Skip to main content

Clinical nursing for nurse prescribersLaajuus (4 cr)

Code: YSYSL200

Credits

4 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Hannele Tyrväinen

Objective

Opintojakson tarkoituksena on oppia soveltamaan itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet

Sovellat, yhdistät ja kriittisesti arvioit kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen ja farmakologian tietoja toteuttaessasi turvallista lääkkeen määräämistä ja lääkehoitoa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Osaat dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet sekä lääkehoidon ja hoitotyön toteutuksen.

Hallitset lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan sairaanhoitajan vastaanotolla.

Päivität säännöllisesti tehtäväalueesi diagnostiikkaan ja uusiin lääkeaineisiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tunnistat oman tehtäväalueesi ja osaamisi rajat ja vastuun sekä konsultoit muita ammattihenkilöitä tarvittaessa.

Content

Systemaattinen tiedonhaku ja hoitosuositukset
Päätöksentekoprosessi potilaan haastatteluun, kliiniseen tutkimiseen ja näyttöön perustuen
Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja seuranta
Lääkehoidon ohjaus ja lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen
Dokumentointi

Assessment criteria, approved/failed

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä monitieteellistä tietoa lääkkeitä määrätessään ja lääkehoitoa toteuttaessaan.
Hän tunnistaa tehtäväalueensa ja osaamisensa rajat ja hakee aktiivisesti tutkittua tietoa päätöksentekonsa tueksi. Opiskelija hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan sairaanhoitajan vastaanotolla Opiskelija osaa dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet sekä lääkehoidon ja hoitotyön toteutuksen.

Enrollment

01.08.2023 - 31.08.2023

Timing

01.09.2023 - 21.12.2023

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Hannele Tyrväinen
Teacher in charge

Hannele Tyrväinen

Groups
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Objectives

Opintojakson tarkoituksena on oppia soveltamaan itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet

Sovellat, yhdistät ja kriittisesti arvioit kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen ja farmakologian tietoja toteuttaessasi turvallista lääkkeen määräämistä ja lääkehoitoa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Osaat dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet sekä lääkehoidon ja hoitotyön toteutuksen.

Hallitset lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan sairaanhoitajan vastaanotolla.

Päivität säännöllisesti tehtäväalueesi diagnostiikkaan ja uusiin lääkeaineisiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tunnistat oman tehtäväalueesi ja osaamisi rajat ja vastuun sekä konsultoit muita ammattihenkilöitä tarvittaessa.

Content

Systemaattinen tiedonhaku ja hoitosuositukset
Päätöksentekoprosessi potilaan haastatteluun, kliiniseen tutkimiseen ja näyttöön perustuen
Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja seuranta
Lääkehoidon ohjaus ja lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen
Dokumentointi

Time and location

1. webinar 14.9.2023 16-18
2. webinar 12.10.2023 16-18
3. webinar 15.11. 2023 16-18
The course is 100 % online

Learning materials and recommended literature

Dimitrow, M., Leikola, S., Kivelä, S.-L., Airaksinen, M., Mykkänen, S. & Puustinen, J. 2013. Iäkkäiden hoidossa vältettävät lääkkeet: katsaus suosituksiin. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 129(11):1159-66. 7s. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11010.pdf

Holopainen, A., Junttila, K., Jylhä, V., Korhonen, A., Seppänen, S. 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Hel-sinki, Fioca. Kappale 3, sivut 79-117. 38 s.

Vänskä, K. 2012. Ohjauksen osaajat – miten he sen tekevät? Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 132. Sivut 13-36 ja 55-116. 84 s

Suositeltava tukimateriaali:

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma. Fimean julkaisuja 1/2015. http://www.fimea.fi/docu-ments/160140/1153780/28244_KAI_1_2015.pdf/1288d5a2-8558-4d37-a762-d0fe2e71b8d1

Paakkari, P & Forsell, M. Vanhusten lääkehoito. https://www.oppiportti.fi/op/dvk00032/avaa (Toimiakseen linkki vaatii kirjautumisen Terveysporttiin Janetin kautta)

Kemppainen V, Kiema M & Kvist T. (2018). Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajatoimintapotilaan hoitotyössä. Hoitotyön suositus. http://www.hotus.fi/hoitotyon-tutkimussaatio/omahoidon-ohjauksen-sisallot-sydamen-vajaatoimintapotilaan-hoitotyossa-hoit

Routasalo, P & Pitkälä, K. 2009. Omahoidon tukeminen: opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. https://1590621.168.di-recto.fi/@Bin/7a46107efb7fcbdb5497b2d2ab82f06b/1611751497/application/pdf/193899/omahoidon_tukem_opas_12_09.pdf

Heikkinen K, Kaistila T, Knaapi-Junnila S, Kukkonen M, Pohju A, Siltanen H, Juusela M. 2018. Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt. Hoitotyön suositus. https://www.hotus.fi/keuhkoahtaumatau-tia-sairastavan-omahoidon-sisallot-hoitosuositus/

Harju, E., Korpela, T., Naukkarinen, H., Saaranto, E-M. & Salomaa, S. 2020. Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoito. Hoitotyön suositus. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/11/suositus-final.pdf

Teaching methods

Three guidance webinars
Three learning assignments

Student workload

Webinars 6 h
Learning assignments and independent learning online 102 h

Content scheduling

1. webinar 14.9.2023 16-18
2. webinar 12.10.2023 16-18
3. webinar 15.11. 2023 16-18
Learning assignment 1. in September
Learning assignment 2. in October
Learning assignment 3. in December

Further information for students

The course is assessed on a scale of pass / fail
Completion of the course consists of the approved completion of three written learning assignments.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä monitieteellistä tietoa lääkkeitä määrätessään ja lääkehoitoa toteuttaessaan.
Hän tunnistaa tehtäväalueensa ja osaamisensa rajat ja hakee aktiivisesti tutkittua tietoa päätöksentekonsa tueksi. Opiskelija hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan sairaanhoitajan vastaanotolla Opiskelija osaa dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet sekä lääkehoidon ja hoitotyön toteutuksen.

Enrollment

01.08.2022 - 04.09.2022

Timing

22.08.2022 - 11.12.2022

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Hannele Tyrväinen
Teacher in charge

Hannele Tyrväinen

Groups
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Objectives

Opintojakson tarkoituksena on oppia soveltamaan itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet

Sovellat, yhdistät ja kriittisesti arvioit kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen ja farmakologian tietoja toteuttaessasi turvallista lääkkeen määräämistä ja lääkehoitoa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Osaat dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet sekä lääkehoidon ja hoitotyön toteutuksen.

Hallitset lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan sairaanhoitajan vastaanotolla.

Päivität säännöllisesti tehtäväalueesi diagnostiikkaan ja uusiin lääkeaineisiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tunnistat oman tehtäväalueesi ja osaamisi rajat ja vastuun sekä konsultoit muita ammattihenkilöitä tarvittaessa.

Content

Systemaattinen tiedonhaku ja hoitosuositukset
Päätöksentekoprosessi potilaan haastatteluun, kliiniseen tutkimiseen ja näyttöön perustuen
Terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja seuranta
Lääkehoidon ohjaus ja lääkehoitoon sitoutumisen tukeminen
Dokumentointi

Time and location

1. webinar 15.9.2022 16-18
2. webinar 12.10.2022 16-18
3. webinar 16.11. 2022 16-18
The course is 100 % online

Learning materials and recommended literature

Dimitrow, M., Leikola, S., Kivelä, S.-L., Airaksinen, M., Mykkänen, S. & Puustinen, J. 2013. Iäkkäiden hoidossa vältettävät lääkkeet: katsaus suosituksiin. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 129(11):1159-66. 7s. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11010.pdf

Holopainen, A., Junttila, K., Jylhä, V., Korhonen, A., Seppänen, S. 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Hel-sinki, Fioca. Kappale 3, sivut 79-117. 38 s.

Vänskä, K. 2012. Ohjauksen osaajat – miten he sen tekevät? Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 132. Sivut 13-36 ja 55-116. 84 s

Suositeltava tukimateriaali:

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma. Fimean julkaisuja 1/2015. http://www.fimea.fi/docu-ments/160140/1153780/28244_KAI_1_2015.pdf/1288d5a2-8558-4d37-a762-d0fe2e71b8d1

Paakkari, P & Forsell, M. Vanhusten lääkehoito. https://www.oppiportti.fi/op/dvk00032/avaa (Toimiakseen linkki vaatii kirjautumisen Terveysporttiin Janetin kautta)

Kemppainen V, Kiema M & Kvist T. (2018). Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajatoimintapotilaan hoitotyössä. Hoitotyön suositus. http://www.hotus.fi/hoitotyon-tutkimussaatio/omahoidon-ohjauksen-sisallot-sydamen-vajaatoimintapotilaan-hoitotyossa-hoit

Routasalo, P & Pitkälä, K. 2009. Omahoidon tukeminen: opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. https://1590621.168.di-recto.fi/@Bin/7a46107efb7fcbdb5497b2d2ab82f06b/1611751497/application/pdf/193899/omahoidon_tukem_opas_12_09.pdf

Heikkinen K, Kaistila T, Knaapi-Junnila S, Kukkonen M, Pohju A, Siltanen H, Juusela M. 2018. Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt. Hoitotyön suositus. https://www.hotus.fi/keuhkoahtaumatau-tia-sairastavan-omahoidon-sisallot-hoitosuositus/

Harju, E., Korpela, T., Naukkarinen, H., Saaranto, E-M. & Salomaa, S. 2020. Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoito. Hoitotyön suositus. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/11/suositus-final.pdf

Teaching methods

Three guidance webinars
Three learning assignments

Student workload

Webinars 6 h
Learning assignments and independent learning online 102 h

Content scheduling

1. webinar 15.9.2022 16-18
2. webinar 12.10.2022 16-18
3. webinar 16.11. 2022 16-18
Learning assignment 1. in September
Learning assignment 2. in October
Learning assignment 3. in December

Further information for students

The course is assessed on a scale of pass / fail
Completion of the course consists of the approved completion of three written learning assignments.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä monitieteellistä tietoa lääkkeitä määrätessään ja lääkehoitoa toteuttaessaan.
Hän tunnistaa tehtäväalueensa ja osaamisensa rajat ja hakee aktiivisesti tutkittua tietoa päätöksentekonsa tueksi. Opiskelija hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan sairaanhoitajan vastaanotolla Opiskelija osaa dokumentoida päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet sekä lääkehoidon ja hoitotyön toteutuksen.