Skip to main content

Development of Advanced Clinical Practitioner role in Palliative CareLaajuus (5 cr)

Code: YSAP0101

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Annina Kangas-Niemi, Hyvinvointiyksikkö

Objective

The student
• analyzes and compares international and national palliative care expert skills in changing operating environments
• reflects on his own expertise and the strengths of his clinical competence and needs for development
• prepares a personal palliative care knowledge and expertise development plan together with his or her own vocational training tutor
• based on evidence, evaluate changes in palliative care and services and their importance for own and work community competence and development.
• is committed to the continuous development of expertise and skills, peer learning and sharing expertise in multi-disciplinary and multi-functional networks
• explain the philosophical and ethical principles of palliative care in clinical decision-making in palliative care and promote their implementation in practice

Content

• Extensive responsibility job descriptions in health care; palliative care clinical expertise, competence development and continuous learning
• Evaluation of palliative care competence and expertise - starting points and development goals
• Palliative care and expertise are guided by international and national regulations and recommendations
• Philosophical and ethical starting points in clinical decision-making
• International and national trends and challenges in palliative care and their connection to future expertise

Qualifications

The student has a basic level (A-level) competency in palliative care.

Assessment criteria, satisfactory (1)

S (Pass):
The student understands the international and national competence requirements for palliative care expertise and utilizes them in assessing and developing his or her own expertise. She/he critically assesses, based on evidence, changes in palliative care and services, and their significance for competence and its development. Student actively participates in learning together and sharing expertise in multidisciplinary networks. She/he understands the philosophical and ethical foundations of palliative care in clinical decision-making in palliative care and promote their implementation in practice.

0 (Fail):
The student does not achieve the learning outcomes of the course knowledge at the passed level of the assessment criteria.

Assessment criteria, approved/failed

Hyväksytty
Opiskelija ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja hyödyntää niitä oman asiantuntijuutensa arvioinnissa ja kehittämisessä. Hän arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä osaamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa. Hän ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa ja edistää niiden toteutumista käytännössä.

Enrollment

01.08.2023 - 04.09.2023

Timing

06.09.2023 - 10.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Annina Kangas-Niemi
Teacher in charge

Annina Kangas-Niemi

Groups
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Objectives

The student
• analyzes and compares international and national palliative care expert skills in changing operating environments
• reflects on his own expertise and the strengths of his clinical competence and needs for development
• prepares a personal palliative care knowledge and expertise development plan together with his or her own vocational training tutor
• based on evidence, evaluate changes in palliative care and services and their importance for own and work community competence and development.
• is committed to the continuous development of expertise and skills, peer learning and sharing expertise in multi-disciplinary and multi-functional networks
• explain the philosophical and ethical principles of palliative care in clinical decision-making in palliative care and promote their implementation in practice

Content

• Extensive responsibility job descriptions in health care; palliative care clinical expertise, competence development and continuous learning
• Evaluation of palliative care competence and expertise - starting points and development goals
• Palliative care and expertise are guided by international and national regulations and recommendations
• Philosophical and ethical starting points in clinical decision-making
• International and national trends and challenges in palliative care and their connection to future expertise

Time and location

Syksyn opintojaksojen yhteinen aloituswebinaari Ke. 6.9.2023 klo 16-18.

Ei muita pakollisia aikataulutettuja webinaareja aloituksen lisäksi.

Learning materials and recommended literature

ETENE. 2003. Saattohoito – Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio. Työryhmäraportti. Viitattu 28.8.2019 https://etene.fi/documents/1429646/1559090/Työryhmän+raportti+saattohoidosta.pdf/

Kotila, J., Axelin, A., Fageström, L., Flinkman, M., Heikkinen, K., Jokiniemi, K., Meretoja, R. & Suutarla, A. 2016. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajat/Fioca e-julkaisu. Viitattu 1.5.2019. https://sairaanhoitajat.fi/2016/laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita/

Oxford Textbook of Palliative Nursing. 2019. Toim. B. R. Ferrell & J. A. Paice. New York: Oxford University Press. Julkaistu myös e-kirjana. Section VII: Special Issues for Nurse in End-of-Life Care, 809-880. TAI

Advanced Practice Palliative Nursing. 2016. Toim. Dahlin, C., Coyne, P. J. & Ferrell, B. R. New York: Oxford University Press. Part One: The Palliative Advanced Practice Registered Nurse, s. 3-56.

Pihlainen, A. 2010. Hyvä saattohoito Suomessa. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Kappaleet; 1-3, 7-8. Viitattu 28.8.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3033-9

Saarto, T. & Finne-Soveri, H. 2019. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja suositusehdotukset laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14. Viitattu 2.4.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4041-3

Saarto, T., Lyytikäinen, M., Ahtiluoto, S., Junttila, K., Lehto, J., Finne-Soveri, H., Hammar, T. & Forsius, P. 2022. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus. Ohjaus 4/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-824-8

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat - laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. 2016. Sairaanhoitajaliitto. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2016/04/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sivut 297-302. Viitattu 28.8.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9

Relevant articles will be informed later.

Teaching methods

eLearning, webinars, learning tasks, recorded virtual lectures, online discussion, independent study

Exam dates and retake possibilities

In Moodle.

Student workload

Opintojakson laajuus 5 op = 135 opiskelijan työtuntia

Content scheduling

The course progresses in modules, each with its own learning tasks.
The course begins with an orientation of the expertise and competence of palliative care,
the second module is an introduction to the regulations and recommendations of palliative care, the content of the third module focuses on the philosophical and ethical issues of palliative care, and the final aspect is an examination of trends and challenges in palliative care.

Further information for students

Avoin amk 5 paikkaa

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

S (Pass):
The student understands the international and national competence requirements for palliative care expertise and utilizes them in assessing and developing his or her own expertise. She/he critically assesses, based on evidence, changes in palliative care and services, and their significance for competence and its development. Student actively participates in learning together and sharing expertise in multidisciplinary networks. She/he understands the philosophical and ethical foundations of palliative care in clinical decision-making in palliative care and promote their implementation in practice.

0 (Fail):
The student does not achieve the learning outcomes of the course knowledge at the passed level of the assessment criteria.

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty
Opiskelija ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja hyödyntää niitä oman asiantuntijuutensa arvioinnissa ja kehittämisessä. Hän arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä osaamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa. Hän ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa ja edistää niiden toteutumista käytännössä.

Prerequisites

The student has a basic level (A-level) competency in palliative care.