelmistolla (OpenLCA)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit ja linkkilistat julkaistaan vaiheittain Moodlen työtilassa opintojakson harjoitustöiden edistyessä.

Suositellaan etukäteistutustumista sivuston https://www.syke.fi/fi-FI/Elinkaariarviointi materiaaleihin.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu moodle työtilassa, jossa tehtäväkohtaiset ohjeet sekä aiheisiin liittyvät teaser-nauhoitukset.
Harjoitustöiden kyselytunti kerran viikossa. (syyskuu-marraskuu / helmikuu-huhtikuu)
Sekä päätehtävät että niiden alatehtävät etenevät vaiheittain. Uusi tehtävä aukeaa, kun edellinen on palautettu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Normaalit Jamkin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on mitoitettu 135 tunnille opiskelijan työtä.
Harjoitustyöt on suunniteltu siten, että ne jokainen päätehtävä on suoritettavissa 4 viikon jaksossa. Alatehtävät suunniteltu siten, että ne kuormittavat opiskelijaa noin 11 h verran kukin (11 h / viikko).

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2023
syyskuu - päätehtävä 1 - LCA perusteet (EXCEL)
lokakuu - päätehtävä 2 - LCA panos- ja tuotosarvojen hajonnan merkitys (EXCEL)
marraskuu - päätehtävä 3 - LCA-analyysi ohjelmistolla (OpenLCA)
Kevätlukukausi 2024
helmikuu - päätehtävä 1 - LCA perusteet (EXCEL)
maaliskuu - päätehtävä 2 - LCA panos- ja tuotosarvojen hajonnan merkitys (EXCEL)
huhtikuu - päätehtävä 3 - LCA-analyysi ohjelmistolla (OpenLCA)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan harjoitustöiden pistetyksen mukaan.
Harjoitustyöt koostuvat kolmesta päätehtävästä, josta jokaisen maksimistemäärä on 30 pistettä.
Kukin päätehtävä jakautuu 4-5 alatehtävään.
Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikista harjoitustöiden tehtävistä on saatava yhteensä 45 pistettä. Tämän lisäksi jokaisesta kolmesta päätehtävästä on suoritettava alatehtäviä siten, että niistä kertyy vähintään10 pistettä. Alatehtävien pisteytysperusteet ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä.

Arviointiasteikko
Pisteet Arvosana
90 - 85 5
84 - 80 4,5
79 - 75 4
74 - 70 3,5
69 - 65 3
64 - 60 2,5
59 - 55 2
54 - 50 1,5
49 - 45 1
alle 45 Hylätty

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Välttävä

2_Tyydyttävä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3. Hyvä
Opiskelija osaa tehdä elinkaarianalyysin yksinkertaiselle biotaloustuotteelle.

4. Kiitettävä
Opiskelija osaa tehdä elinkaarianalyysin yksinkertaiselle biotaloustuotteelle ja arvioida tärkeimpien tekijöiden vaikutusta tulosten vaihteluväleihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Kiitettävä
Opiskelija osaa soveltaa elinkaarianalyysiä erilaisille biotaloustuotteelle ja ymmärtää tärkeimpien tekijöiden vaikutuksia herkkyysanalyysin avulla.