Siirry suoraan sisältöön

Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alallaLaajuus (5 op)

Tunnus: YS00BD47

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sanna Sihvonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että

-tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi
-pohdit kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa omassa toimintaympäristössäsi 
-hankit valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä, pelillisyys) osana asiantuntijatyötäsi

Sisältö

Opintojakson sisältönä on:
Digitalisaatio kuntoutus- ja liikunta-alalla 
Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöönotto 
Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa palveluissa 

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Minna Haapakoski
Ryhmät
 • YSF24S1
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että

-tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi
-pohdit kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa omassa toimintaympäristössäsi 
-hankit valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä, pelillisyys) osana asiantuntijatyötäsi

Sisältö

Opintojakson sisältönä on:
Digitalisaatio kuntoutus- ja liikunta-alalla 
Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöönotto 
Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa palveluissa 

Aika ja paikka

Webinaarien ajankohdat ja alustavat sisällöt ovat seuraavat:

1) to 19.9.2024 klo 14-16: opintojakson aloitusinfo ja pienryhmien muodostaminen,
2) to 3.10.2024 klo 14-16: kuntoutusteknologia;
3) to 31.10.2024 klo 14-16: virtuaalitodellisuus ja pelillisuus motivaation synnyttämisessä ja ylläpitämisessä;
4) to 14.11.2024 klo 14-16: saavutettavuus ja tietoturva.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Digi kuuluu kaikille. Aluehallintovirasto. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Eysenbach, G. 2016. The Effectiveness of Self-Management Mobile Phone and Tablet Apps in Long-term Condition Management: A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research 18(5), e97. doi: 10.2196/jmir.4883.

Hakala, S., Rintala, A., Immonen, J., Karvanen, J., Heinonen, A. & Sjögren T. Effectiveness of technology-based distance interventions promoting physical activity: Systematic review, meta-analysis and meta-regression. J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):97-105. Review.

Hopia H., Heikkilä, J. & Lehtovirta M. 2016. Terveyden mobiilisovellukset – hyötyä vai huvia? Tutkiva Hoitotyö 14(1), 44–46.

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Gamification in Healthcare: Perspectives of Mental Health Service Users and Health Professionals. Issues in Mental Health Nursing 37(12), 894-902.

Kokkinen, K., Rutanen, M., & Luotojoki, T. (2024). Pelaamalla hyvinvointia? NEET-nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin tukeminen digipelaamisen avulla. Kuntoutus, 47(1), 45–51. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.144682

Korhonen, M. & Virtanen, T. 2015. Digitaalisuus ja asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa - kansalaisen omat tiedot hyötykäyttöön. FinJeHew 7(4).

Salminen, A-L. & Hiekkala, S. 2019. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Helsinki; Kela, Kelan Tutkimus. URI http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5.

Rintala A, Päivärinne V, Hakala S, Paltamaa J, Heinonen A, Karvanen J, Sjögren T. Effectiveness of Technology-Based Distance Physical Rehabilitation Interventions for Improving Physical Functioning in Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arch Phys Med Rehabil. 2018 Dec 6. pii: S0003-9993(18)31513-2.

Rintala A, Hakala S, Sjögren T. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 145, 2017. 166 s. ISBN 978-952¬284-017-2 (nid.), 978-952-284-

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan online -toteutuksena ja sen keskeiset osaamistavoitteet ovat:
- tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi,
- pohdit kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa omassa toimintaympäristössäsi 
- hankit valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä, pelillisyys) osana asiantuntijatyötäsi

Opintojaksolla opiskelet sekä itsenäisesti, että pienryhmässä opiskelijakollegoiden kanssa. Opintojaksoon sisältyy neljä webinaaria, jotka pidetään Zoom-etäyhteyden kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on viisi opintopistettä ja näin opintojaksolle laajuus vastaa 135 h opiskelijan työtä (5 op x 27 h).

Opintojaksoon sisältyy osallistuminen webinaareihin ( 4 x 2 h),
tiedonhankintaa ja oppimistehtävien tekemistä sekä itsenäisesti, että pienryhmän kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on kaksi arvioitavaa tehtävää, joista ensimmäinen on yksilötehtävä ja toinen pienryhmätehtävä.
Molemmat arvioidaan numeerisesti (1-5) ja niiden keskiarvosta muodostuu opintojakson arvosana.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Sanna Sihvonen
Vastuuopettaja

Sanna Sihvonen

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että

-tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi
-pohdit kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa omassa toimintaympäristössäsi 
-hankit valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä, pelillisyys) osana asiantuntijatyötäsi

Sisältö

Opintojakson sisältönä on:
Digitalisaatio kuntoutus- ja liikunta-alalla 
Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöönotto 
Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa palveluissa 

Aika ja paikka

- Webinaari 1 : Opintojakson esittely ja opintoryhmien muodostaminen
- Webinaari 2 : Kuntoutusteknologia ja sen hyödyntäminen
- Webinaari 3 : Digitaaliset menetelmät
- Webinaari 4 : Pelillisyys ja hyötypelit

- Opintojakson kirjalliset tehtävät; yksilötehtävä ja ryhmätehtävä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eysenbach, G. 2016. The Effectiveness of Self-Management Mobile Phone and Tablet Apps in Long-term Condition Management: A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research 18(5), e97. doi: 10.2196/jmir.4883.

Hopia H, Heikkilä J, Lehtovirta M. 2016. Terveyden mobiilisovellukset – hyötyä vai huvia? Tutkiva Hoitotyö 14(1), 44–46.

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Gamification in Healthcare: Perspectives of Mental Health Service Users and Health Professionals. Issues in Mental Health Nursing 37(12), 894-902.

Korhonen, M. & Virtanen, T. 2015. Digitaalisuus ja asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa - kansalaisen omat tiedot hyötykäyttöön. FinJeHew 7(4).

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5.

Rintala A, Päivärinne V, Hakala S, Paltamaa J, Heinonen A, Karvanen J, Sjögren T. Effectiveness of Technology-Based Distance Physical Rehabilitation Interventions for Improving Physical Functioning in Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arch Phys Med Rehabil. 2018 Dec 6. pii: S0003-9993(18)31513-2.

Hakala S, Rintala A, Immonen J, Karvanen J, Heinonen A, Sjögren T. Effectiveness of technology-based distance interventions promoting physical activity: Systematic review, meta-analysis and meta-regression. J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):97-105. Review.

Rintala A, Hakala S, Sjögren T. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Helsin¬ki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 145, 2017. 166 s. ISBN 978-952¬284-017-2 (nid.), 978-952-284-

Salminen A-L, Hiekkala S. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Helsinki; Kela, Kelan Tutkimus 2019. URI http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu (etäluennot, pienryhmätyöskentely, verkkokeskustelu, vertaisarviointi, kirjalliset tehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu (etäluennot 6h, pienryhmätyöskentely ja verkkokeskustelu 40h, vertaisarviointi ja kirjalliset tehtävät 88h)

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.09.2022 - 04.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Sanna Sihvonen
Vastuuopettaja

Sanna Sihvonen

Ryhmät
 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • ZJAYSY22SM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että

-tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi
-pohdit kriittisesti ja avoimesti tutkimusnäyttöä hyödyntäen digitaalisten menetelmien käyttöönottoa omassa toimintaympäristössäsi 
-hankit valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä (mm. mobiilimenetelmiä, pelillisyys) osana asiantuntijatyötäsi

Sisältö

Opintojakson sisältönä on:
Digitalisaatio kuntoutus- ja liikunta-alalla 
Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöönotto 
Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa palveluissa 

Aika ja paikka

- Opintojaksoon tutustuminen ja ennakkotehtävä
- Webinaari 1 : Opintojakson esittely, ennakkotehtävien käsittely ja opintoryhmien muodostaminen
- Webinaari 2 : Kuntoutusteknologia
- Webinaari 3 : Digitaaliset- ja mobiilimenetelmät kuntoutus- ja liikunta-alalla
- Webinaari 4 : Pelillisyys ja hyötypelit kuntoutus- ja liikunta-alalla
- Webinaari 5 : Helpdesk - kysymyksiä tehtävästä
- Opintojakson kirjallinen tehtävä, palautus joulukuussa (tarkentuu)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eysenbach, G. 2016. The Effectiveness of Self-Management Mobile Phone and Tablet Apps in Long-term Condition Management: A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research 18(5), e97. doi: 10.2196/jmir.4883.

Hopia H, Heikkilä J, Lehtovirta M. 2016. Terveyden mobiilisovellukset – hyötyä vai huvia? Tutkiva Hoitotyö 14(1), 44–46.

Hopia, H. & Raitio, K. 2016. Gamification in Healthcare: Perspectives of Mental Health Service Users and Health Professionals. Issues in Mental Health Nursing 37(12), 894-902.

Korhonen, M. & Virtanen, T. 2015. Digitaalisuus ja asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa - kansalaisen omat tiedot hyötykäyttöön. FinJeHew 7(4).

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5.

Rintala A, Päivärinne V, Hakala S, Paltamaa J, Heinonen A, Karvanen J, Sjögren T. Effectiveness of Technology-Based Distance Physical Rehabilitation Interventions for Improving Physical Functioning in Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arch Phys Med Rehabil. 2018 Dec 6. pii: S0003-9993(18)31513-2.

Hakala S, Rintala A, Immonen J, Karvanen J, Heinonen A, Sjögren T. Effectiveness of technology-based distance interventions promoting physical activity: Systematic review, meta-analysis and meta-regression. J Rehabil Med. 2017 Jan 31;49(2):97-105. Review.

Rintala A, Hakala S, Sjögren T. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Helsin¬ki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 145, 2017. 166 s. ISBN 978-952¬284-017-2 (nid.), 978-952-284-

Salminen A-L, Hiekkala S. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Helsinki; Kela, Kelan Tutkimus 2019. URI http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu (etäluennot, pienryhmätyöskentely, verkkokeskustelu, vertaisarviointi, kirjalliset tehtävät)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu (etäluennot 12h, pienryhmätyöskentely ja verkkokeskustelu 35h, vertaisarviointi ja kirjalliset tehtävät 88h)

Arviointiasteikko

0-5